MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Kedvezményezett neve: Fejér Megyei Önkormányzat

Projekt címe: A 2021-2027 időszak projektszintű előkészítése Fejér megyében

Projekt azonosítószáma: TOP-1.5.1-20-2020-00012

Projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2021. 02. 01.

Projekt befejezésének tervezett időpontja: 2022. 12. 31.

Projekt elszámolható összköltsége: 193 958 384,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Támogatás összege: 193 958 384,- Ft

Jelen projekt célja a felhívással összhangban a 2021-27-es programozási időszak területi operatív programjának (VMOP) megvalósításához szükséges olyan ERFA típusú projektek előkészítési munkáinak megkezdése, illetve elvégzése, melyek fizikai megvalósítása a 2021-2027 közötti időszakban tervezett a VMOP keretében.  

A Felhívás 3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek közül a B) Projektszintű előkészítés tevékenységre kívánunk pályázni.

 

Ezen belül is a 4) Települési Helyi Esélyegyenlőségi Programok felülvizsgálata, módosítása, a 7) Műszaki dokumentáció készítése (beleértve: helyszínrajz, vázlatrajzok (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása legalább alaprajzokkal), rövid műszaki leírás, engedélyezési és kiviteli tervek, kerékpáros nyomvonalterv, változási vázrajz) és a 9) Projektelőkészítő, megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek, költség-haszon elemzés, megalapozó dokumentumok készítése pontok megvalósítását tervezzük.

A pályázat megvalósítása során elkészül:

 

• 30 db megalapozó dokumentum,

 

• 1 db kerékpáros nyomvonalterv,

•  8 db Települési Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata, módosítása.

 

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum

Mór-Bodajk kerékp. út

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP