MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Előrehaladási jelentés 2015. október 15.

Sukoró 3A szakasz 
 
Elkészült munkák 2015. október 15-ig
Tükörkészítés és ágyazat építése a 0-0+600-as szelvényig. Tükörkészítés az1+500-as szelvényig. Gémeskút vendéglő előtti szakaszon az osztott gyalogosjárda és kerékpárút szegélyezése, teherhordó réteg építése. 
Közvilágítási földkábel építés 
 
A következő időszakban elvégzendő munkák
A Gémeskút előtti szakaszon a padka fenntarthatóság szempontjából humuszolásra és füvesítésre kerül. 
Az országos közút mellett levő kiemelt szegélyes szakaszon a kerékpárút és kapubejárók közötti kapcsolatok kialakítása. Kb. 80 m-es szakaszon a lakóingatlanok felőli oldalon „K” szegély épül, ezzel biztosítva a vízelvezetést is. 
 
  
Előrehaladási jelentés 2015. október 29.
 
Sukoró 3A szakasz 
 
Elkészült munkák 2015. október 29-ig:
A 0-0+600-as szelvényig szegélyépítés és CKT-alap készítése. 
Az 1+500-as szelvényig szegélyépítés jobb oldalt, ágyazatépítés.
Az 1+800-as szelvényig tükörkészítés, ágyazatépítés. 
Gémeskút előtti szakaszon az osztott gyalogosjárda és kerékpárút burkolatépítése.
Az ingatlanok előtt, a közút mellett az október 15-i előrehaladási jelentés szerinti ágyazatépítés, szegélyezése, CKT építése. 
Közvilágítási földkábel építése.
 
Várható munkák a következő időszakra
A 0-0+600-as sz. kötő-kopóréteg építése. 
Kül- és belterületi szakaszon a 2+000 szelvényszámig szegély és CKT kötőréteg építés. A közút melletti szakaszon aszfalt kötő- és kopóréteg építése 
Közvilágítási oszlop állítása, lámpacserék. A Toldi utcában tükörkészítés során a meglevő 40-es beton áteresz tisztítása. 
 
 
Előrehaladási jelentés 2015. november 12.
 
Sukoró 3A szakasz 
 
Elkészült munkák 2015. november 12-ig:
A 0+000 és 0+600 szelvények között kötő- és kopóréteg építése.
Külterületi és belterületi szakaszon a 2+2000 szelvényig szegély és CKT-burkolat építése.
A közút melletti szakaszon aszfalt kötő- és kopóréteg építése, korlátépítés.
Közvilágítási oszlopok állítása, lámpacsere.
 
Várható munkák a következő időszakra
Külterületei és belterületi szakaszon Toldi utcáig kötő- és kopóréteg építése.
Szegélyépítés befejezése.
CKT aszfaltburkolat építés az utolsó 250 méteres szakaszon.
Külterületi szakaszon korlát kihelyezése, padkarendezés.
Közúti átvezetésnek a Zalka utca felöli csomóponti résznél való kiépítése.
Forgalomtechnikai eszközök kihelyezése.
Készültségi fok: kb. 75 % 
 
 

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum

Mór-Bodajk kerékp. út

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP