MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

A Fejér Megyei Közgyűlés 2021. évi határozatai
 
A Fejér Megyei Közgyűlés hatáskörében eljáró Fejér Megyei Közgyűlés elnökének határozatai itt tekinthetők meg.
 
Határozat száma Határozat címe
138/2021. (VI.24.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2021. június 24-i nyílt ülésének napirendjéről
139/2021. (VI.24.)

a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

140/2021. (VI.24.)

a Fejér Megyei Közgyűlés 2021. II. félévi üléstervéről

141/2021. (VI.24.)

a Fejér Megyei Értéktár Bizottság 2021. I. félévi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

142/2021. (VI.24.)

a Fejér Megyei Közgyűlés 2021. június 24-i zárt ülésének napirendjéről

143/2021. (VI.24.)

megyei képviselő méltatlansági ügyéről

144/2021. (VII.22.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2021. július 22-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjéről
145/2021. (VII.22.) Kátai György megyei képviselő javaslatáról
146/2021. (VII.22.) a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Iváncsa Község Önkormányzatával kötendő „Duna–mente–Fejér megye különleges gazdasági övezet vonatkozásában az Iváncsa község közigazgatási területét érintő feladat- és hatáskörök ellátásáról” szóló megállapodásról
Rácalmás Város Önkormányzatával kötendő „Duna–mente–Fejér megye különleges gazdasági övezet vonatkozásában Rácalmás város közigazgatási területét érintő feladat- és hatáskörök ellátásáról” szóló megállapodásról
149/2021. (VII.22.) a Duna–mente–Fejér megye különleges gazdasági övezettel kapcsolatos vagyonelemek fenntartásával összefüggő felhatalmazásról
150/2021. (VII.22.) az iváncsai ipari park fejlesztéséhez kapcsolódó nyilatkozatok kiadásával összefüggő felhatalmazásról
151/2021. (VII.22.) a különleges gazdasági övezetre vonatkozó egyes rendelet-tervezetek előkészítéséről
a falu és tanyagondnoki képzés szervezésének megvalósításáról
153/2021. (VII.22.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2021. július 22-i rendkívüli zárt ülésének napirendjéről
154/2021. (VII.22.) a Fejér megyei TOP támogatási kérelmekre (költségnövekményekre) vonatkozó szükséges döntések meghozataláról
155/2021. (VII.22.) a Fejér megyei TOP támogatási kérelmekre (költségnövekményekre) vonatkozó szükséges döntések meghozataláról
156/2021. (VIII.30.) a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos beszámoló tudomásul vételéről
157/2021. (VIII.30.) a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő bejelentési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos beszámoló tudomásul vételéről
158/2021. (VIII.30.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2021. augusztus 30-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjéről
159/2021. (VIII.30.) Fejér Megye Előzetes Integrált Területi Program 2021-2027 elfogadásáról
160/2021. (VIII.30.) az Emberi Erőforrások Minisztériuma KAB-KEF-21. számú támogatási felhívásán való részvételről és ezzel összefüggésben a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok támogatásáról