MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében "TOP- 5.1.1-15-FE1-2016-00001" azonosító számú projekt:
 
 
Kedvezményezett neve: Fejér Megyei Önkormányzat
 
Konzorciumi partnerek: Fejér Megyei Kormányhivatal; ECHO Innovációs Műhely
 
Projekt címe: Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében
 
Projekt azonosító száma: TOP- 5.1.1-15-FE1-2016-00001
 
Szerződött támogatás összege: 1 331 499 942 Ft
 
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
 
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 12. 31.
 
Projekt tartalmának bemutatása:
 
A projekt célja, hogy a megyei szintű foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés keretében, programszerű, integrált, Fejér megye egészére kiterjedő, a megyében releváns gazdasági ágazatokat felölelő megyei szintű gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési stratégiát megalkotva, a Fejér Megyei Integrált Területi Programban meghatározottakkal összhangban olyan képzési és foglalkoztatási programot valósítson meg, mely szolgáltatásaival és pénzügyi eszközeivel fenntartható módon járul hozzá a megye gazdaságának fejlődéséhez és a területi hátrányok csökkentéséhez.
 
A projekt célterülete Fejér megye egésze, de figyelembe véve a területi lehatárolást a munkaerőpiaci-program Fejér megye hat járására koncentrál: a Martonvásári, Sárbogárdi, Bicskei, Gárdonyi, Móri, Enyingi járásra, nem terjed ki a Dunaújváros és a Székesfehérvár MJV által lefedett paktumok településeire (ezzel együtt a megyei fejlesztés koherenciája miatt a megyei stratégiába beépítésre kerülnek a dunaújvárosi és székesfehérvári paktumok stratégiai elemei is).
 
 
A projektben a releváns szereplők bevonásával létrejön a megyei paktum, helyzetelemzés, erőforrástérképek, tervezést segítő kataszterek készülnek, megalkotásra és elfogadásra kerül a megyei paktum stratégia és a paktum-program. A projekt a megye egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel működik, ugyanakkor előkészíti, segíti a helyi paktumokat, ernyőszervezeti feladatokat lát el, a megyei paktum irodán keresztül biztosítja a megyei szintű koordinációt, elemzést és monitoring tevékenységet. A projekt közreműködik a stratégiai jelentőségű megyei vállalkozási fejlesztések munkaerő igényének kielégítésében, a helyi termék program, a társadalmi vállalkozások és a szociális gazdaság fejlesztésében, a TOP és GINOP ERFA prioritásaiból megvalósuló vállalkozás-fejlesztések humánerőforrás igényei valamint a gyermekellátási kapacitások humánerőforrás szükségleteinek kielégítésében is.
 
 
A projekt során a kötelező paktum tevékenységek mellett (helyzetelemzés, stratégia alkotás, paktum iroda, koordináció, igényfelmerések, monitoring, társadalmi kommunikáció, ernyőszervezeti feladatok) befektetés-ösztönző elemekkel, a szociális gazdaságot támogató szolgáltatásokkal és a Fejér termék program fejlesztésével is segíti a célok elérését, miközben a munkaerő-piaci programokba összesen 863 fő kerül bevonásra. Ebből 470 fő támogatott foglalkoztatása és 160 fő képzése is megvalósul, továbbá kiépítésre kerül a munkaerő-piaci humán szolgáltatások járási szintű rendszere is.
 
 
Végső soron a projekt várt hatásaként Fejér megye munkaerő-piaci diszfunkciói csökkennek, a helyi gazdaságfejlesztés erősödik, a vonatkozó társadalmi együttműködés fokozódik, a területi hátrányok pedig mérséklődnek és mindez fenntartható növekedési pályát segít elő az életminőség javulása tekintetében.
 
 
A támogatási szerződés aláírására 2016. augusztus 16-án került sor, ezzel a projekt megvalósítása megkezdődött. 

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum

Mór-Bodajk kerékp. út

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP