MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
15/2014. (IX.4.) számú határozata

 a KEOP-7.9.0/12-2014-0008 jelű, „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja – komplex előkészítése” címen benyújtott pályázat elbírálásáról és a további teendőkről
 
 A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács megtárgyalta a „Tájékoztató a KEOP-7.9.0/12-2014-0008 jelű, „A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja – komplex előkészítése” címen benyújtott pályázat elbírálásáról és a további teendőkről című előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
 
1.   A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács egyetért a KEOP-7.9.0/12-2014-0008 jelű pályázat benyújtásával kapcsolatosan megtett intézkedésekkel.
 
2.   A Tanács felkéri és felhatalmazza elnökét a nyertes pályázat támogatási szerződésének aláírásához szükséges teendők, nyilatkozatok, egyes dokumentumok szöveg szerinti kiegészítésének megtételére.
 
Felelős:  L. Simon László, a tanács elnöke
Határidő: folyamatos
  
 
Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
6/2014. (I.21) számú határozata
a KEOP-7.9.0/12 „Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra” című felhívásra történő pályázat benyújtásáról
 
A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács megtárgyalta a
„Javaslat a KEOP-7.9.0/12 „Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020.
tervezési időszakra” című felhívásra történő pályázat benyújtásra” című előterjesztést, és az
alábbi határozatot hozta:
 
1) A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács egyetért a
KEOP-7.9.0/12 azonosító számú kiírásra történı pályázat benyújtásával.
 
2) A Tanács felkéri és felhatalmazza elnökét, hogy intézkedjen a pályázat elkészítése és
határidıben történı benyújtása felől.
 
Felelős: L. Simon László, a Tanács elnöke
Határidő: a pályázati felhívás szerint 
 
 
Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
7/2014. (I.21) számú határozata
a KEOP-7.9.0/12 „Stratégiai tervezés és projekt elıkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra” című felhívásra történő pályázat benyújtásával kapcsolatos előkészítési munkákról
 
A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács megtárgyalta a
„Javaslat a KEOP-7.9.0/12 „Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020.
tervezési időszakra” című felhívásra történő pályázat benyújtásra” című előterjesztést, és az
alábbi határozatot hozta:
 
1) A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács felhatalmazza
elnökét, hogy a projekt előkészítési munkálatai tárgyára vonatkozóan intézkedjen.
 
2) Ezen intézkedés keretében három ajánlattevőtől árajánlatot kérjen be és a legkedvezőbb
ajánlattevő kiválasztását követően a szerződést megkösse legfeljebb a nemzeti
közbeszerzési értékhatárt el nem érő összeg erejéig azzal, hogy a megbízott a díjazásra
csak nyertes pályázat esetén a projekt költségvetésében a szerződött feladatra
vonatkozóan meghatározott összeg erejéig jogosult.
 
Felelős: L. Simon László, a Tanács elnöke
Határidő: soron kívül
 
 
Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
6/2016. (I.18.) számú határozata
A Velencei-tavi Kistérségért Alapítvánnyal a KEOP-7.9.0/12-2014-0008 „Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációjának előkészítése” című projekt keretében aláírt együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
 
A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács megtárgyalta és utólagosan jóváhagyja a Tanács elnöke által 2015. december 14-én aláírt, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti, a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvánnyal megkötött együttműködési megállapodást.
 
Határidő: azonnal, folyamatos
Felelős: dr. Molnár Krisztián, a tanács elnöke
 
 
  Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
8/2016. (I.18.) számú határozata
A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács és Munkaszervezete Fenntarthatósági Tervének elfogadásáról
 
A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács megtárgyalta és elfogadja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti „Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács és Munkaszervezete Fenntarthatósági Terve” című dokumentumot. 
 
Határidő: azonnal, folyamatos
Felelős: dr. Molnár Krisztián,  a tanács elnöke
 

 Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács

13/2016. (III.8.) számú határozata

a KEOP-7.9.0/12-2014-0008 azonosító jelű, "A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációjának előkészítése” című projekt kapcsán megítélt, de fel nem használt összegről való lemondásról
 
A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács megtárgyalta a KEOP-7.9.0/12-2014-0008 azonosító jelű, "A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációjának előkészítése” című projekt zárásával kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
 
1. A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács tudomásul veszi, hogy a projekt kapcsán megítélt 791 590 000 forint összegű támogatásból összesen 781 849 100 forint került felhasználásra, így a két összeg különbözeteként jelentkező 9 740 900 forint összegű támogatásról lemond. A Tanács nyilatkozik arról, hogy a megvalósítás során létrejött eredménytermékekből bevétel nem keletkezett.
 
2. A Tanács felhatalmazza elnökét, hogy az 1. pontban rögzítettekről szóló nyilatkozatokat kézjegyével ellássa.
 
Felelős: Dr. Molnár Krisztián, a tanács elnöke
Határidő: azonnal
 
 
Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
14/2016. (III.8.) számú határozata
a KEOP-7.9.0/12-2014-0008 azonosító jelű, "A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációjának előkészítése” című projekt kapcsán keletkezett eredménytermékeknek, illetve szerzői és továbbfelhasználói jogoknak az Országos Vízügyi Főigazgatóság részére történő átadásáról
 
A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács megtárgyalta a KEOP-7.9.0/12-2014-0008 azonosító jelű, "A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációjának előkészítése” című projekt zárásával kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
 
1. A Tanács "A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációjának előkészítése vállalkozási szerződés keretében" tárgyban kötött Tervezési Szerződés során keletkezett eredménytermékeknek, illetve szerzői és továbbfelhasználói jogoknak az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.) mint konzorciumvezető részére történő térítésmentes tulajdon adásával egyetért.
 
2. A Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy az előző pontban foglaltakkal összhangban az Országos Vízügyi Főigazgatósággal (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.) mint konzorciumvezetővel az egyeztető tárgyalásokat lefolytassa, továbbá az 1. pont szerinti megállapodást a Tanács képviseletében kézjegyével lássa el, és erről a Tanács soron következő ülésén adjon tájékoztatást.
 
Felelős: Dr. Molnár Krisztián, a tanács elnöke
Határidő: folyamatos
 
 
 Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
15/2016. (III.8.) számú határozata
a KEHOP-1.3.0 pályázat költségvetés módosításával kapcsolatos állásfoglalásról
 
A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács megtárgyalta a KEOP-7.9.0/12-2014-0008 azonosító jelű, "A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációjának előkészítése” című projekt zárásával kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
 
A Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a KEHOP-1.3.0 pályázat költségvetés módosításával kapcsolatos egyeztetéseket lefolytassa és a szükséges állásfoglalást megtegye, a Tanács utólagos tájékoztatásával.
 
Felelős: Dr. Molnár Krisztián, a tanács elnöke
Határidő: folyamatos
 
 
 
 

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum

Mór-Bodajk kerékp. út

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP