MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Közhírré tétetik

Folytatódik a széles körű partnerségre épülő foglalkoztatási együttműködés Fejér megyében
2022.12.07. 10:22

A Fejér Megyei Önkormányzat a Fejér Megyei Kormányhivatallal konzorciumban sikeresen pályázott a Széchenyi Terv Plusz Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében kiírásra került, „Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című pályázati felhívásra, ahol 3,301 milliárd forint európai uniós vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt célja, hogy a megyei szintű foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés keretében olyan foglalkoztatási programot valósítson meg, amely hozzájárul a megye gazdaságának fejlődéséhez és a területi hátrányok csökkentéséhez. A Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum 2022. december 6-án tartotta alakuló ülését a Megyeháza Címertermében.A TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 „Szent István Program – Gazdaságfejlesztési és Foglalkoztatási Partnerség” projekt két részből áll: a Fejér Megyei Kormányhivatal megvalósításában zajlik a munkaerőpiaci program, mely bértámogatási, mobilitási támogatási, vállalkozóvá válást elősegítő támogatásból és foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokból áll. A Fejér Megyei Önkormányzat megvalósításában zajlik a gazdaságfejlesztési programrész, melynek keretei között működik a Paktum Iroda, a Fejér Termék Program, a Befektetés-ösztönző szolgáltatás, valamint a társadalmi vállalkozásfejlesztés és a foglalkoztatást a vállalati oldalról elősegítő tevékenységek szervezése bevonásra kerülő nonprofit szolgáltató közreműködésével. Várt eredményként a megye munkaerő-piaci diszfunkciói jelentősen csökkennek, a gazdaságfejlesztési aktivitás tudatosabbá válik, erősödik, a vonatkozó társadalmi együttműködések fokozódnak, a területi hátrányok pedig mérséklődnek.


A projektben a releváns gazdasági szereplők bevonásával 2022. december 6-án újjáalakult a 2016-ban létrejött Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum. Helyzetelemzésre és erőforrástérképekre alapozva felülvizsgálatra kerül Fejér Megye Foglalkoztatási Stratégiája, összhangban a Szent István Programmal és figyelembe véve az elmúlt évek munkaerőpiaci és gazdasági trendjeit. A projekt közreműködik a stratégiai jelentőségű vállalkozásfejlesztések munkaerő igényének kielégítésében, önálló programot indít a megyei szintű befektetések ösztönzése érdekében, a KKV szektor fejlesztését segítő szolgáltatásokat működtet, folytatja és továbbfejleszti a Fejér Termék Programot, mentori szolgáltatással és piacra jutást segítő tevékenységgel segíti a társadalmi vállalkozásokat és a szociális gazdaságot. Módszertani fejlesztésekre kerül sor, elsősorban az online elérhető szolgáltatások és nyilvántartások, adatbázisok kialakításával valamint pilot szolgáltatási modulok fejlesztésével.


A projekt új elemként segíti a fiatalok helyben tartását a szakképzés és a hosszú távú vállalati munkaerőigények megyei összhangjának megteremtésével, a jövő munkaerőpiacának igényei feltárásával és lakossági tudatosításával. A projekt célterülete Fejér megye egésze. A 3,301 milliárd forint európai uniós támogatás segítségével a 2027. február 28-ig tartó projekt során összesen 2026 fő kerül bevonásra munkaerő-piaci programokba, ebből 213 fő inaktív személy lesz, a program elhagyásának időpontjában foglalkoztatásban álló résztvevők száma – beleértve az önfoglalkoztatást – 1142 fő.

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum

Mór-Bodajk kerékp. út

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP