MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ


Bal oldali menü
Fejér Megyei Önkormányzat
Bemutatkozás
História
Jelképek
Nemzetközi kapcsolatok
Közgyűlés
A hivatal
A hivatal vezetése
Hivatali telefonkönyv és e-mail jegyzék
Szervezeti felépítés
Ügyfélfogadás rendje
Területfejlesztés
Területfejlesztés 2021-2027
Elfogadott, végleges területfejlesztési dokumentumok
Tervezési folyamat
Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai
Területfejlesztés 2014-2020
Területfejlesztési koncepció 2014.
Területfejlesztési program 2014.
Fejér Megye Integrált Területi Programja
Előadások, tanulmányok
Kerékpárút fejlesztések
Kerékpárút-fejlesztések
1A Mór - KÖZOP 3.5.0.09-11-2015-0042
1.A-Mór Projekt bemutatása
Térkép
Projekt rövid leírása
Támogatási szerződés
Támogatási szerződés 1. számú változás bejeletése
Támogatási szerződés Mór 1. számú változás bejelentési kérelem
Aláírt támogatási szerződés
Projekt tábla
Képek
Előrehaladási jelentés
Sajtóközlemény
1B Csókakő - KÖZOP 3.5.0-09-11-2015-0044
1.B-Csókakő Projekt bemutatása
Térkép
A projekt rövid leírása
Támogatási szerződés
Támogatási szerződés 1. számú változás bejelentése
Támogatási szerződés 1. számú változás bejelentési kérelme
Aláírt támogatási szerződés
Projekt tábla
Képek
Előrehaladási jelentés
Sajtóközlemény
2A-Velence - KÖZOP 3.5.0-09-11-2015-0045
2.A-Velence Projekt bemutatása
Térkép
A projekt rövid leírása
Támogatási szerződés
Projekt tábla
Képek
Előrehaladási jelentés
Sajtóközlemény
2.B Kápolnásnyék - KÖZOP 3.5.0.-09-11-2015-0046
2.B-Kápolnásnyék Projekt bemutatása
Térkép
A projekt rövid leírása
Támogatási szerződés
Projekt tábla
Képek
Előrehaladási jelentés
Sajtóközlemény
3A-Sukoró - KÖZOP 3.5.0-09-11-2015-0047
3.A-Sukoró Projekt bemutatása
Térkép
A projekt rövid leírása
Támogatási szerződés
Projekt tábla
Képek
Előrehaladási jelentés
Sajtóközlemény
3B-Nadap - KÖZOP 3.5.0-09-11-2015-0048
3.B-Nadap Projekt bemutatása
Térkép
A projekt rövid leírása
Támogatási szerződés
Projekt tábla
Képek
Előrehaladási jelentés
Sajtóközlemény
Területrendezés
Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (II.28.) rendelete Fejér megye területrendezési tervéről - hatályos 2020. március 29-től
Fejér megye területrendezési tervének felülvizsgálata - javaslattevő fázis tervegyeztetése (2019. július)
Fejér megye területrendezési tervének felülvizsgálata - javaslattevő fázis dokumentumai (2019. július)
Fejér megye területrendezési tervének stratégiai környezeti vizsgálata - egyeztetési anyag (2019. július)
Fejér Megye Közgyűlésének Fejér megye területrendezési tervéről szóló 1/2009. (II. 13.) K. r. sz. rendelete- hatályát vesztette 2020. március 29-én
Dokumentumok
Bizottságok
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottság (állandó)
Ideiglenes bizottságok
A közgyűlés ülésterve
SZMSZ
Közgyűlési meghívók, előterjesztések
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Bizottsági meghívók, előterjesztések
2012
Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Rendeletek
Határozatok
2007-2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Jegyzőkönyvek
Közgyűlési jegyzőkönyvek
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
2022
Bizottsági jegyzőkönyvek
2011.
Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság
Jogi, Ügyrendi és Kisebbségi Bizottság
Intézményfenntartó Szakbizottság
Fejlesztési Szakbizottság
2012.
Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság
2013.
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottság
2014
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottság
Fejér Termék Bizottság
2021
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottság
Fejér Termék Bizottság
2022.
Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottság
Fejér Termék Bizottság
Közérdekű tájékoztatás
Vagyonnyilatkozat
Szavazási eredmények
Veszélyhelyzet idején hozott közgyűlés elnöki döntések
Elnöki döntést megalapozó előterjesztések
Elnöki határozatok
Elnöki rendeletek
Környezetvédelem
A megye környezeti állapota, célkitűzései
Természetvédelmi területek
Vízgazdálkodás
Környezetvédelmi világnapok
Fejér Megyei Klímastratégia
Idegenforgalom
Fejér megye turisztikai koncepciója
Pályázatok
Aktuális
Gazdálkodás
Gazdasági program
Közbeszerzés
Közbeszerzési terv
Közbeszerzési szabályzat
Pénzügyi Alap dokumentumai
Ülnökválasztás 2022
Duna-mente - Fejér megye különleges gazdasági övezet
Központi jogszabályok
Támogatási rendelet
Helyi adórendelet
Közút nem közlekedési célú igénybevétele
Nyilvántartás a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységekről
Hirdetmények
Nemzetiségi Önkormányzatok
Fejér Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat
Tagok
Jegyzőkönyvek
Pályázatok
Közmeghallgatás
Vagyonnyilatkozat
Fejér Megyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzat
Tagok
Jegyzőkönyvek
Közmeghallgatás
Aktuális
Támogatások, pályázatok
Vagyonnyilatkozat
Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
Jegyzőkönyvek
Határozatok
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Hírek, tájékoztatók
A Tanács tagjai
Dokumentumok
Munkaterv
Szabályzatok
Ügyrend
Közbeszerzési terv
Belső ellenőrzési terv
Ellenőrzési nyomvonal
Összegzések ajánlatok elbírálásáról
Velencei-tavi partfal rehabilitáció
aktuális hírek
határozatok
dokumentumok
Támogatási szerződés
Támogatási szerződés 1. számú módosítása
Támogatási szerződés 2. számú módosítása
Közbeszerzési terv
Közbeszerzési szabályzat
Megvalósíthatósági tanulmány vezetői összefoglalója
Kommunikációs terv
Fenntarthatósági terv
Térképek
Pannónia Szíve turizmusfejlesztési koncepció
Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.
Közérdekű adatok
Bemutatkozás
Elérhetőség
Pályázatok
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés
TOP-1.3.1-15 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja
TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása
TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja
TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések
TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések
TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok
TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében
Vidékfejlesztési Program (VP)
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
Rendezvények
TOP információs nap_20160126
Előadás VP 2016.07.14
Borászati Fórum 2016.08.11
Közbeszerzési kötelezettség pályázatok megvalósítása során
ALBENSIS Nonprofit Kft.
Együttműködési megállapodás
Hírek
Megjelent a „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” címen meghirdetett pályázata
Társadalmi egyeztetésen A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére - Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című felhívás tervezete
Módosult a „Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei (KTK 2020)” című útmutató
Módosult a Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című felhívás
Éves Fejlesztési Keret
Módosult a „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című (EFOP-3.3.2-16 kódszámú) felhívás
Elindult az „Inkubátorházak fejlesztése” című (TOP-1.1.2-16 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése
Megjelent a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú) felhívás
Megjelent az „Inkubátorházak fejlesztése” című (TOP-1.1.2-16 kódszámú) felhívás
Közbeszerzés
Fejér Megyei Értéktár
Fejér Megyei Értéktár története
Fejér megyei Értéktár Bizottság tagjai
Fejér Megyei Értéktár Bizottság ülései
Értéktár lista
Hírek, események
Dokumentumok
formanyomtatványok
SZMSZ
Jogszabályok
Pályázatok
Fejér Megye Értékei kiadvány
Fejér Megyei Foglalkoztatási Partnerség 2021-2027
A projekt önálló honlapja
A projekt bemutatása
Paktum Iroda
Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum
FM Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum Irányító Csoportja
Aktuális hírek
Rendezvények
Dokumentumok
Megjelentetések
Fejér Megyei Foglalkoztatási Paktum
A projekt önálló honlapja
A projekt bemutatása
Paktum Iroda
Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum
Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum tagjai
Együttműködési megállapodás
Ügyrend
Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum ülései
Fejér megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum ülése 2016. december 22.
Jegyzőköny 2016.12.22.
Jelenléti ív 2016.12.22.
Dokumentumok, előadások
Fejér megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum alakuló ülése 2016. noveber 23.
Jegyzőköny 2016.11.23.
Jelenléti ív 2016.11.23.
Dokumentumok, előadások
2018. évi munkaterv
FM Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum Irányító Csoportja
FM Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum Irányító Csoportjának tagjai
FM Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum Irányító Csoportjának ülései
FM Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum Irányító Csoportjának 2017.03.21-i ülése
Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum Irányító Csoportjának alakuló ülése 2016.12.22.
Jegyzőköny 2016.12.22.
Jelenléti ív 2016.12.22.
Dokumentumok, előadások
2018. évi munkaterv
Aktuális hírek
Rendezvények
A Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében” c. projekt Nyitórendezvénye és műhelykonferenciája 2017. január 31.
Dokumentumok
Megjelentetések
Választás
A TVB és a TVI tagjai és elérhetőségei
A TVB meghívói
KÖZLEMÉNYEK - TÁJÉKOZTATÓK - SZAKMAI ÉRTEKEZLETEK
Letölthető nyomtatványok
A TVB döntései 2019. évben
A TVB döntései 2020. évben
A TVB döntései 2021. évben
A TVB döntései 2022. évben
Kapcsolat
Közérdekű adatok
Szervezeti adatok
Elérhetőségek
A szervezeti felépítés
Vezetők elérhetősége
Ügyfélszolgálat és ügyfélfogadási rend
Testületi szerv
Közfeladatot ellátó szervek
Gazdálkodó szervezetek
Közalapítványok
Költségvetési szervek
Lapok
Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A szervre vonatkozó alapvető jogszabályok
Önként vállalt feladatok
Tevékenységgel kapcsolatos dokumentumok
Közszolgáltatások
Adatbázisok, nyilvántartások
Kiadványok
Testületi szerv eljárási szabályai
Előterjesztések
Hirdetmények, közlemények
Pályázatok
Vizsgálatok, ellenőrzések
Közérdekű adatok igénylése
Jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés
Közérdekű adatokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás, azok hasznosítása, szerződési feltételek
Újrahasznosított közadatok, szerződési feltételek, közadatok díja, jogorvoslat, szerződések
Gazdálkodási adatok
Költségvetések, beszámolók
Költségvetés
Beszámolók
Foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
Támogatások
Szerződések
Koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok
Az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések
Közbeszerzési információk
Fejér Megyei Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform
A projekt bemutatása
Fejér Megyei Éghajlatváltozási Platform
A Platform tagjai
Platform ülések
A Platform ügyrendje
Rendezvények
Pályázatok
Dokumentumok
Kapcsolat
Fotódokumentáció
C típusú tábla kihelyezése
Fotódokumentáció a projekt megvalósulásáról, eredményeiről
Fejér megyei felzárkóztatás- politikai együttműködés fejlesztése
A projekt bemutatása
Megyei Felzárkózási Fórum
Hírek, tájékoztatók
Pályázatok,felhívások
Dokumentumok
Fejér megye az esélyek tükrében című konferencia előadásai
Szolgáltatási Út Térkép
Megjelentetések
Kapcsolat
kitüntető cím és díjak
Felhívás kitüntető címre és díjakra történő javaslattételre
Fejér Megye Díszpolgára kitüntető cím
Széchenyi Viktor Díj
Vörösmarty Mihály Díj
Németh László Díj
Dr. Berzsenyi Zoltán Díj
Terstyánszky Ödön Díj
Fekete János Díj
Salamon Lajos Díj
Wekerle Sándor Díj
Pápay Ágoston Díj
Marosi Arnold Díj
Dr. Paulikovics Elemér Díj
Gróf Klebelsberg Kuno Emlékérem
Kitüntető címről és díjakról szóló rendelet
Adatlap - javaslattételhez
Adatvédelmi tájékoztató
Korábbi évek díjazottjai
Díjak névadói
A 2021-2027 tervezési időszak stratégiai szintű előkészítése Fejér megyében
A projekt bemutatása
Hírek
Dokumentumok
Megjelentetések
Kapcsolat
A 2021-2027 időszak projektszintű előkészítése Fejér megyében
A projekt bemutatása
Hírek
Dokumentumok
Megjelentetések
Kapcsolat
Kincsestáj kerékpárút
Fejér megyei identitás elősegítése térségi szemléletben
A projekt bemutatása
Hírek
Dokumentumok
Megjelentetések
Kapcsolat
Fejér megye és Tusnádfürdő testvérkapcsolata
Mór-Bodajk kerékpárút
E-önkormányzat

Alsó menü
Nincs elérhető oldal

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum

Mór-Bodajk kerékp. út

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP