MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

 
 
 

Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottság 

 1.) Véleményezi 

a) a kitüntető cím és díjak adományozásával
b) a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotásával, módosításával a 17. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel,
c) az éves költségvetési javaslat elfogadásával, módosításával,
d) a költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámoló elfogadásával kapcsolatos előterjesztéseket.

2.) Véleményezi a pénzügyekkel, gazdálkodással, területfejlesztéssel, területrendezéssel kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket. 

 

3.) Közreműködhet a közgyűlés pénzügyekkel és gazdálkodással kapcsolatos döntéseinek előkészítésben, a döntések végrehajtásának szervezésében és ellenőrzésében.

 

 

4.) Közreműködhet a Hivatalnak a közgyűlés pénzügyi tárgyú döntéseit előkészítő és a végrehajtásra irányuló munkájának ellenőrzésében.

 

 

5.) Pénzügyi tárgyú feladatai körében ellátja a mindenkor hatályos jogszabályokban a pénzügyi bizottság számára meghatározott feladatokat.

 

 

6.) Intézkedést kezdeményezhet a közgyűlés elnökénél önkormányzati érdeksérelem, vagy mulasztás észlelése esetén.

 

 

7.) Javaslatot tesz a közgyűlés elnöke jutalmazásának megállapítására.

 

 

8.) Ellátja a képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével, a méltatlansági és az összeférhetetlenségi, az Mötv. 33.§ szerinti képviselői mulasztásra vonatkozó ügyek kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.

 

 

9.) Figyelemmel kíséri az önkormányzat működését meghatározó jogszabályok változását, ezzel összefüggésben kezdeményezheti önkormányzati rendelet módosítását.

 

 

10.) Felkérésre közreműködik jogszabálytervezetek véleményezésében.

 

 

11.) Munkájáról évente beszámol a Közgyűlésnek. 

 

12.) Dönt a Pécsi Tudományegyetem Kollégiumaiban rendelkezésre álló kollégiumi férőhelyek elosztásáról.

 

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum

Mór-Bodajk kerékp. út

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP