MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

FELHÍVÁS

 a Fejér Vármegyei Önkormányzat Németh László Díja odaítélésére

 Az önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) rendelkezik a

 Fejér Vármegyei Önkormányzat Németh László Díja

 adományozásának rendjéről.

 A Rendelet alapján a Fejér Vármegyei Önkormányzat Németh László Díja (a továbbiakban: díj) adományozható azoknak, akik kiemelkedő módon járultak hozzá a megyében a korszerű és eredményes oktatás-nevelés megvalósításához, továbbá adományozható azoknak, akik a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok gondozása, nevelése terén fejtettek ki hosszú időn keresztül áldozatos pedagógiai, vagy más segítő, támogató jellegű tevékenységet. 

A díj adományozására az ajánlott személy, közösség (jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, egyéb közösségek) tevékenységének bemutatásával javaslatot tehetnek:

·         a vármegye országgyűlési képviselői,
·         a főispán,
·         történelmi egyházak képviselői,
·         a vármegyei közgyűlés elnöke, alelnökei,
·         a vármegyei közgyűlés tagjai,
·         Fejér vármegye jegyzője,
·         vármegye települési önkormányzatai,
·         a vármegye települési és területi nemzetiségi önkormányzatai.

A díj adományozására javaslatot tenni, személy esetén a rendelet 1. melléklete, vagy közösség esetén a 2. melléklete szerinti adatlap benyújtásával és az ajánlott személy, közösség tevékenysége bemutatásával, valamint a javasolt személy hozzájáruló nyilatkozatával (mely az adatlapon szerepel) lehet. 

A díjra vonatkozó javaslatokat: 2023. január 31. napjáig lehet benyújtani.

 A javaslatokat a Fejér Vármegyei Közgyűlés Elnökének címezve a Fejér Vármegyei Önkormányzati Hivatalhoz (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.) kell benyújtani. személyesen, vagy postai úton. Kérjük a borítékra ráírni a kitüntetés elnevezését.

Amennyiben a javaslattevő települési önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, a javaslathoz csatolni kell a javaslattételről szóló képviselő-testületi, vagy közgyűlési határozatot.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a javaslattevő javaslata nem tartalmazza a rendelet 1. és 2. melléklete szerinti kötelező tartalmi elemeket, valamint a javaslattevő és a javasolt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát, úgy az a közgyűlés elé nem terjeszthető.

A díjak átadására minden évben a Vármegyenapon kerül sor.

  

                                                                                                 Dr. Kovács Zoltán

                                                                                                            jegyző

 

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum

Mór-Bodajk kerékp. út

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP