MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0048 sz. projekt indításáról

Fejér Megyei Önkormányzat által Nadapon építendő kerékpárút

 
A Fejér Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be a 2007-2013-as támogatási időszakban eddig fel nem használt támogatási maradványok terhére, a Közlekedési Operatív Program keretében a KÖZOP-3.5.0-09-11 „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” c. projektkiírásra Nadapon építendő kerékpárút finanszírozhatósága céljából. Ennek érdekében az adott 3B útvonalszakasz esetében a terveket készíttető Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács átadta a tervdokumentációkat a Fejér Megyei Önkormányzat részére további felhasználásra.
 
A megvalósítandó kerékpárút hivatásforgalmi célokat szolgál, egyúttal a közelében húzódó 1, 2, 3 számjegyű közlekedési utak tehermentesítését, valamint a meglévő balesetveszély csökkentését, megszüntetését is biztosítja. 
A 3B nyomvonal kiválasztásánál és tervezésénél fontos szempont volt, hogy a Velencei-tó körül már megépített kerékpár-útvonalakhoz is kapcsolódva a környező települések közti minél könnyebb és gyorsabb közlekedési lehetőséget biztosítson a munkába járáshoz, valamint a helyi termékek minél egyszerűbb piacra juttatásához. A feladatot még bonyolultabbá tette, hogy a Sukoró-Nadap közti külterületi szakaszon Natura 2000 besorolású természetvédelmi területet is érint a nyomvonal. Ugyanakkor megállapítást nyert, hogy a kerékpáros közlekedés természetbarát volta miatt az nem jelent terhet az említett védett területre, sőt alternatív közlekedési eszközként más, a természetet károsító közlekedési eszközök kiváltását teszi lehetővé.
 
Az így megvalósítandó nadapi 3B szakasz műszaki-gazdasági ismérvei az alábbiak:
Az útvonal Sukoró és Nadap egymás közti külterületi részein húzódik, azok belterületi határvonaláig. Ennek során érinti az ún. ingókövek egyikét, a „Gyapjaszsákot”, egy különleges természeti képződményt. A tervezés és kivitelezés során kiemelt figyelmet kellett (kell) fordítani az ingókövek megőrzése érdekében kijelölt természetvédelmi terület érintettségére. Nadapot és Sukorót köti be a tó körüli kerékpárútba ez a kb. 1930 m hosszú szakasz. A projekt pályázaton elnyert teljes összege 198,5 millió Forint.
 
A tervezett nyomvonalhoz a 3A szakasz csatlakozik Sukorónak a Nadap felőli kül- és belterületi határától a Pákozd-Sukoró arborétumig. Ezen szakasz hossza 3350 m hosszon.
 
 

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum

Mór-Bodajk kerékp. út

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP