MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

A Fejér Megyei Közgyűlés 2022. évi határozatai
 
1/2022. (I.17.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2022. január 17-i nyílt ülésének napirendjéről
2/2022. (I.17.) a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz felhívásaira benyújtott Fejér megyei támogatási kérelmek döntési javaslatainak megfogalmazására összehívott Döntés-előkészítő Bizottságba tagként Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökének delegálásáról
3/2022. (I.17.) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz felhívásaira benyújtott Fejér megyei támogatási kérelmek döntési javaslatainak megfogalmazására összehívott Döntés-előkészítő Bizottságba póttagként Pálffy Károly, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnökének delegálásáról
4/2022. (I.17.) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz felhívásaira benyújtott Fejér megyei támogatási kérelmek döntési javaslatainak megfogalmazására összehívott Döntés-előkészítő Bizottságba tagként Bihácsi István, a Fejér Megyei Közgyűlés nem képviselő alelnökének delegálásáról
5/2022. (I.17.) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz felhívásaira benyújtott Fejér megyei támogatási kérelmek döntési javaslatainak megfogalmazására összehívott Döntés-előkészítő Bizottságba delegált tagok együttes akadályoztatása esetén történő delegálásról
6/2022. (I.17.) a közgyűlés elnökének döntéshozatalból történő kizárásáról
7/2022. (I.17.) a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke lletményének megállapításáról
8/2022. (I.17.) a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke kölségtérítésének megállapításáról
9/2022. (I.17.) a Fejér Megyei Közgyűlés elnökének 2022. évi cafetéria-juttatása keretösszegéről
10/2022. (I.17.) a Fejér Megyei Közgyűlés elnökének 2021. évi tevékenységéről
11/2022. (I.17.) a közgyűlés alelnökének döntéshozatalból történő kizárásáról
12/2022. (I.17.) a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke illetményének megállapításáról
13/2022. (I.17.) a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke költségtérítésének megállapításáról
14/2022. (I.17.) a Fejér Megyei Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjának megállapításáról
15/2022. (I.17.) a Fejér Megyei Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke kölségtérítésének megállapításáról
16/2022. (I.17.) a közgyűlés elnökének döntéshozatalból történő kizárásáról
17/2022. (I.17.) a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke 2021. évi szabadság maradványának és 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
18/2022. (I.17.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának TOP Plusz fenntartható városfejlesztési keretének prioritások közötti átcsoportosításával kapcsolatos döntés meghozataláról
19/2022. (I.17.) a "Fejér Termék" elismerés pályázati beadási határidejének meghosszabbításáról
20/2022. (I.17.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2022. január 17-i zárt ülésének napirendjéről
21-25/2022. (I.17.) a Fejér megyei TOP támogatási kérelmekre vonatkozó szükséges döntések meghozataláról
26-28/2022. (I.17.) Fejér megyei TOP támogatási kérelemre (költségnövekményre) vonatkozó szükséges döntés meghozataláról
29/2022. (I.17.) Kovács Judit Gabriella megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
30/2022. (I.17.) megyei képviselő méltatlansági ügyéről
31/2022. (II.24.) a 2022. évi vagyonnyilatkozattételi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos beszámoló tudomásul vételéről
32/2022. (II.24.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2022. február 24-i ülésének napirendjéről
33/2022. (II.24.) a Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
34/2022. (II.24.) a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 2022. évi működési költségeinek meghatározásáról szóló megállapodás elfogadásáról
35/2022. (II.24.) a Fejér Megyei Önkormányzat Móri Bovidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesülethez történő csatlakozásáról
36/2022. (II.24.) a "Javaslat Sárbogárd Város Önkormányzata Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájával és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervével kapcsolatos szükséges döntések meghozatalára" c. előterjesztés határozati javaslata 2. pontjában hivatkozott nyilatkozat módosításáról
37/2022. (II.24.) Sárbogárd Város Önkormányzata Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájával és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervével kapcsolatos szükséges döntések meghozataláról
38/2022. (II.24.) a TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001 azonosító számú, "Fejér megyei identitás erősítése térségi szemléletben" c. projektről és javaslat a szükséges intézkedések megtételéről
39/2022. (II.24.) az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2022. évre vonatkozó Juttatási és Cafeteria Szabályzatáról
40/2022. (II.24.) az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője 2022. évi cafetéria juttatása keretösszegének megállapításáról
41/2022. (II.24.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2022. február 24-i zárt ülésének napirendjéről
42/2022. (II.24.) a kitüntető cím és díjak odaítélésével összefüggő döntési folyamatról
43/2022. (II.24.) Novák-Kovács István Zsolt megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
44-76/2022. (II.24.) Fejér Megye Díszpolgára kitüntető cím- és díjak adományozásáról szóló javaslatról, adományozásáról
77/2022. (II.24.) Gárday Balázs megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
78/2022. (II.24.) a Fejér megyei TOP támogatási kérelemre (költségnövekményre) vonatkozó szükséges döntés meghozataláról
79/2022. (III.17.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2022. március 17-i zárt ülésének napirendjéről
80/2022. (III.17.) Horváth Bálint megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
81/2022. (III.17.) a Fejér megyei TOP támogatási kérelemre (költségnövekményre) vonatkozó szükséges döntés meghozataláról
82/2022. (III.17.) a Fejér megyei TOP támogatási kérelemre (költségnövekményre) vonatkozó szükséges döntés meghozataláról
83/2022. (III.17.) a Fejér megyei TOP támogatási kérelemre (költségnövekményre) vonatkozó szükséges döntés meghozataláról
84/2022. (IV.27.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2022. április 27-i nyílt ülésének napirendjéről
85/2022. (IV.27.) a Fejér Megye Gyermekeiért Alapítvány részére biztosított támogatás felhasználási céljának módosításáról
86/2022. (IV.27.) az Iváncsa 096/107, 096/97, 096/99 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos egyes intézkedésekről
87/2022. (IV.27.) a különleges gazdasági övezet legközvetlenebbül érintett településeinek településfejlesztési és - működési alapjából (Alap I.) a települési önkormányzatok egyedi kérelmeiről
88/2022. (IV.27.) a Fejér Megyei Önkormányzat jogi képviseletének ellátásával kapcsolatos megbízásról
89/2022. (IV.27.) a megyei roma nemzetiségi koordinátor foglalkoztatásával összefüggésben egyedi támogatási kérelem benyújtásáról
90/2022. (IV.27.) a Fejér Megyei Önkormányzat egyes Európai Uniós finanszírozású projektjeiről és egyes szükséges intézkedések meghozataláról
91/2022. (IV.27.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájával és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervével kapcsolatos szükséges döntések meghozataláról
92/2022. (IV.27.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2022. április 27-i zárt ülésének napirendjéről
93/2022. (IV.27.) a Fejér megyei TOP támogatási kérelmekre (költségnövekményekre) vonatkozó szükséges döntések meghozataláról
94/2022. (IV.27.) a Fejér megyei TOP támogatási kérelmekre (költségnövekményekre) vonatkozó szükséges döntések meghozataláról
95/2022. (V.26.) a "Javaslat a közgyűlés alelnökének megválasztására, tiszteletdíja, valamint költségtérítése megállapítására" című előterjesztés napirendre vételéről
96/2022. (V.26.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2022. május 26-i nyílt ülésének napirendjéről
97/2022. (V.26.) a 2021. évi első ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
98/2022. (V.26.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadásáról
99/2022. (V.26.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
100/2022. (V.26.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazásáról
101/2022. (V.26.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmáról
102/2022. (V.26.) a Fejér Megyei Területrendezési terv felülvizsgálatáról
103/2022. (V.26.) Enying Város Önkormányzata Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájáról és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervéről
104/2022. (V.26.) Fejér Megye Előzetes Integrált Területi Program 2021-2027 módosított változatának elfogadásáról
105/2022. (V.26.) Sárbogárd Város felülvizsgálat Integrált Településfejlesztési Stratégiájának véleményezéséről
106/2022. (V.26.) a Fejér megyei vállalkozások fejlesztésének támogatásáról szóló stratégiai együttműködési megállapodás elfogadásáról
107/2022. (V.26.) a Megyeháza "C" épületének felújításával kapcsolatos döntés meghozataláról
108/2022. (V.26.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
109/2022. (V.26.) az átruházott hatáskörben hozott intézkedéseiről
110/2022. (V.26.) alelnök-választás szavazólap mintájának elfogadásáról
111/2022. (V.26.) a Fejér Megyei Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke megválasztásáról
112/2022. (V.26.) döntéshozatalból történő kizárásról
113/2022. (V.26.) Wilmek Tibor, a Fejér Megyei Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjáról
114/2022. (V.26.) Wilmek Tibor, a Fejér Megyei Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke költségtérítéséről
115/2022. (V.26.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2022. május 26-i zárt ülésének napirendjéről
116/2022. (V.26.) megyei közgyűlés méltatlansági ügyéről
117/2022. (VI.23.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2022. június 23-i nyílt ülésének napirendjéről
118/2022. (VI.23.) a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 2021. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
119/2022. (VI.23.) az Iváncsa 068/4. hrsz-ú ingatlan elnevezéséről
120/2022. (VI.23.) a Duna-mente - Fejér megye különleges gazdasági övezet kapcsán az övezeti települések településfejlesztési és -működési alapja (Alap II.) forrásösszegének meghatározásáról
121/2022. (VI.23.) Adony Város Önkormányzatának Övezeti települések településfejlesztési és -működési alapjából történő támogatásról
122/2022. (VI.23.) Iváncsa Község Önkormányzatának Övezeti települések településfejlesztési és -működési alapjából történő támogatásról
123/2022. (VI.23.) Kulcs Község Önkormányzatának Övezet települések településfejlesztési és -működési alapjából történő támogatásról
124/2022. (VI.23.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2022. II. félévi üléstervéről
125/2022. (VI.23.) a Fejér Megyei Értéktár Bizottság 2022. I. féléves munkájáról
126/2022. (VI.23.) a Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottság tagjának megválasztásáról
127/2022. (VI.23.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájáról és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervéről
128/2022. (VI.23.) Enying Város Önkormányzata Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájáról és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervéről
129/2022. (VI.23.) a 2022. évi falu és tanyagondnoki képzés szervezésének megvalósításáról
130/2022. (VI.23.) a KAB-KEF-20-0009 azonosítószámú "Fejér megyében működő KEF-ek támogatása" című pályázat megvalósításáról
131/2022. (VI.23.) a KAB-KEF-21-0013 azonosítószámú "Fejér megyében működő KEF-ek támogatása" című pályázat megvalósításáról
132/2022. (VIII.31.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2022. augusztus 31-i nyílt ülésének napirendéről
133/2022. (VIII.31.) az Iváncsa 096/104 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó ingatlanforgalmi értékbecslésről és az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt-vel kötendő közérdekű használati jog, villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog alapításáról szóló megállapodásról
134/2022. (VIII.31.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2022. augusztus 31-i zárt ülésének napirendjéről
135/2022. (VIII.31.) bírósági ülnökválasztásról
136/2022. (VIII.31.) bírósági ülnökválasztásról
137/2022. (VIII.31.) bírósági ülnökválasztásról
138/2022. (VIII.31.) bírósági ülnökválasztásról
140/2022. (VIII.31.) bírósági ülnökválasztásról
141/2022. (VIII.31.) bírósági ülnökválasztásról
142/2022. (VIII.31.) Kulcs Községi Önkormányzat, mint kedvezményezett TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00001 azonosító számú, "Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Kulcson" című projektjének többlettámogatási igényéről
143/2022. (VIII.31.) Kápolnásnyék Község Önkormányzaat, mint kedvezményezett TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00009 azonosító számú, "Bölcsőde építése Kápolnásnyéken" című projektjének többlettámogatási igényéről
144/2022. (IX.29.) a "Javaslat az önkormányzati képviselőknek, a bizottságok elnökeinek, a bizottságok tagjainak, a tanácsnokoknak járó tiszteletdíjról szóló 9/2014. (XI.6.) önkormányzati rendeelt hatályon kívül helyezésésére és új rendelet megalkotására" című előterjesztés napirendről történő levételéről
145/2022. (IX.29.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2022. szeptember 29-i nyílt ülésének napirendjéről
146/2022. (IX.29.) Fejér megye rendőrfőkapitánya kinevezése véleményezéséről
147/2022. (IX.29.) a Fejér Megyei Önkéntes Kutató Mentőalapítvány támogatásáról
148/2022. (IX.29.) a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-FE1-2022-00001 azonosíító számú, "Szent István Program - Gazdaságfejlesztési és Foglalkoztatási Partnerség" c. projekttel kapcsolatos szükséges intézkedések meghozataláról
149/2022. (IX.29.) a Fejér Megyei Önkormányzat 2022. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
150/2022. (IX.29.) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájáról és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervéről
151/2022. (IX.29.) Gárdony Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájáról és TOP Plusz Városfejlesztési  Programtervéről
152/2022. (IX.29.) a TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001 azonosító számú, "Fejér megyei identitás erősítése térségi szemléletben" c. projekttel összefüggő szükséges intézkedések meghozataláról
153/2022. (IX.29.) a Fejér megyei vállalkozások fejlesztésének támogatásáról szóló stratégiai együttműködéshez történő csatlakozás elfogadásáról
154/2022. (IX.29.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
155/2022. (IX.29.) az átruházott hatáskörben hozott intézkedéseiről
156/2022. (IX.29.) a Takarékbank Zrt-vel történő együttműködési megállapodás megkötéséről
157/2022. (IX.29.) Iváncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2005. (II.20.) önkormányzati rendeletétől való eltérések vonatkozásában a szükséges döntések meghozataláról
158/2022. (IX.29.) Iváncsa 068/4. hrsz-ú ingatlan elnevezéséről
159/2022. (IX.29.) a helyi adóbevétel beruházásokra fordítható részének meghatározásáról
160/2022. (IX.29.) a különleges gazdasági övezet legközvetlenebbül érintett településeinek településfejlesztési és -működési alapjának (Alap I.) felosztásáról
161/2022. (IX.29.) a Duna-mente - Fejér megye különleges gazdasági övezet kapcsán az övezeti települések településfejlesztési és -működési alapja (Alap II.) forrásösszegének meghatározásáról
162/2022. (IX.29.) Iváncsa Községi Önkormányzatának az Övezeti települések településfejlesztési és -működési alapjából történő támogatásáról
163/2022. (IX.29.) Rácalmás Város Önkormányzatának az Övezeti települések településfejlesztési és -működési alapjából történő támogatásáról
164/2022. (IX.29.) Adony Város Önkormányzatának az Övezeti települések településfejlesztési és -működési alapjából történő támogatásáról
165/2022. (IX.29.) Kulcs Község Önkormányzatának az Övezeti települések településfejlesztési és -működési alapjából történő támogatásáról
166/2022. (IX.29.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2022. szeptember 29-i zárt ülésének napirendjéről
167/2022. (IX.29.) Salamon Béla megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
168/2022. (IX.29.) megyei képviselő méltatlansági ügyéről
169/2022. (IX.29.) Alcsútdoboz Település Önkormányzat, mint kedvezményezett TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00020 azonosító számú, "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" című projektjének többlettámogatási igényéről
170/2022. (IX.29.) Kulcs Községi Önkormányzat, mint kedvezményezett TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00038 azonosító számú, "Az egészségügyi alapellátó-rendszer komplex infrastrukturális fejlesztése Kulcson" című projektjének többlettámogatási igényéről
171/2022. (IX.29.) Cece Nagyközség Önkormányzata, mint kedvezményezett TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00006 azonosító számú, "Cece Deák Ferenc utca csapadékvíz elvezetése, a tervezett kerékpárút figyelembe vételével" című projektjének többlettámogatási igényéről
172/2022. (X.24.) a "Javaslat Szita Károly Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke kezdeményezésének támogatására" című előterjesztés napirendre vételéről
173/2022. (X.24.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2022. október 24-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjéről
174/2022. (X.24.) a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról
175/2022. (X.24.) Szita Károly Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke kezdeményezésének támogatásáról
176/2022. (X.24.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2022. október 24-i rendkívüli zárt ülésének napirendjéről
177/2022. (X.24.) Gárday Balázs megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
178/2022. (X.24.) Kátai György megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
179/2022. (X.24.) a Pákozd Nagyközség Önkormányzata, mint kedvezményezett TOP-1.4.1-19-FE1-2020-00040 azonosító számú, "Új bölcsőde létesítése Pákozdon" című projektjének többlettámogatási igényéről
180/2022. (X.24.) Gárdony Város Önkormányzat, mint kedvezményezett TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 azonosító számú, "A gárdonyi iskolakonyha fejlesztése" című projektjének többlettámogatási igényéről
181/2022. (X.24.) Ercsi Város Önkormányzat, mint kedvezményezett TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00024 azonosító számú, "Ercsi kerékpárút építése" című projektjének többlettámogatási igényéről
182/2022. (X.24.) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat, mint kedvezményezett TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007 azonosító számú, "A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése" című projektjének többlettámogatási igényéről
183/2022. (X.24.) Söréd Község Önkormányzata, mint kedvezményezett TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00009 azonosító számú, "Önkormányzati hivatal energetikai fejlesztése" című projektjének többlettámogatási igényéről
184/2022. (X.24.) Beloiannisz Község Önkormányzata, mint kedvezményezett TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00029 azonosító számú, "Épületenergetkai Fejlesztések Beloiannisz Községben" című projektjének többlettámogatási igényéről
185/2022. (X.25.) Baracska Község Önkormányzata, mint kedvezményezett TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00041 azonosító számú, "Épületenergetikai korszerűsítés a baracskai Szent László Völgye Bóbita Óvoda területén." című projektjének többlettámogatási igényéről
186/2022. (X.25.) Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata, mint kedvezményezett TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00014 azonosító számú, "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Iszkaszentgyörgy településen" című projektjének többlettámogatási igényéről
187/2022. (X.25.) Gárdony Város Önkormányzat, mint kedvezményezett TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00017 azonosító számú, Gárdonyi szociális szolgáltató ház felújítása, új funkciók betelepítése" című projektjének többlettámogatási igényéről
188/2022. (XI.17.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2022. november 17-i nyílt ülésének napirendjéről
189/2022. (XI.17.) a Fejér Megyei Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről
190/2022. (XI.17.) a Fejér Vármegyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 1-6. függelékeiről
191/2022. (XI.17.) az önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. függelékéről
192/2022. (XI.17.) a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosításáról
193/2022. (XI.17.) a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatalnál rendkívüli igazgatási szünet elrendeléséről
194/2022. (XI.17.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének prémium (célfeladat) feladat meghatározásáról
195/2022. (XI.17.) a Fejér Vármegyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő közigazgatási szerződésről
196/2022. (XI.17.) a Fejér Vármegyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányattal kötendő közigazgatási szerződésről
197/2022. (XI.17.) a Szegényeket Támogató Alapítvány támogatási kérelméről
198/2022. (XI.17.) az Echo Innovációs Műhely által a "Civil Közösségi Szolgáltató Központ" cím elnyerésére benyújtott pályázatáról
199/2022. (XI.17.) az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési területtel összefüggésben ingatlanvásárlásról, valamint további fejlesztési beruházások megvalósításáról
200/2022. (XI.17.) a TOP-1.2.1-16-FE1-2020-00010 kódszámú, "Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Móron" című projekttel összefüggő együttműködési megállapodásról, továbbá a műszaki ellenőri feladat ellátásáre beszerzési eljárás lefolytatásáról
201/2022. (XI.17.) Mór Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájáról és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervéről
202/2022. (XI.17.) Martonvásár Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájáról és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervéről
203/2022. (XI.17.) az AOFK_T/86-1/2020. iktatószámú, "A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése-Fejér megye" c. projektről
204/2022. (XI.17.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2022. november 17-i zárt ülésének napirendjéről
205/2022. (XI.17.) a TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00033 azonosító számú, "Lajoskomárom önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése" című projekt többlettámogatási igényéről
206/2022. (XII.15.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2022. december 15-i nyílt ülésének napirendjéről
207/2022. (XII.15.) a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház részére kávéfőző eszköz átadásáról
208/2022. (XII.15.) a Fejér Megyei Nőkért és Újszülöttekért Alapítvány támogatásáról
209/2022. (XII.15.) a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról
210/2022. (XII.15.) a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának - névváltozással összefüggő - felülvizsgálatáról és jóváhagyásáról
211/2022. (XII.15.) a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei 2022. évben végzett munkájáról
212/2022. (XII.15.) a közgyűlés elnökének döntéshozatalból történő kizárásáról
213/2022. (XII.15.) a Fejér Megyei Közgyűlés elnökének 2022. évi munkájának értékeléséről
214/2022. (XII.15.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2023. I. félévi üléstervének elfogadásáról
215/2022. (XII.15.) a Fejér Megyei Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
216/2022. (XII.15.) a Fejér Megyei Értéktár Bizottság 2022. II. féléves munkájáról
217/2022. (XII.15.) a Fejér Megyei Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának - névváltozással összefüggő - módosításáról
218/2022. (XII.15.) a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2022. évi tevékenységéről
219/2022. (XII.15.) a Székesfehérvár belterület 341 hrsz-ú ingatlan (Megyeháza) tulajdonjogi helyzetének rendezéséről
220/2022. (XII.15.) Adony Város Önkormányzatának az Övezeti települések településfejlesztéis és - működési alapjából történő támogatásáról szóló 164/2022. (IX.29.) határozat módosításáról
221/2022. (XII.15.) az övezeti települések településfejlesztési és -működési alapjából (Alap I. és Alap II.) nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzéséről
222/2022. (XII.15.) Bicske Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájáról és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervéről
223/2022. (XII.15.) Mór Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájáról és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervéről
224/2022. (XII.15.) Enying Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégiájáról
225/2022. (XII.15.) Velence Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájáról
226/2022. (XII.15.) a TOP-1.5.1-20-2020-00010 kódszámú, "A 2021-27 tervezési időszak stratégiai előkészítése" c. projekttel összefüggő intézkedésekről
227/2022. (XII.15.) a TOP-1.5.1-20-2020-00012 kódszámú, "A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése" c. projekttel összefüggő intézkedésekről
228/2022. (XII.15.) a TOP-5.3.2-17-FE1-2021-00001 azonosító számú, "Fejér megyei identitás erősítése térségi szemléletben" c. projekttel összefüggő intézkedésekről
229/2022. (XII.15.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
230/2022. (XII.15.) az átruházott hatásörben hozott intézkedéseiről
231/2022. (XII.15.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2022. december 15-i zárt ülésének napirendjéről
232/2022. (XII.15.) Dr. Sükösd Tamás megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
233/2022. (XII.15.) Novák-Kovács István Zsolt megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
234/2022. (XII.15.) a Fejér megyei TOP támogatási kérelemre (költségnövekményre) vonatkozó szükséges döntés meghozataláról
   
   
   
   
   
 

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum

Mór-Bodajk kerékp. út

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP