MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Kedvezményezett neve: Fejér Megyei Önkormányzat

Projekt címe: A 2021-2027 tervezési időszak stratégiai szintű előkészítése Fejér megyében

Projekt azonosítószáma: TOP-1.5.1-20-2020-00010

Projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2020.09.01.

Projekt befejezésének tervezett időpontja: 2022.12.31.

Projekt elszámolható összköltsége: 31.041.616,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Támogatás összege: 31.041.616,- Ft

A projekt célja a 2021-2027-es programozási időszak területi operatív programjának a megvalósításához szükséges megyei stratégai tervdokumentumok felülvizsgálata, elkészítése.

Jelen projekt a vonatkozó Felhívás A) Stratégiai előkészítést, tervezést megalapozó dokumentumok önállóan támogatható tevékenysége keretében az alábbi megyei szintű területfejlesztési tervdokumentumok elkészítése valósul meg (önállóan támogatható tevékenységek):

  • 3.1.1. A) 1) Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálata és módosítása, valamint az ezekhez szükséges egyéb munkarészek és tevékenysége
  • 3.1.1. A) 1) Fejér Megye Területfejlesztési Programjának elkészítése, valamint az ezekhez szükséges egyéb munkarészek és tevékenységek
  • 3.1.1. A) 2) Fejér Megye Integrált Területi Programja 2021-27 kidolgozása és az ehhez szükséges egyéb munkarészek és tevékenységek

A projekt során a Fejér Megyei Önkormányzat eleget tesz a felhívás 3.1.2.1. pontjában nevesített kötelezően megvalósítandó tevékenységnek, a nyilvánosság biztosításának. A projektmenedzsmentet a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal alkalmazásában álló munkatárs látja el, aki rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges munkatapasztalattal.

A tervdokumentumok felülvizsgálata, elkészítése a vonatkozó jogszabályok, illetve a Pénzügyminisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztálya és a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által kiadott útmutatókban foglaltak szerint történik. A projekt a Felhívás 3.4.1.2. pontjában megfogalmazott esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárásoknak megfelel.

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum

Mór-Bodajk kerékp. út

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP