MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
2018. évi határozatai
 
Határozat száma Határozat címe
1/2018. (II.14.)  A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi költségvetésének módosításáról
2/2018. (II.14.)  Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségről
3/2018. (II.14.)  A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi költségvetésének elfogadásáról
4/2018. (II.14.)  A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
5/2018. (II.14.)  A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi munkatervéről
6/2018. (V.30.)  A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóról
7/2018. (V.30.) A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés elfogadásáról
8/2018. (V.30.)  Az Etyek, Gasztrosétány, az Etyek – Bicske – Tarján kerékpárút, valamint az Etyek környéki fejlesztések helyzetéről szóló beszámolóról, valamint a szükséges intézkedések megtételére irányuló javaslatról
9/2018. (V.30.)  A Sváb házzal kapcsolatos szükséges intézkedések megtételéről
10/2018. (V.30.)  A „Javaslat a Magyar-kút és környéke beruházással kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére” c. előterjesztésről
11/2018. (V.30.)  A Tanács 2018. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
12/2018. (V.30.)  Javaslat támogatási szerződésekben meghatározott beruházások átadására” című előterjesztésről
13/2018. (V.30.)  A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi munkatervének módosításáról
14/2018. (VIII.13.)  Az 1347/2018. (VII.26.) Korm. hat. 2. pont e) alpontjában rögzített feladatok végrehajtásának elfogadásáról
15/2018. (VIII.13.)  A Velencei-tó, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi közbeszerzési tervének módosításáról
16/2018. (IX.13.)  A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi költségvetésének módosításáról és a szükséges intézkedések meghozataláról
17/2018. (IX.13.)  A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térsége Fejlesztési Tanács 8/2018. (V.30.) határozatának kiegészítéséről
18/2018. (X.24.) Javaslat ingatlan tulajdonátruházási szerződés megkötésére (Etyek Svábház)” című napirendi pont levételéről
19/2018. (X.24.) A VVVTFT 2018. október 24-i ülésének napirendjéről
20/2018. (X.24.) A VVVTFT 2018. évi munkatervének módosításáról
21/2018. (X.24.) A VVVTFT gépjárművei igénybevételének és használatának rendjéről szóló szabályzatról
22/2018. (X.24.) A VVVTFT 2018. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
23/2018. (X.24.) A Magyar-kút és környéke beruházással kapcsolatos szükséges intézkedések megtételéről
24/2018. (X.24.) A VVVTFT 14/2018. (VIII.13.) határozatának módosításáról
25/2018. (XII.13.) A VVVTFT 2018. december 13-i ülésének napirendjéről
26/2018. (XII.13.) A VVVTFT 2018. évi munkatervének módosításáról
27/2018. (XII.13.) A Pannónia Szíve program VVVTFT-vel kapcsolatos fejlesztések helyzetéről és a szükséges intézkedések megtételéről szóló beszámolóról
28/2018. (XII.13.) A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
29/2018. (XII.13.) A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi munkatervéről
30/2018. (XII.13.) A Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött konzorciumi megállapodás módosításáról
31/2018. (XII.13.) A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása a Tanács működési területének bővítésével összefüggésben
 

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum

Mór-Bodajk kerékp. út

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP