MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0042 sz. projekt

Fejér Megyei Önkormányzat és Mór Város Önkormányzata
által építendő kerékpárút
 
A Fejér Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be a 2007-2013-as támogatási időszakban eddig fel nem használt támogatási maradványok terhére, a Közlekedési Operatív Program keretében a KÖZOP-3.5.0-09-11 „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” c. projektkiírásra Móron építendő kerékpárút finanszírozhatósága céljából. Ennek érdekében az adott 1A útvonalszakasz esetében a terveket készíttető Mór Város Önkormányzata térítésmentesen átadta a tervdokumentációkat a Fejér Megyei Önkormányzat részére további felhasználásra.
Ehhez a kezdeményezéshez társult Mór Város Önkormányzata azzal is, hogy 65 millió Forintot szavazott meg közútépítésre azért, hogy a kerékpárút mellett a mezőgazdasági forgalmat is szakszerűen és biztonságosan le lehessen bonyolítani, ezzel is elősegítve a város és környékének szőlész-borász tevékenységét. 
A megvalósítandó kerékpárút hivatásforgalmi célokat szolgál, egyúttal a közelében húzódó 81. számjegyű főközlekedési út tehermentesítését, valamint a meglévő balesetveszély csökkentését, megszüntetését is biztosítja.
 
Az így megvalósítandó móri 1A szakasz műszaki-gazdasági ismérvei az alábbiak:
 
A tervezett nyomvonal Mór város belterületén, majd a település külterületén mezőgazdasági területen vezet a Csókakővel közös közigazgatási határig. A tervezett kerékpárút hossza 2,6 km, melynek engedélyezési és kiviteli terveit a települési önkormányzat elkészítette. A teljes szakasznak a Fejér Megyei Önkormányzat által pályázaton elnyert teljes projekt összege 197,7 millió Forint. Ezen útvonalszakasz a belterületen „A” és „B” részre tagolódik, melyek esetében Mór Város Önkormányzata a Fejér Megyei Önkormányzat által pályázaton megszerezhető összegen felül további 65 millió Forinttal járul hozzá a megvalósításhoz. A külterületi rész kizárólag a Fejér Megyei Önkormányzat által pályázaton nyert pénzeszközökből kerül megvalósításra és a Csókakővel közös közigazgatási határig húzódik. Ezen szakaszok összhossza: 3140 m.
 
Ehhez csatlakozik az 1B útvonal Csókakő kül-, majd belterületén, amely a Petőfi utca – Deák F. utca csatlakozásáig tart. A tervezett kerékpárút hossza 1,1 km, melynek engedélyezési és kiviteli terveit ugyancsak Mór Város Önkormányzata készítette el.
 
 

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum

Mór-Bodajk kerékp. út

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP