MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0047 sz. projekt

Fejér Megyei Önkormányzat által Sukorón építendő kerékpárút
 
A Fejér Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be a 2007-2013-as támogatási időszakban eddig fel nem használt támogatási maradványok terhére, a Közlekedési Operatív Program keretében a KÖZOP-3.5.0-09-11 „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” c. projektkiírásra Sukorón építendő kerékpárút finanszírozhatósága céljából. Ennek érdekében az adott 3A útvonalszakasz esetében a terveket készíttető Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács átadta a tervdokumentációkat a Fejér Megyei Önkormányzat részére további felhasználásra.
 
A megvalósítandó kerékpárút hivatásforgalmi célokat szolgál, egyúttal a közelében húzódó 1, 2, 3 számjegyű közlekedési utak tehermentesítését, valamint a meglévő balesetveszély csökkentését, megszüntetését is biztosítja. 
A 3A nyomvonal kiválasztásánál és tervezésénél fontos szempont volt, hogy a Velencei-tó körül már megépített kerékpár-útvonalakhoz is kapcsolódva a környező települések közti minél könnyebb és gyorsabb közlekedési lehetőséget biztosítson a munkába járáshoz, valamint a helyi termékek minél egyszerűbb piacra juttatásához. Az érintett erdőterületek megközelítése során a kerékpáros közlekedés természetbarát volta miatt az nem jelent terhet azokra, sőt alternatív közlekedési eszközként más, a természetet károsító közlekedési eszközök kiváltását teszi lehetővé.
 
 
Az így megvalósítandó sukorói 3A szakasz műszaki-gazdasági ismérvei az alábbiak:
A 8119 j. ök. úttól a Velencei-tó északi oldalán új nyomvonalon, illetve kijelöléssel vezetett önálló és vegyes forgalmú, kétirányú kerékpárút. Az alapvetően hivatásforgalmi feladat ellátása mellett az út nyomvonala mentén érinti Sukoró belterületén az 1848-as szabadságharc első győztes csatáját megelőző haditanács helyszínét, valamint a műemléki védettségű néprajzi házat. Ez az útvonal a település belterületének Nadap felőli határáig húzódik, melynek hossza: 3350 méter. A projekt pályázaton elnyert teljes összege 199,7 millió Forint. 
 
A tervezett nyomvonal a 3B szakasszal folytatódik, Sukoró és Nadap települések külterületén, mely utóbbi település belterületi határáig tart kb. 1930 m hosszon.
 
 
 

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum

Mór-Bodajk kerékp. út

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP