MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

 
 
   
2/2012. (I.26.) az Európai Régiók Gyűlésében fennálló tagsági jogviszonyának megszüntetéséről
3/2012. (I.26.) a Duna-menti Tartományok Munkaközösségében fennálló tagsági jogviszonyának megszüntetésér
4/2012. (I.26.) az Alba Polisz Tudományos Park Egyesületben fennálló tagsági jogviszonyának megszüntetéséről
5/2012. (I.26.) a Club Pannonia Osztrák-Magyar Társaságban (Közhasznú Egyesület) fennálló tagsági jogviszonyának megszüntetéséről
 
6/2012. (I.26.) a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségében fennálló tagsági jogviszonyának megszüntetéséről
7/2012. (I.26.) a Magyar Önkormányzatok Szövetségében fennálló tagsági jogviszonyának megszüntetéséről
8/2012. (I.26.) „A megyei önkormányzatok feladatai 2012-től” című előterjesztésben foglaltak tudomásul vételéről
9/2012. (I.26.) a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal új belső szervezeti tagozódásának megállapításáról és Ügyrendjének jóváhagyásáról
10/2012. (I.26.) a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadásáról
11/2012. (I.26.) Balatonvilágos Község településrendezési eszközei módosításának előzetes véleményezéséről
12/2012. (I.26.) Kápolnásnyék Község Településrendezési Terve módosításának előzetes véleményezéséről
13/2012. (I.26.) Sárszentmihály Község Településrendezési Tervei és Helyi Építési Szabályzata felülvizsgálatának előzetes véleményezéséről
14/2012. (I.26.) Martonvásár Város Önkormányzatának a Közlekedés Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz támogató nyilatkozat kiadásáról
 15/2012. (II.23.)
 A közgyűlés napirendjének elfogadásáról
 16/2012. (II.23.)  a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadásával kapcsolatos egyéb döntések meghozataláról
 17/2012. (II.23.)  a „Fejér Megye Díszpolgára” kitüntető cím adományozásáról
 18/2012. (II.23.)  a Fejér Megyei Önkormányzat Fekete János Díja adományozásáról
 19/2012. (II.23.)  a Fejér Megyei Önkormányzat dr. Paulikovics Elemér Díja adományozásáról
 20/2012. (II.23.)  a Fejér Megyei Önkormányzat Terstyánszky Ödön Díja adományozásáról
 21/2012. (II.23.)  a Fejér Megyei Önkormányzat Németh László Díja adományozásáról
 22/2012. (II.23.)  a Fejér Megyei Önkormányzat Marosi Arnold Díja adományozásáról
 23/2012. (II.23.)  a Fejér Megyei Önkormányzat Vörösmarty Mihály Díja adományozásáról
 24/2012. (II.23.)  a Fejér Megyei Önkormányzat dr. Berzsenyi Zoltán Díja adományozásáról
 25/2012. (II.23.)  a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Díja adományozásáról
 26/2012. (II.23.)  a Fejér Megyei Önkormányzat Wekerle Sándor Díja adományozásáról
 27/2012. (II.23.)  a Fejér Megyei Önkormányzat Salamon Lajos Díja adományozásáról
 28/2012. (II.23.)  a Fejér Megyei Önkormányzat Széchenyi Viktor Díja adományozásáról
 29/2012. (II.23.)  a Fejér Megyei Önkormányzat gróf Klebelsberg Kuno Emlékérem adományozásáról
 30/2012. (II.23.)  a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi beszámolójának elfogadásáról
 31/2012. (II.23.)  a megszűnt Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács feladatainak és vagyonának átvételéről
 32/2012. (II.23.)  a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi beszámolójának elfogadásáról
 33/2012. (II.23.)  a megszűnt Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács feladatainak és vagyonának átvételéről
 34/2012. (II.23.)  a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével elérendő – a teljesítménykövetelmények alapját képező – 2012. évi célok meghatározásáról
 35/2012. (II.23.)  Mór Város Településrendezési Terve 5. sz. módosításának közbenső véleményezéséről
 36/2012. (II.23.)  Pusztaszabolcs Város Településrendezési Terve módosításának előzetes véleményezéséről
 37/2012. (II.23.)  Kápolnásnyék Község Településrendezési Terve módosításának közbenső véleményezéséről
 38/2012. (II.23.)  a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 39/2012. (II.23.)  interpellációra adott válasz elfogadásáról
 40/2012. (III.08.)  a közgyűlés napirendjének elfogadásáról
 41/2012. (III.08.)  a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum létrehozásáról
 42/2012. (III.08.)  a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum munkájában való részvételről
 43/2012. (III.08.)  a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum munkájában való részvételről
 44/2012. (III.29.)  a közgyűlés napirendjének elfogadásáról
 45/2012. (III.29.)  a települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatásáról (2009. évi TEÚT) szóló pályázatokhoz kapcsolódó szerződések módosításáról
 46/2012. (III.29.)  a Velencei-tó - Vértes Térségi Fejlesztési Tanács tevékenységének megújításával összefüggésben a tanács elnevezésének megváltoztatására és új feladataival kapcsolatos döntések meghozataláról
 47/2012. (III.29.)  a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács tagjaként, Tóth Erika megyei képviselő delegálásáról
 48/2012. (III.29.)  a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács munkájában való részvételre történő felkérésről
 49/2012. (III.29.)  a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendje módosításának jóváhagyásáról
 50/2012. (III.29.)  a megyei önkormányzatok konszolidációjával összefüggő tulajdonosi és fenntartói jogutódláshoz kapcsolódó feladatok tárgyában megkötött átadás-átvételi megállapodás módosításáról
 51/2012. (III.29.)  a Fejér Megyei Önkormányzat, a Megyei Intézményfenntartó Központ és a Fejér Megyei Kormányhivatal között informatikai eszközök átadás-átvétele tárgyában megkötendő - átadás-átvételi megállapodásról
 52/2012. (III.29.)  az Alba Regia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény állami támogatással történő működtetéséhez szükséges támogató nyilatkozat megadásáról
 53/2012. (III.29.)  Felcsút településrendezési terve és helyi építési szabályzata módosításának véleményezéséről
 54/2012. (IV.26.)  a közgyűlés napirendjének elfogadásáról
 55/2012. (IV.26.)  a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 2011. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
 56/2012. (IV.26.)  a 2011. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló jelentés elfogadásáról
 57/2012. (IV.26.)  a Fejér Megyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás elfogadásáról
 58/2012. (IV.26.)  a Fejér Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő Együttműködési Megállapodás elfogadásáról
 59/2012. (IV.26.)  a Megyei Intézményfenntartó Központ és a Fejér Megyei Kormányhivatal között informatikai eszközök átadás-átvétele tárgyában megkötött megállapodás módosításáról
 60/2012. (IV.26.)  az Echo Innovációs Műhely közhasznú egyesület pályázatának támogatásáról
 61/2012. (IV.26.)  Fejér megye területfejlesztési, területrendezési adatbázisának elkészítéséről
 62/2012. (IV.26.)  az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció előzetes kidolgozásával összefüggésben a megyei fejlesztési célok előzetes meghatározásáról
 63/2012. (IV.26.)  Csór község 8. sz. főút Székesfehérvár nyugati elkerülő III. szakaszhoz kapcsolódó helyi építési szabályzata és szabályozási terve módosításának véleményezéséről
 64/2012. (IV.26.)  Csór község településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata és szabályozási terve módosításának véleményezéséről
 65/2012. (IV.26.)  Csákvár község településrendezési terve és helyi építési szabályzata módosításának véleményezéséről
 66/2012. (IV.26.)  Magyaralmás község településrendezési terve módosításának véleményezéséről
 67/2012. (IV.26.)
 Söréd településrendezési terve módosításának előzetes véleményezéséről
 68/2012. (IV.26.)
 a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 69/2012. (VI.08)  a közgyűlés napirendjének elfogadásáról
 70/2012. (VI.08.)  a megyei önkormányzatok konszolidációjával összefüggő tulajdonosi és fenntartói jogutódláshoz kapcsolódó feladatok tárgyában megkötött átadás-átvételi megállapodás módosításáról
 71/2012. (VI.08.)  Székesfehérvár Megyei Jogú Város 2012-2017-es időszakra vonatkozó III. Középtávú Környezetvédelmi Programjának véleményezéséről
 72/2012. (VI.27.) a közgyűlés napirendjének elfogadásáról
 73/2012. (VI.27.) a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben biztosított megyei önkormányzati tartalékból történő támogatás elnyerése céljából benyújtandó pályázatról
 74/2012. (VI.27.) a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
 75/2012. (VI.27.) a közgyűlés 125/2009. (IV.30.) K.h.sz. határozatának hatályon kívül helyezéséről
 76/2012. (VI.27.) Fejér Megye Közgyűlése 2012. II. félévi üléstervének elfogadásáról
 77/2012. (VI.27.) a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal tekintetében a 2012. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
 78/2012. (VI.27.) a megyei fejlesztési és képzési bizottságba Tóth Erika megyei képviselő delegálásáról
 79/2012. (VI.27.) a Fejér Megyei Önkormányzat és a Kodolányi János Főiskola között Együttműködési keretszerződés megkötéséről
 80/2012. (VI.27.) a transzeurópai közlekedési folyosók belvízi/folyami törzshálózatába tartozó Dunán a dunaújvárosi kikötő TEN-T törzshálózati besorolásának kezdeményezéséről
 81/2012. (VI.27.) Balatonvilágos község településrendezési eszközei módosításának közbenső véleményezéséről
 82/2012. (VI.27.) Felcsút településrendezési terve és helyi építési szabályzata módosításának közbenső véleményezéséről
 83/2012. (VI.27.) Rácalmás Város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának előzetes és közbenső véleményezéséről
 84/2012. (VI.27.) Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési terv, helyi építési szabályzat módosításának előzetes véleményezéséről (Holland fasor melletti tömbre vonatkozóan)
 85/2012. (VI.27.) Pusztaszabolcs Város Településrendezési Terve módosításának közbenső véleményezéséről
 86/2012. (VI.27.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 87/2012. (VI.27.) az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 88/2012. (VII.03.) a közgyűlés napirendjének elfogadásáról
 89/2012. (VII.03.) az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció kidolgozásával összefüggésben a megyei fejlesztési fejezet tartalmának jóváhagyásáról
 90/2012. (VII.03.) a megyei önkormányzatok konszolidációjával összefüggő tulajdonosi és fenntartói jogutódláshoz kapcsolódó feladatok tárgyában megkötött átadás-átvételi megállapodás módosításáról
91/2012. (VII.30.) a közgyűlés napirendjének elfogadásáról
92/2012. (VII.30.) a Fejér Megyei Önkormányzat feladatainak meghatározásáról az Országos és Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program előkészítésében és véleményezésében 
93/2012. (VII.30.) a 74/2012. (VI.27.) önkormányzati határozattal elfogadott Közbeszerzési Terv módosításáról 
94/2012. (VII.30.) a közgyűlés elnökének felhatalmazásáról az Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció tervezete véleményezése tárgyában 
95/2012. (VII.30.) a területfejlesztési szerződések lezárásáról 
96/2012. (IX.22.) a közgyűlés napirendjének elfogadásáról 
97/2012. (IX.22.) „Fejér Termék mintaprogram” megvalósításával összefüggésben a TÁMOP-1.4.3-12/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatására kiírt pályázaton való részvételről
98/2012. (IX.22.) a „HONVÉDFESZTIVÁL 2012.” programsorozat megrendezésére vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadásáról
99/2012. (IX.27.) a közgyűlés napirendjének elfogadásáról
100/2012. (IX.27.) Fejér megye rendőrfőkapitánya kinevezése véleményezéséről
101/2012. (IX.27.) a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
102/2012. (IX.27.) az Országos Ivóvízminőség-javító Program megvalósulásáról az Európai Uniós előírások figyelembe vételével, a Fejér megyei települések vonatkozásában
103/2012. (IX.27.) Alap Község Településrendezési Terve előzetes véleményezéséről
104/2012. (IX.27.) Ercsi Város Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve egyszerűsített, részleges módosításának előzetes véleményezéséről
105/2012. (IX.27.) Perkáta Nagyközség Településrendezési Terve II. sz. módosításának előzetes véleményezéséről
106/2012. (IX.27.) Vértesboglár Településrendezési Terve és Helyi Építési Szabályzata módosításának előzetes véleményezéséről
107/2012. (IX.27.) Székesfehérvár Településszerkezeti Terve, valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, ill. egyes belterületi területrészei szabályozási terve módosításának előzetes véleményezéséről, a Holland fasor mellett fekvő tömbre vonatkozóan
108/2012. (IX.27.) Székesfehérvár Településszerkezeti Terve, valamint Székesfehérvár Megyei Jogú Város külterületének, illetve egyes belterületi területrészei szabályozási terve módosításának előzetes véleményezéséről (Alba Ipari Zóna és Budai kapu gazdasági területre vonatkozóan)
109/2012. (IX.27.) „Székesfehérvár – Boba vasútvonal fejlesztésével kapcsolatos Településszerkezeti és Szabályozási Terv” módosításának előzetes véleményezéséről
110/2012. (IX.27.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
111/2012. (IX.27.) az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
112/2012. (X.19.) a közgyűlés napirendjének elfogadásáról
113/2012. (X.19.) a szavazatszámláló bizottság elnökének megválasztásáról
114/2012. (X.19.) a szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztásáról
115/2012. (X.19.) a szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztásáról
116/2012. (X.19.) a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke megválasztásáról
117/2012. (X.19.) a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke illetménye megállapításáról
118/2012. (X.19.)  Székesfehérvár térségi szerepének meghatározása ügyében, a készülő Nemzeti Fejlesztés 2020., az Országos Területfejlesztési Koncepció és az Országos Fejlesztési Koncepció megalapozása című anyaggal kapcsolatos állásfoglalás kialakításáról
119/2012. (X.19.) Fejér Megye Közgyűlése 2012. II. félévi üléstervének módosításáról
120/2012. (XI.29.) előterjesztés napirendről történő levételéről
121/2012. (XI.29.) a közgyűlés napirendjének elfogadásáról
122/2012. (XI.29.) a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke tiszteletdíjának megállapításáról
123/2012. (XI.29.) a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke költségtérítésének megállapításáról
124/2012. (XI.29.) a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről
125/2012. (XI.29.) a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója megállapításáról
126/2012. (XI.29.) a 2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
127/2012. (XI.29.) a Térségi Egészségügyi Tanácsba a Fejér Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személy delegálásáról
128/2012. (XI.29.) a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba a Fejér Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személy delegálásáról
129/2012. (XI.29.) a területfejlesztés aktuális feladatairól, ezzel összefüggésben javaslat az Országos és Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program előkészítésében és véleményezésében eddig megtett intézkedések elfogadásáról
130/2012. (XI.29.) a Fejér megyei települési szennyvízgyűjtés, -tisztítás és –kezelés helyzetéről
131/2012. (XI.29.) Balatonvilágos Község Településrendezési Terve felülvizsgálat előzetes véleményezéséről
132/2012. (XI.29.) „Mór Településrendezési Terve 6. sz. módosítás” véleményezéséről
133/2012. (XI.29.) Söréd településrendezési terve módosításának közbenső véleményezéséről
134/2012. (XI.29.) Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési terve jóváhagyás előtti véleményezéséről (Öreghegy kapcsolódó területeire vonatkozóan)
135/2012. (XI.29.) Tabajd Község Településszerkezeti Terve előzetes véleményezéséről
136/2012. (XI.29.) Velence város Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításának előzetes véleményezéséről
137/2012. (XII.20.) a közgyűlés napirendjének elfogadásáról
138/2012. (XII.20.) a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
139/2012. (XII.20.) a közgyűlés 2013. I. félévi üléstervének elfogadásáról
140/2012. (XII.20.) megyei képviselők delegálásáról az Országos és Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program társadalmasítási folyamatában való közreműködésben
141/2012. (XII.20.) a "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács átalakításáról
142/2012. (XII.20.) a "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács tagjaként, Somogyi Balázs megyei képviselő delegálásáról
143/2012. (XII.20.) Szabadegyháza község Településszerkezeti Terve, Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat módosításának közbenső véleményezéséről
144/2012. (XII.20.) Székesfehérvár Megyei Jogú Város településrendezési terve jóváhagyás előtti véleményezéséről („Kisteleki major” területére és környezetére vonatkozóan)
145/2012. (XII.20.) Székesfehérvár Megyei Jogú Város több településrendezési terve és helyi építési szabályzata módosításának előzetes véleményezéséről (Ráchegy, Videoton Holding Zrt. és környezete, Sóstó Ipari Park, valamint a város külterületére és egyes belterületi részeire vonatkozóan)
146/2012. (XII.20.) Bodajk város Településszerkezeti Terv, Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat módosításának előzetes véleményezéséről
147/2012. (XII.20.) Perkáta Nagyközség Településrendezési Tervének III. sz. módosításáról
148/2012. (XII.20.) Szabadhídvég Község Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításáról
149/2012. (XII.20.) a Fejér Megyei Közgyűlés, mint a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács jogutódja által kezelt nemzeti forrásból finanszírozott decentralizált pályázatok lezárásáról
150/2012. (XII.20.) a Fejér Megyei Közgyűlés, mint a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódja által kezelt nemzeti forrásból finanszírozott decentralizált pályázatok lezárásáról
151/2012. (XII.20.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
152/2012. (XII.20.) az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum

Mór-Bodajk kerékp. út

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP