MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró
Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének határozatai
 
 
Határozat száma Határozat címe
11/2020. (III.31.) a Fejér Megyei Önkormányzat és a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal veszélyhelyzetben alkalmazandó ügyfélfogadási rendjéről
12/2020. (III.31.) a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének módosításának jóváhagyására
13/2020. (IV.20.) a Fejér megyei TOP Projekt Bizottság hatáskörének veszélyhelyzet időtartama alatt történő gyakorlásáról
14-25/2020. (IV.21.) TOP támogatási kérelmekkel összefüggő döntések
26-28/2020. (IV.27.) TOP támogatási kérelmekkel összefüggő döntések
29-40/2020. (V.4.) TOP támogatási kérelmekkel összefüggő döntések
43-47/2020. (V.14.) TOP támogatási kérelmekkel összefüggő döntések
49/2020. (V.28.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2020. I. félévi ülésterévőrl szóló 254/2019. (XII.12.) önkormányzati határozatának módosításáról
50/2020. (V.28.) a Fejér Megyei Közgyűlés Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága hatáskörének veszélyhelyzet időtartama alatt történő gyakorlásáról
51/2020. (V.28.) a megyei önkormányzat rendkívüli támogatására pályázat benyújtásáról
52/2020. (V.28.) a HUNG-2020 kódjelű, "Az Agrárminisztérium 2020. évi pályázati felhívása a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására" c. pályázat benyújtásáról
53/2020. (V.28.) a Fejér Megyei Önkormányzat 2020-2024. évekre szóló Gazdasági Porgramjának és Fejlesztési Tervének elfogadásáról
az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójáról
az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervéről
az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatáról
az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. Juttatási és Cafeteria Szabályzatáról
58/2020. (V.28.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője 2020. évi cafetéria juttatása keretösszegének meghatározásáról
a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról
60/2020. (V.28.) Ecsődi László megyei képviselő javaslatáról
62-65/2020. (VI.2.) TOP többlettámogatási döntések
66/2020. (VI.12.) TOP többlettámogatási döntések
a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
68-100/2020. (VI.17.) kitüntető cím és díjak adományozása
101/2020. (VI.17.)  a Fejér Megyei Önkormányzat és a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal veszélyhelyzetben alkalmazandó ügyfélfogadási rendjéről szóló 11/2020. (III.31.) elnöki határozat hatályon kívül helyezéséről
   
123/2020. (XI.4.) a Fejér Megyei Közgyűlés Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottsága hatáskörének veszélyhelyzet időtartama alatt történő gyakorlásáról
124/2020. (XI.4.) a Fejér Megyei TOP Projekt Bizottság hatáskörének veszélyhelyzet időtartama alatt történő gyakorlásáról
125/2020. (XI.5.) az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról
126-141/2020. (XI.5.) TOP támogatási kérelmekkel összefüggő döntések
145/2020. (XI.26.) Székesfehérvár, Szent István tér 9. szám alatti ingatlanon áthaladó DIGI optikai kábel elhelyezéséről szóló megállapodás jóváhagyásáról
146/2020. (XI.26.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2020. II. félévi üléstervéről szóló 86/2020. (XII.12.) önkormányzati határozat módosításáról
147/2020. (XI.26.) a Fejér Megyei Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről
148/2020. (XI.26.) Közigazgatási szerződés megkötéséről a Fejér Megyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzattal
149/2020. (XI.26.) Közigazgatási szerződés megkötéséről a Fejér Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzattal
150/2020. (XI.26.) a Fejér Megyei Értéktár Bizottság 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
151/2020. (XI.26.) A Szent István tér 9. szám alatt található Megyeháza "C" épület felújítása vonatkozásában a Fejér Megyei Kormányhivatallal kötött Megállapodás I. számú módosításának jóváhagyásáról
152/2020. (XI.26.) Enying Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló Enying 1474/58. helyrajzi számú ingatlant terhelő használati jog törlésének jóváhagyása
153/2020. (XI.26.) az EMT-E-19-0133. azonosítószámú pályázat keretében a kistelepülések kulturális eseményeinek támogatásáról szóló tájékoztatóról, és a támogatás határidejének meghosszabbításáról
154/2020. (XI.26.) a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács munkájáról szóló beszámolóról
155/2020. (XI.26.) az EFOP-1.6.3-17-2017-00005 azonosító számú, Fejér megye felzárkóztatás-politikai együttműködés fejlesztése" c. projekt vonatkozásában szükséges intézkedések megtételéről
156/2020. (XI.26.) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma KAB-KEF-20. számú támogatási felhívásán való részvételről és ezzel összefüggésben a heyli Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok támogatásáról
a Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
a Fejér Megyei Közgyűlés 2021. I. félévi üléstervének elfogadásáról (melléklet)
159/2020. (XII.10.) a TOP-1.2.1-16 kódjelű "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" c. pályázati felhívásra benyújtandó, Kincsestáj turisztikai fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelmekről
160/2020. (XII.10.) a 2021-2027-es költségvetési időszak Európai Uniós forrásainak felhasználásáhz kapcsolódó területi szintű tervezés folyamatáról és a szükséges intézkedések meghozataláról szóló 100/2020. (IX.24.) határozatának módosításáról és kiegészítéséről
161/2020. (XII.10.) a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei 2020. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
162/2020. (XII.10.) "a térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Fejér Megye" feladat megvalósításáról
1/2021. (I.5.) "a TOP-1.2.1-16. kódjelű "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" c. pályázati felhívásra benyújtandó, Kincsestáj turisztikai fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelmekről" szóló 159/2020. (XII.10.) határozat módosításáról
2/2021. (I.5.) a TOP-1.3.1. "Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés" című felhívás újranyitásával kapcsolatos intézkedésekről
a területfejlesztési dokumentumokkal kapcsolatos szükséges intézkedések megtételéről, a Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója 2030 egyeztetési anyagáról (helyzetfeltárásasl együtt előkészítő és javaslattevő fázis egyben)
a területfejlesztési dokumentumokkal kapcsolatos szükséges intézkedések megtételéről, a Fejér Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027l  - stratégiai programrész egyeztetési anyagáról (előkészítő fázis)
 
a területfejlesztési dokumentumokkal kapcsolatos szükséges intézkedések megtételéről, a Fejér Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027l  - stratégiai programrész egyeztetési anyagáról (javaslattevő fázis)
6/2021. (I.7) TOP pályázati felhívásra benyújtott kérelem elbírálásáról
a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház részére 1 db Sony Bravia televíziókészülék ingyenes átadásáról
8-17/2021. (I.14.) TOP projektek többlettámogatási igények
18/2021. (I.19.) a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 2021. évi működési költségeinek meghatározásáról szóló megállapodás elfogadásáról
19/2021. (I.19.) a Fejér Megyei Önkormányzat 2021. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
20/2021. (I.19.) HUNG-2020 kódjelű, HF/530/2020. Támogatói Okirathoz kapcsolódó szükséges intézkedések megtételéről
a területfejlesztési dokumentumokkal kapcsolatos szükséges intézkedések megtételéről,
a Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója 2030 – „Területi Hatásvizsgálat és Környezeti értékelés felülvizsgálata” egyeztetési anyagáról
a területfejlesztési dokumentumokkal kapcsolatos szükséges intézkedések megtételéről,
Fejér Megye Területfejlesztési Program 2021-2027 – „Területi Hatásvizsgálat és Környezeti értékelés” egyeztetési anyagáról
23/2021. (I.20.) a Fejér Megyei Közgyűlés Fejér Termék Bizottsága hatáskörének veszélyhelyzet időtartama alatt történő gyakorlásáról
24/2021. (I.20.) a TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001 azonosító számú, „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében” c. projekt „Fejér Termék 2021” elismerés pályázatának beadási határidő hosszabbításáról
az INNOSKART Nonprofit kft. nemzetközi pályázatához kapcsolódó támogatói nyilatkozat kiadásáról
26-28/2021. (II.10.) egyes TOP támogatási kérelmekről
29/2021. (II.10.) a 2021. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról
30/2021 (II.19.) a Fejér Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségről
31/2021. (II.19.) Seregélyes Nagyközség Önkormányzatának a település várossá nyilvánítására irányuló kezdeményezésének támogatásáról
32/2021. (II.19.) a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke 2020. évi szabadság maradványának és 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
33/2021. (II.19.) a Fejér Megyei Közgyűlés elnökének 2021. évi cafetéria-juttatásáról
34/2021. (II.23.) Bicske Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló Bicske 1602/9. helyrajzi számú ingatlan kapcsán az állam jogosultságának ingatlan nyilvántartásban való bejegyzéséhez való hozzájárulás, valamint a megyei önkormányzati konszolidáció során az átadás-átvételi megállapodás kiegészítésének jóváhagyásáról
35/2021. (II.24.) egyes TOP támogatási kérelemről
36/2021. (II.26.) a HUNG-2021 kódjelű, „Az Agrárminisztérium 2021. évi pályázati felhívása a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” c. pályázat benyújtásáról
37/2021. (II.26.) a „Minority SafePack – Egymillió aláírás az európai sokszínűségért” kezdeményezéssel összefüggő állásfoglalásról
38/2021. (III.10.) egyes TOP támogatási kérelemről
a felülvizsgált Fejér Megyei Területfejlesztési Dokumentumok
egyeztetési eljárásba bevont és az eljárásban véleményt adó szervek és szervezetek véleményeinek, valamint az azokra adott tervezői válaszok elfogadásáról
 
a Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója 2030 (helyzetfeltárással együtt előkészítő és javaslattevő fázis egyben) Pénzügyminisztériumi állásfoglalásra megküldendő változatáról
„Szent István Fejlesztési Program” Fejér Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027 Pénzügyminisztériumi állásfoglalásra megküldendő változatáról
Fejér Megye Területfejlesztési Koncepciója 2030 –Területi Hatásvizsgálat és Környezeti értékelés Pénzügyminisztériumi állásfoglalásra megküldendő változatáról
Fejér Megye Területfejlesztési Program 2021-2027 –Területi Hatásvizsgálat és Környezeti értékelés Pénzügyminisztériumi állásfoglalásra megküldendő változatáról
44/2021. (III.23.) egyes TOP támogatási kérelemről
Fejr Megye Területfejlesztési Koncepciója 2030 és annak Területi Hatásvizsgálata és Környzeti értékelésének elfogadásáról
"Szent István Fejlesztési Program" Fejér Megye Területfejlesztési Programja 2021-2027 és annak Területi Hatásvizsgálata és Környezeti értékelésének elfogadásáról
47-49/2021. (V.3.) egyes TOP támogatási kérelmekről
50/2021. (V.5.) egyes TOP támogatási kérelmekről
51-52/2021. (V.12.) egyes TOP támogatási kérelmekről
53/2021. (V.14.) egyes TOP támogatási kérelemről
54/2021. (V.18.) egyes TOP támogatási kérelemről
55/2021. (V.19.) egyes TOP támogatási kérelemről
a 2020. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
57/2021. (V.27.) az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról
A Székesfehérvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai programjának támogatásával kapcsolatos szükséges döntésekről a megyei önkormányzat KAB-KEF-2020-0009 pályázatával összefüggésben
az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2020. évi egyszerűsített éves beszámolójáról
az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervéről
61/2021. (V.27.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazásáról
62/2021. (V.27.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének jutalmazásáról
az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. Juttatási és Cafeteria Szabályzatáról
64/2021. (V.27.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének cafeteria juttatásáról
65/2021. (V.27.) a Duna-mente-Fejér megye különleges gazdasági övezetének kijelölésének támogatásáról
66/2021. (V.27.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
67/2021. (V.27.) az átruházott hatáskörben hozott intézkedéseiről
68/2021. (V.27.) a TOP-5.3.2-17 kódjelű „Megyei identitás erősítése” c. pályázati felhívásra benyújtandó, Fejér megyei identitás erősítése térségi szemléletben
vonatkozó támogatási kérelem jóváhagyásáról
A Fejér Megyei Területrendezési Terv módosításához kapcsolódó szükséges intézkedések megtételéről
70/2021. (VI.03.) Kormányhatározat-tervezetek véleményezéséről
71/2021. (VI.09.) a Gárdony Város Éghajlatváltozási és Klímavédelm Kerekasztalhoz történő csatlakozásról
72-137/2021. (VI.14.) a Fejér Megye Díszpolgára kitüntető cím és a Fejér Megyei Önkormányzat különböző Díjainak adományozásáról
 

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum

Mór-Bodajk kerékp. út

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP