MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0044 sz. projekt

Fejér Megyei Önkormányzat által Csókakőn építendő kerékpárút
 
 
A Fejér Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be a 2007-2013-as támogatási időszakban eddig fel nem használt támogatási maradványok terhére, a Közlekedési Operatív Program keretében a KÖZOP-3.5.0-09-11 „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” c. projektkiírásra Csókakőn építendő kerékpárút finanszírozhatósága céljából. Ennek érdekében az adott 1B útvonalszakasz esetében a terveket készíttető Mór Város Önkormányzata térítésmentesen átadta a tervdokumentációkat a Fejér Megyei Önkormányzat részére további felhasználásra.
 
A nyomvonal kiválasztásánál és a tervezésnél fontos szempont volt, hogy a kerékpárút mellett a mezőgazdasági forgalmat is szakszerűen és biztonságosan le lehessen bonyolítani, ezzel is elősegítve a környék szőlész-borász tevékenységét. Egyúttal ez az útvonal a Csókakő és Mór közötti távolságot is lerövidíti.
A megvalósítandó kerékpárút hivatásforgalmi célokat szolgál, egyúttal a közelében húzódó 81. számjegyű főközlekedési út tehermentesítését, valamint a meglévő balesetveszély csökkentését, megszüntetését is biztosítja.
 
Az így megvalósítandó csókakői 1B szakasz műszaki-gazdasági ismérvei az alábbiak:
A nyomvonal a község belterületén lévő Petőfi utca – Deák F. utca csatlakozásától a település Mórral közös közigazgatási határáig tart. A nyomvonallal érintett utak önkormányzati tulajdonban vannak. A tervezett kerékpárút hossza 1110 m, melynek engedélyezési és kiviteli terveit Mór Város Önkormányzata készítette el, amit az építés kapcsán a Fejér Megyei Önkormányzat részére térítésmentesen átadott. 
A projekt pályázaton elnyert teljes összege 137,9 millió Forint. 
 
 
A tervezett nyomvonal az 1A szakasszal, a közös közigazgatási határtól Mór város kül-, majd belterületén folytatódik, amelynek teljes hossza 3140 m.
 
 

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum

Mór-Bodajk kerékp. út

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP