MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

A Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
2020. évi határozatai 
 
 Határozat száma  Határozat címe
 1/2020. (II. 12.) A VVVTFT 2020. február 12-i ülésének napirendjéről 
 2/2020. (II. 12.)  A VVVTFT 2020. évi munkatervének elfogadásáról 
 3/2020. (II. 12.) Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségről
 4/2020. (II. 12.) A VVVTFT 2020. évi költségvetéséről 
 5/2020. (II. 12.)  A VVVTFT 2020. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról 
 6/2020. (II. 12.)  A Pannónia Szíve Program keretében a Váli Örökség turisztikai célú fejlesztéséről című, 1740/2019. (XII. 19.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásáról
7/2020. (II. 12.)  A "Beszámoló a Pannónia Szíve Program VVVTFT-vel kapcsolatos fejlesztések helyzetéről, és javaslat a szükséges intézkedések megtételéről"szóló 20/2019. (XI. 29.) határozat módosításáról
8/2020. (IV. 01.) A VVVTFT 2020. április 01-i ülésének napirendjéről
9/2020. (IV. 01.) Ingatlan tulajdon-átuházására vonatkozó szükséges döntések meghozataláról
10/2020. (IV. 01.) A Pannónia Szíve program beruházásaira vonatkozó szükséges intézkedések meghozataláról
A VVVTFT Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
12/2020. (VI. 30.) A VVVTFT 2020. június 30-i ülésének napirendjéről
13/2020. (VI. 30.) A VVVTFT 2020. évi munkatervének módosításáról
14/2020. (VI. 30.) A VVVTFT 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóról
15/2020. (VI. 30.) A VVVTFT 2019. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés elfogadásáról
A VVVTFT számviteli politika (3/2020. (I.29.) együttes utasítás) című szabályzatainak elfogadásáról
A VVVTFT eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzat (4/2020. (I.29.) együttes utasítás) elfogadásáról
A VVVTFT eszközök és források értékelési szabályzata (5/2020. (I.29.) együttes utasítás) elfogadásáról
A VVVTFT pénzkezelési szabályzat (6/2020. (I.29.) együttes utasítás) elfogadásáról
 
A VVVTFT számlarend (7/2020. (I.29.) együttes utasítás) elfogadásáról
 
A VVVTFT szervezeti integritást sértő események, valamint a közérdekű bejelentések, panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat (8/2020. (I.29.) együttes utasítás) elfogadásáról
A VVVTFT integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabályzat (9/2020. (I.29.) együttes utasítás) elfogadásáról
A VVVTFT tervezéssel, gazdálkodással, az ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos szabályzat (12/2020. (I.29.) együttes utasítás) elfogadásáról
A VVVTFT kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjének szabályozásának elfogadásáról
A VVVTFT beszerzési szabályzatának elfogadásáról
26/2020. (VI. 30.) A VVVTFT 2020. évi költségvetésének módosításáról
27/2020. (VI. 30.) A Pannónia Szíve Program keretében a Váli Örökség turisztikai célú fejlesztésekkel kapcsoaltos szükséges intézkedések megtételéről
28/2020. (VI. 30.) A VVVTFT 2020. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
29/2020. (VI. 30.) Beszámoló a Pannónia Szíve Programmal kapcsolatos fejlesztések helyzetéről, és javaslat a szükséges intézkedések megtételére
30/2020. (IX. 22.)

 

A VVVTFT Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról, valamint a VVVTFT munkaszervezete ügyrendjének megalkotásáról 

31/2020. (IX. 22.) A VVVTFT Ügyrendjének elfogadásáról
32/2020. (IX. 22.) Az „Adatvédelmi tájékoztató a beszerzési, közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos adatkezelésről” szóló dokumentum megalkotásáról
33/2020. (XII. 10.) Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztásáról
34/2020. (XII. 10.) Az ülés napirendjének elfogadásáról
35/2020. (XII. 10.) A VVVTFT 2020. évi munkatervének módosításáról
36/2020. (XII. 10.) A VVVTFT 2020. évi költségvetésének módosításáról
37/2020. (XII. 10.) A VVVTFT 2021. évi munkatervének elfogadásáról
A VVVTFT 2021. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról
A VVVTFT 2020. évi közbeszerzési tervének módosításáról
40/2020. (XII. 10.) A "Beszámoló a Pannónia Szíve Program és kapcsolódó fejlesztések helyzetéről, javaslat a szükséges intézkedések megtételére" című előterjesztéséről
 

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum

Mór-Bodajk kerékp. út

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP