MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

 
1/2013. (II.28.) a közgyűlés ülésének napirendjéről
2/2013. (II.28.) a Fejér Megyei Önormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéről
3/2013. (II.28.) a Fejér Megye Díszpolgára kitüntető cím adományozásáról
4/2013. (II.28.) a Fejér Megye Díszpolgára kitüntető cím adományozásáról
5/2013. (II.28.) a Fejér Megyei Önkormányzat Fekete János Díja adományozásáról
6/2013. (II.28.) a Fejér Megyei Önkormányzat Fekete János Díja adományozásáról
7/2013. (II.28.) a Fejér Megyei Önkormányzat dr. Paulikovics Elemér Díja adományozásáról
8/2013. (II.28.) a Fejér Megyei Önkormányzat dr. Paulikovics Elemér Díja adományozásáról
9/2013. (II.28.) a Fejér Megyei Önkormányzat Terstyánszky Ödön Díja adományozásáról
10/2013. (II.28.) a Fejér Megyei Önkormányzat Terstyánszky Ödön Díja adományozásáról
11/2013. (II.28.) a Fejér Megyei Önkormányzat Németh László Díja adományozásáról
12/2013. (II.28.) a Fejér Megyei Önkormányzat Németh László Díja adományozásáról
13/2013. (II.28.) a Fejér Megyei Önkormányzat Marosi Arnold Díja adományozásáról
14/2013. (II.28.) a Fejér Megyei Önkormányzat Marosi Arnold Díja adományozásáról
15/2013. (II.28.) a Fejér Megyei Önkormányzat Vörömarty Mihály Díja adományozásáról
16/2013. (II.28.) a Fejér Megyei Önkormányzat Vörösmarty Mihály Díja adományozásáról
17/2013. (II.28.) a Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Berzsenyi Zoltán Díja adományozásáról
18/2013. (II.28.) a Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Berzsenyi Zoltán Díja adományozásáról
19/2013. (II.28.) a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Díja adományozásáról
20/2013. (II.28.) a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Díja adományozásáról
21/2013. (II.28.) a Fejér Megyei Önkormányzat Wekerle Sándor Díja adományozásáról
22/2013. (II.28.) a Fejér Megyei Önkormányzat Wekerle Sándor Díja adományozásáról
23/2013. (II.28.) a Fejér Megyei Önkormányzat Salamon Lajos Díja adományozásáról
24/2013. (II.28.) a Fejér Megyei Önkormányzat Salamon Lajos Díja adományozásáról
25/2013. (II.28.) a Fejér Megyei Önkormányzat Széchenyi Viktor Díja adományozásáról
26/2013. (II.28.) a Fejér Megyei Önkormányzat Széchenyi Viktor Díja adományozásáról
27/2013. (II.28.) a Fejér Megyei Önkormányzat Gróf Klebelsberg Kuno Emlékérme adományozásáról
28/2013. (II.28.) a Fejér Megyei Önkormányzat Gróf Klebelsberg Kuno Emlékérme adományozásáról
29/2013. (II.28.) a Fejér Megyei Önkormányzat Gazdasági Programjának felülvizsgálatáról, valamint további fejlesztési elképzeléseiről
30/2013. (II.28.) a Fejér Megyei Önkormányzat 2012. évi területfejlesztési és területrendezési feladatainak végrehajtásáról
31/2013. (II.28.) a Fejér Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyásáról
32/2013. (II.28.) a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi összesített közbeszerzési terve jóváhagyásáról
33/2013. (II.28.) a Fejér Megyei Területfejlesztési Tnács által támogatott önkormányzati fejlesztések (TEKI, CÉDE) támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének lezárásáról
34/2013. (II.28.) az Országos Területrendezési Terv módosításának véleményezéséről
35/2013. (II.28.) a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 2013. évi működési költségeinek meghatározásáról szóló megállapodás elfogadásáról
36/2013. (II.28.) a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások felülvizsgálatáról
37/2013. (IV.25.) a közgyűlés napirendjének elfogadásáról
38/2013. (IV.25.) a Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója előzetes elfogadásáról
39/2013. (IV.25.) a "Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára" című, ÁROP-1.2.11/A-2013 kódszámú pályázatról
40/2013. (IV.25.) a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács Alapító Okiratának módosításáról
41/2013. (IV.25.) a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó javaslatról
42/2013. (IV.25.) a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének jóváhagyásáról
43/2013. (IV.25.) a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata módosításának elfogadásáról
44/2013. (IV.25.) a Fejér Megyei Közgyűlés, mint a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács jogutódja által kezelt nemzeti forrásból finanszírozott decentralizált pályázatok lezárásáról
45/2013. (IV.25.) a Fejér Megyei Közgyűlés, mint a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódja által kezelt nemzeti forrásból finanszírozott decentralizált pályázatok lezárásáról
46/2013. (IV.25.) Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2012. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól
47/2013. (IV.25.) az M1 gyorsforgalmi út bicskei csomópontjának a 2014-2020-as tervidőszakban megvalósítandó nagyprojektek közé történő besorolására vonatkozó javaslatról
48/2013. (IV.25.) az Enying és Sárbogárd térségéhez tartozó települések szabad vállalkozási övezetbe történő besorolásának kezdeményezéséről
49/2013. (IV.25.) a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezéséről
50/2013. (IV.25.) Dunaújváros Megyei Jogú Város III. Települési Környezetvédelmi Programjának véleményezéséről
51/2013. (IV.25.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
52/2013. (IV.25.) az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
53/2013. (IV.25.) a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 2012. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
54/2013. (VI.28.) a közgyűlés napirendjének elfogadásáról
55/2013. (VI.28.) a Mészeg-hegy fejlesztési lehetőségeiről, továbbá a Pákozdi Katonai Emlékpark jövőbeli működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos elképzelésekről
56/2013. (VI.28.)  a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács Alapító Okiratának módosításáról
57/2013. (VI.28.) a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról
58/2013. (VI.28.) az árvízvédelmi, árvíz utáni helyreállítási munkálatok, valamint az árvízkárosultak pénzügyi támogatásáról
59/2013. (VI.28.) a "Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára" című, ÁROP-1.2.11/A-2013. kódszámú pályázatról
60/2013. (VI.28.)  a Fejér Megyei Önkormányzati HIvatal alapító okiratának módosításáról
61/2013. (VI.28.) a közgyűlés 2013. II. félévi üléstervéről
62/2013. (VI.28.) a Fejér Megyei Értéktár Bizottság felállításáról és a Fejér Megyei Értéktár létrehozásáról
63/2013. (VI.28.) a Fejér Megyei Értéktár Bizottság tagjainak megválasztásáról
64/2013. (VI.28.) a Fejér Megyei Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatáról
65/2013. (VI.28.) a Fejér Megyei Közgyűlés, mint Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács jogutódja által kezelt nemzeti forrásból finanszírozott decentralizált pályázatok lezárásáról
66/2013. (VI.28.)  a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról
67/2013. (VI.28.) az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
68/2013. (IX.26.) a közgyűlés napirendjének elfogadásáról
69/2013. (IX.26.) a Fejér Megyei Területi Választási Bizottság tagjának,
dr. Mikó Péter megválasztásáról
 
70/2013. (IX.26.) a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
71/2013. (IX.26.) a Fejér Megyei Közgyűlés, mint a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács jogutódja által kezelt Terület-, és Regionális Fejlesztési Célelőirányzat forrásból finanszírozott decentralizált pályázatok lezárásáról
72/2013. (IX.26.) a Fejér Megyei Közgyűlés, mint a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács jogutódja által kezelt nemzeti forrásból finanszírozott decentralizált pályázatok lezárásáról
73/2013. (IX.26.) jelentés a leárt idejű határozatok végrehajtásáról
74/2013. (IX.26.) jelentlés az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
75/2013. (XI.21.) a közgyűlés napirendjének elfogadásáról
76/2013. (XI.21.) a Fejér Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről
77/2013. (XI.21.) a Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról
78/2013.(XII.05.) a közgyűlés napirendjének elfogadásáól
79/2013.(XII.05. pályázat benyújtásáról a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben biztosított megyei önkormányzati tartaélékból történő támogatás elnyerése céljából
80/2013.(XII.05.) a Fejér Megyei Önkiormányzat 2013. évi összesített Közbeszerzési Terve módosításának jóváhagyásáról
81/2013.(XII.20.) a közgyűlés napirendjének elfogadásáról
82/2013.(XII.20.) a Fejér Megyei Önkormányzat és szervei továbbá a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
83/2013.(XII.20.) Fejér Megye Közgyűlése 2014. I. félévi üléstervéről
84/2013.(XII.20.) a 2014. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
85/2013.(XII.20.) a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség átvételével kapcsolatos egyes szükséges intézkedések megtételéről
86/2013.(XII.20.) a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó helyzetértékelő dokumentum elfogadásáról
87/2013.(XII.20.) a Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepció tervezése jelenlegi helyzetének és az azzal összefüggő intézkedések megtételének elfogadásáról
88/2013.(XII.20.) Fejér Megyei Tervezéskoorinációs Testület létrehozásáról
89/2013.(XII.20.) a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott önkormányzati fejlesztések (TEKI, CÉDE) támogatási szerződésében vállalt kötelezettségek teljesítésének lezárásáról
90/2013.(XII.20.) a Fejér Megyei Közgyűlés, mint a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács jogutódja által kezelt nemzeti forrásból finanszírozott decentralizált pályázatok lezárásáról
91/2013.(XII.20.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról
92/2013.(XII.20.) az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló jelentés elfogadásáról
 

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum

Mór-Bodajk kerékp. út

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP