MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

 
 
 „Fejér megyei felzárkózás-politikai együttműködés fejlesztése” című

EFOP-1.6.3-17-2017-00005. azonosító számú projekt

 

 

 

 

Kedvezményezett neve: Fejér Megyei Önkormányzat

Projekt címe: „Fejér megyei felzárkózás-politikai együttműködés fejlesztése”

Projekt azonosító száma: EFOP-1.6.3-17-2017-00005.

Szerződött támogatás összege: 64 990 230 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

A Projekt megvalósításának kezdete: 2018.01.01.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 12. 31.

Projekt céljának és tartalmának bemutatása:

A pályázat alapvető célja megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszer kialakítása annak érdekében, hogy a felzárkózás-politikai együttműködések ne csak országosan és helyi, esetlegesen járási-, hanem a közigazgatás következő szintjén, a megyei szinten is kialakuljanak, rendszeressé váljanak, és esélyteremtő módon hassanak vissza az egyes települések lakosságának életére, növelve a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.

Részcélok:

  • új együttműködések generálása területi szinten jelentkező, az esélyegyenlőséget és felzárkózást érintő speciális problémák megoldására, szolgáltatáshiányok kiküszöbölésére;
  • megyei szinten a hátrányos helyzetű célcsoportokat érintő beavatkozások összehangolása;
  • a megyék kapacitás és szervezetfejlesztése a felzárkózás-politika területi szintű koordinációjának kialakítása érdekében.

A megyei szintű együttműködések hatékonyabbá teszik a feladatellátást és az önkormányzatok közötti párbeszédet valamint tudáscserét, ezáltal segítik a szolgáltatási hiányok felszámolását, meglévő eszközök, szolgáltatások összehangolását. Egyúttal a települési önkormányzatok számára a helyi esélyegyenlőségi programjaik elkészítéséhez, felülvizsgálatához, végrehajtásához is inputtal szolgálhatnak. Emellett a szakemberek koordinációs, szervező, és tanácsadási tevékenységének köszönhetően az önkormányzati együttműködésben résztvevő kistelepülések is szakmai támogatáshoz juthatnak. Hatékonyabban valósulhatnak meg a tartós szegénységben élők és romák integrációját és a velük foglalkozó szervezetek hatékonyabb beavatkozásait segítő fejlesztések, innovatív megoldások, valamint a periférikus élethelyzetben élők közösségeinek egymás segítésére irányuló programok.

A konstrukcióval elérni kívánt cél a megyei szintű szakmai koordinációs és konzultációs rendszer kialakításának támogatása a már működő, az esélyteremtő környezet kialakítását célzó, szakterületekhez kapcsolódó együttműködések, hálózatok munkájának összehangolása, ezáltal a települési önkormányzatok segítése esélyteremtési intézkedések kialakításában és megvalósításában. A megyében megvalósuló fejlesztési programokban a felzárkózási szempontok hatékonyabbá tétele azok összehangolása.

A cél elérését szolgáló főbb tevékenységek:

· megyei szinten felzárkózási szakemberek jelenlétének biztosítása, kapacitás és szervezetfejlesztés;
·         új együttműködések kialakítása, Megyei Felzárkózási Fórumok létrehozása;
·         szolgáltatási hiányok és szolgáltatási utak feltérképezése;
·         Megyei Esélyteremtő Paktumok létrehozása;
·         A fejlesztési programok a felzárkózási szempontok lokális és horizontális érvényesítése.

A projekt célcsoportjai: hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal élők.

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum

Mór-Bodajk kerékp. út

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP