MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

1/2014. (I.9)
a közgyűlés napirendjének elfogadásáról
2/2014. (I.9.)
a hulladékgyűjtési és hasznosítási rendszerek fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásáról
3/2014. (I.30.) a közgyűlés napirendjének elfogadásáról
4/2014. (I.30.) a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
5/2014. (I.30.) a „Fejér Megye Díszpolgára” kitüntető cím adományozásáról
6/2014. (I.30.) a „Fejér Megye Díszpolgára” kitüntető cím adományozásáról
7/2014. (I.30.) a Fejér Megyei Önkormányzat Fekete János Díja adományozásáról
8/2014. (I.30.) a Fejér Megyei Önkormányzat Fekete János Díja adományozásáról
9/2014. (I.30.) a Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Paulikovics Elemér Díja adományozásáról
10/2014. (I.30.) a Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Paulikovics Elemér Díja adományozásáról
11/2014. (I.30.) a Fejér Megyei Önkormányzat Terstyánszky Ödön Díja adományozásáról
12/2014. (I.30.) a Fejér Megyei Önkormányzat Terstyánszky Ödön Díja adományozásáról
13/2014. (I.30.) a Fejér Megyei Önkormányzat Németh László Díja adományozásáról
14/2014. (I.30.) a Fejér Megyei Önkormányzat Németh László Díja adományozásáról
15/2014. (I.30.) a Fejér Megyei Önkormányzat Marosi Arnold Díja adományozásáról
16/2014. (I.30.) a Fejér Megyei Önkormányzat Marosi Arnold Díja adományozásáról
17/2014. (I.30.) a Fejér Megyei Önkormányzat Vörösmarty Mihály Díja adományozásáról
18/2014. (I.30.) a Fejér Megyei Önkormányzat Vörösmarty Mihály Díja adományozásáról
19/2014. (I.30.) a Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Berzsenyi Zoltán Díja adományozásáról
20/2014. (I.30.) a Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Berzsenyi Zoltán Díja adományozásáról
21/2014. (I.30.) a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Díja adományozásáról
22/2014. (I.30.) a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Díja adományozásáról
23/2014. (I.30.) a Fejér Megyei Önkormányzat Wekerle Sándor Díja adományozásáról
24/2014. (I.30.) a Fejér Megyei Önkormányzat Wekerle Sándor Díja adományozásáról
25/2014. (I.30.) a Fejér Megyei Önkormányzat Salamon Lajos Díja adományozásáról
26/2014. (I.30.) a Fejér Megyei Önkormányzat Salamon Lajos Díja adományozásáról
27/2014. (I.30.) a Fejér Megyei Önkormányzat Széchenyi Viktor Díja adományozásáról
28/2014. (I.30.) a Fejér Megyei Önkormányzat Széchenyi Viktor Díja adományozásáról
29/2014. (I.30.) a Fejér Megyei Önkormányzat Gróf Klebelsberg Kunó Emlékérem adományozásáról
30/2014. (I.30.) a Fejér Megyei Önkormányzat Gróf Klebelsberg Kunó Emlékérem adományozásáról
31/2014. (I.30.) a Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
32/2014. (I.30.) a területi nemzetiségi önkormányzattokkal kötött Együttműködési Megállapodások felülvizsgálatáról
33/2014. (I.30.) a Fejér Megyei Értéktár Bizottság 2013. II. féléves munkájáról
34/2014. (I.30.) a Fejér Megyei Önkormányzat területfejlesztési és vidékfejlesztési feladatai összehangolásával kapcsolatos szükséges intézkedés megtételéről
35/2014. (I.30.) a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 2014. évi működési költségeinek meghatározásáról szóló megállapodás elfogadásáról
36/2014. (I.30.) a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott önkormányzati fejlesztések (TEKI, CÉDE, TFC) támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének lezárásáról
37/2014. (IV.24.) a közgyűlés napirendjének elfogadásáról
38/2014. (IV.24.) a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
39/2014. (IV.24.) a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének, valamint a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodások módosításáról
40/2014. (IV.24.) a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. társasági részesedése átadásával kapcsolatos szükséges döntések meghozataláról
41/2014. (IV.24.)
a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. vonatkozásában új Felügyelő Bizottság felállításáról
 
42/2014. (IV.24.) a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. és a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. között - közreműködői szervezeti feladatok átadás-átvételével összefüggésben - kötött megállapodás megerősítéséről
43/2014. (IV.24. a Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepció véglegesítéséről
44/2014. (IV.24.) a Fejér Megyei Területfejlesztési Program tervezése jelenlegi helyzetének és az azzal összefüggő intézkedések megtételének elfogadásáról
45/2014. (IV.24.) a Fejér Megyei Önkormányzat, mint a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács jogutódja által saját jogon lezárandó, nemzeti forrásból finanszírozott decentralizált pályázatok lezárásáról
46/2014. (IV.24. a Fejér Megyei Önkormányzat, mint a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács jogutódja által kezelt nemzeti forrásból finanszírozott decentralizált pályázatok lezárásáról
47/2014. (IV.24.) a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott fejlesztések (TEKI, CÉDE, TFC) támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének lezárásáról
48/2014. (IV.24. a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott fejlesztések (TEKI, CÉDE, TFC) támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének a Magyar Államkincstár által történő lezárásáról
49/2014. (IV.24.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról
50/2014. (IV.24.) az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló jelentés elfogadásáról
51/2014. (V.15.) a közgyűlés napirendjének elfogadásáról
52/2014. (V.15.) a Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének bejelentésével kapcsolatos egyezség megkötéséről
53/2014. (V.15.) a Fejér Megyei Sportági Szövetségek Szövetsége támogatásáról
54/2014. (VI.26.) a közgyűlés napirendjének elfogadásáról
55/2014. (VI.26.) Fejér megye 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
56/2014. (VI.26.) Fejér Megye Közgyűlése 2014. II. félévi üléstervéről
57/2014. (VI.26.) Fejér Megyei Területfejlesztési Program és környezeti értékelésének - társadalmasítás során beérkezett észrevételek beépítése utáni - elfogadásáról
58/2014. (VI.26.) a Fejér Megeyi Területfejlesztési részdokumentumok elfogadásáról
59/2014. (VI.26.) Székesfehérvár és Dunaújváros megyei jogú városok integrált településfejlesztési stratégiáinak véleményezéséről
60/2014. (VI.26.) a társadalmi és gazdasági felzárkóztatás által vezérelt térségi integrált programhoz kapcsolódó megyei intézkedések megtételéről
61/2014. (VI.26.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról
62/2014. (VI.26.) az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló jelentés elfogadásáról
63/2014. (VIII.22.)  a közgyűlés napirendjének elfogadásáról
64/2014. (VIII.22.) a Fejér Megyei Területi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
65/2014. (VIII.22.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2014. költségvetésének I. félévi teljesítéséről
66/2014. (VIII.22.) a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben biztosított megyei önkormányzati tartalékból történő támogatás elnyerése céljából benyújtandó pályázatról
67/2014. (VIII.22.) a Székesfehérvári Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány kapcsán az alapítói jogok átadás-átvétele
68/2014. (VIII.22.) a Fejér Megyei TErületfejelsztési Program véglegesítéséről
69/2014. (X.21.) a közgyűlés napirendjének elfogadásáról
70/2014. (X.21.) a szavazatszámláló bizottság elnökének megválasztásáról
71/2014. (X.21.) a szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztásáról
72/2014. (X.21.) a szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztásáról
73/2014. (X.21.) a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke megválasztásáról
74/2014. (X.21.) a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke illetményének megállapításáról
75/2014. (X.21.) a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke költségtérítésének megállapításáról
76/2014. (X.21.)  a Fejér Megyei Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke megválasztásáról
77/2014. (X.21.)  a Fejér Megyei Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjának megállapításáról
78/2014. (X.21.)  a Fejér Megyei Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke költségtérítésének megállapításáról
79/2014. (XI.06.) a közgyűlés napirendjének elfogadásáról
80/2014. (XI.06.) a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 3/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete átfogó felülvizsgálatára vonatkozó közgyűlési határozat meghozatalára
81/2014. (XI.06.) egyes megyei képviselők döntéshozatalból történő kizárásáról
82/2014. (XI.06.) szavazatszámláló bizottság elnökének megválasztásáról
83/2014. (XI.06.) a szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztásáról
84/2014. (XI.06.) a szavazatszámláló bizottság tagjának megválasztásáról
85/2014. (XI.06.) a Fejér Megyei Közgyűlés nem képviselő jogálású társadalmi megbízatású alelnöke megválasztásáról
86/2014. (XI.06.) a Fejér Megyei Közgyűlés nem képviselői jogállású társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjának megállapításáról
87/2014. (XI.06.) a Fejér Megyei Közgyűlés nem képviselői jogállású társadalmi megbízatású alelnöke költségtérítésének megállapításáról
88/2014. (XI.06.) egyes megyei képviselők döntéshozatalból történő kizárásáról
89/2014. (XI.06.) megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
90/2014. (XI.06.)
szavazás rendjéről
91/2014. (XI.06.) a Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottság tagjainak megválasztásáról
92/2014. (XI.06.) a területfejlesztésért felelős tanácsnok megválasztásáról
93/2014. (XI.06.) egyes képviselők döntéshozatalból történő kizárásáról
94/2014. (XI.06.) a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba történő delegálásról
95/2014. (XI.06.) a Fejér Megyei Területfejlesztési KOnzultációs Fórumba történő delegálásról
96/2014. (XI.06.) a VElencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanácsba történő delegálásról
97/2014. (XI.06.) a Fejér Megyei Értéktár Bizottság elnökének megválasztásáról
98/2014. (XI.06.) a Fejér Megyei Értéktár Bizottság tagjának megválasztásáról
99/2014. (XI.06.) a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottsága történő delegálásról
100/2014. (XI.06.) a Fejér Megyei Integrált Területi Program (gazdaság- és településfejlesztési részprogramok) aktuális változatának elfogadásáról
101/2014. (XI.06.) a Fejér megye egészségügyi ellátásához kapcsolódó cselekvési programok kialakítását segítő és koordináló egészségszakmai testület létrehozásával kapcsoaltos szándéknyilatkozat megadásáról
102/2014. (XI.06.)  a jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
103/2014. (XI.06. )  a jelentés az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
104/2014. (XII.18.) a közgyűlés napirendjének elfogadásáról
105/2014. (XII.18.) Horváth András megyei képviselő napirendi javaslatának elutasításáról
106/2014. (XII.18.) a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okirata módosításáról
107/2014. (XII.18.) a Fejér Megyei Minőségi Díj Bizottságba történő delegálásról
108/2014. (XII.18.) a Fejér Megyei Minőségi Díj Bizottságba történő delegálásról
109/2014. (XII.18.) a Fejér Megyei Minőségi Díj Bizottságba történő delegálásról
110/2014. (XII.18.) a Közép-dunántúli Regionális Minőségi Díj Bizottságba történő delegálásról
111/2014. (XII.18.) a Gazdasági és Önkormányzati Megyei Párbeszéd Tanácsba történő delegálásról
112/2014. (XII.18.) a Gazdasági és Önkormányzati Megyei Párbeszéd Tanácsba történő delegálásról
113/2014. (XII.18.) a Gazdasági és Önkormányzati Megyei Párbeszéd Tanácsba történő delegálásról
114/2014. (XII.18.) a Gazdasági és Önkormányzati Megyei Párbeszéd Tanácsba történő delegálásról
115/2014. (XII.18.) a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei 2014. évben végezett munkájáról
116/2014. (XII.18.) a 2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
117/2014. (XII.18.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2015. I. félévi üléstervéről
118/2014. (XII.18.) a Fejér Megyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról
119/2014. (XII.18.) a Fejér Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról
120/2014. (XII.18.) a Fejér Megyei Önkormányzat által a Fejér Megyei Értéktár népszerűsítésének, a megyei márka kiépítésének érdekében benyújtott egyedi támogatási kérelem megerősítéséről és ehhez kapcsolódóan együttműködési megállapodás megkötéséről
121/2014. (XII.18.) a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott fejlesztések (TEKI, CÉDE, TFC) támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének lezárásáról
122/2014. (XII.18.) a „Visegrádi kiterjesztésű Lengyel - Magyar Barátság Nap” (2015.03.23.-03.25.) elnevezésű projekthez történő csatlakozásról
123/2014. (XII.18.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
124/2014. (XII.18.) az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
125/2014. (XII.18.) Árgyelán János megyei képviselői interpellációjára adott válasz elfogadásáról
 

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum

Mór-Bodajk kerékp. út

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP