MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Kedvezményezett neve: Fejér Megyei Önkormányzat

Projekt címe: Fejér megyei identitás erősítése térségi szemléletben

Projekt azonosítószáma: TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001

Projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2021.08.01.

Projekt befejezésének tervezett időpontja: 2023.01.31.

Projekt elszámolható összköltsége: 100.000.000,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Támogatás összege: 100.000.000,- Ft

Jelen projekt célja a helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése Fejér megyében, összhangban a helyi identitást segítő lokális beavatkozásokkal (TOP 531, TOP692), a társadalmi felzárkózást segítő programokkal (pl. TOP-5.2.1, EFOP-1.6.3) és az önálló helyi közösségfejlesztési stratégia alapján zajló CLLD fejlesztésekkel (TOP-7.1.1). Jelen projekt a megyei szintű identitást segítő programokkal, rendezvényekkel, akciókkal és kapcsolódó szemléletformáló, kommunikációs beavatkozásokkal valamint megyei hálózati fejlesztésekkel egészíti ki a már zajló lokális programokat.

A projekt megvalósítása során az alábbi támogatható tevékenységek zajlanak a felhívás szerint:

  •  3.1.1/1 - Közösségi felmérés kötött módszertannal, megyei cselekvési terv készítése és elfogadása és közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele, előadások szervezése
  • 3.1.1/2 és 3.1.2.2/3 tevékenységek részeként a projekt során a közösségfejlesztéshez, programok és akciók megvalósításához és a nyilvánossági csatornák működtetéséhez főállású közösségfejlesztési programkoordinátorok, közösségfejlesztők kerülnek alkalmazásra az önkormányzatnál
  •  3.1.1/2/b  tevékenység részeként: A helyi, térségi közösségfejlesztők hálózatának létrehozása és folyamatos képzése zajlik, valamint Fejér megye hete a köznevelési intézményekben (tematikus projekthét 25 iskola bevonásával) és a térség lakosságának közösségi identitását, együttműködését dinamizáló tevékenységek valamit megyeismereti, népismereti tematikus napközis táborok szervezése 1-6. évfolyam számára, generációk közötti tudástranszfer erősítése
  •  3.1.1/2/a tevékenység részeként fórumok szervezésére kerül sor, célcsoport: civilek, helyi lakosok, intézmények, szervezetek, vállalkozások, valamint figyelemfelkeltés, állampolgári aktivitás fejlesztése, célcsoport a teljes lakosság és a civil szervezetek, továbbá Fejér megyei közösségi Virtuális Egészség Központ Program valamint élményalapú társadalmi vita kerül lefolytatásra az ellenálló képesség megőrzése és a prevenció fontosságáról és Fejér Megyei Virtuális Erőmű Program indítása
  • 3.1.2.1/1 kötelező tevékenység részeként infokommunikációs akadálymentesítés
  •  3.1.2.1/4 kötelező tevékenység részeként nyilvánosság biztosítása KTK 2020 alapján
  • 3.1.2.2/1 választható tevékenység részeként a cselekvési tervben meghatározott tevékenységhez kapcsolódó eszközök beszerzése
  • 3.1.2.2/3 választható tevékenység részeként a nyilvánosság fórumainak fejlesztése zajlik, reszponzív, lakossági interakciókra alkalmas honlappá válik Fejér megye honlapja a teljes akcióterületet lefedve, valamint Otthonunk Fejér c. berliner formátumú ingyenes lakossági újságot adunk ki.

A projekt során a Fejér Megyei Önkormányzat eleget tesz a felhívás 3.1.2.1. pontjában nevesített kötelezően megvalósítandó tevékenységnek, a nyilvánosság biztosításának. A projektmenedzsmentet a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal alkalmazásában álló munkatárs látja el, aki rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges munkatapasztalattal.

A projekt a Felhívás 3.4.1.2. pontjában megfogalmazott esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárásoknak megfelel.

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum

Mór-Bodajk kerékp. út

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP