MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ


A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2018. évi határozatai
 
Határozat száma Határozat címe
1/2018. (II.15.)  a 2018. évi vagyonnyilatkozattételi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos beszámoló tudomásul vételéről
2/2018. (II.15.)  a Fejér Megyei Közgyűlés 2018. február 15-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjéről
3/2018. (II.15.) a Petőfis Tanítványainkért Alapítvány támogatásáról
4/2018. (II.15.) bírósági ülnöki tisztségről történő lemondás tudomásul vételéről
5/2018. (II.15.) a Fejér Megyei Klímastratégia elfogadásáról
6/2018. (II.15.) a megyei önkormányzati konszolidáció során az átadás-átvételi megállapodásból kimaradt ingatlan (Mezőkomárom 499 hrsz. alatti ingatlan) tulajdonjogának rendezéséről
7/2018. (II.15.) a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal működési körében felmerülő egyes költségtérítések igénylésének és elszámolásának rendjéről szóló 1/2017(I.13.) számú együttes utasítás módosításáról
8/2018. (II.15.)
Seregélyes Nagyközség Önkormányzatának a Település várossá nyilvánítására irányuló kezdeményezése támogatásáról
 
9/2018. (II.15.) Fejér megye Integrált Területi Programjának II.8 értékelési kritériumához kapcsolódó kiegészítő módszertan elfogadásáról
10/2018. (II.15.) a Fejér Megyei Területrendezési Terv módosításával összefüggő megállapodás megkötéséről és egyéb intézkedések megtételéről szóló 274/2017. (XII.14.) önkormányzati határozat kiegészítéséről
11/2018. (II.15.)  
12/2018. (II.15.)  
13-71/2018. (II.15.)  
72/2018. (II.15.)  
73/2018. (II.15.)  
74/2018. (II.15.)  
75/2018. (II.15.)  
76/2018. (IV.26.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2018. I. félévi üléstervének módosításáról 
77/2018. (IV.26.)  a Fejér Megyei Közgyűlés 2018. április 26-i ülésének napirendjéről 
78/2018. (IV.26.) a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
79/2018. (IV.26.) a Fejér Megye Integrált Területi Programja módosításával kapcsolatos szükséges döntések meghozataláról 
80/2018. (IV.26.) a Székesfehérvári Törvényszék fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő ülnök megválasztásáról 
81/2018. (IV.26.) a Székesfehérvári Törvényszék fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő ülnök megválasztásáról 
82/2018. (IV.26.) a Székesfehérvári Törvényszék fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő ülnök megválasztásáról 
83/2018. (IV.26.) a Székesfehérvári Törvényszék fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő ülnök megválasztásáról 
84/2018. (IV.26.) a Székesfehérvári Törvényszék fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő ülnök megválasztásáról
85/2018. (IV.26.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról 
86/2018. (IV.26.) az Innoskart Nonprofit Kft. Interreg pályázatához kapcsolódó támogatói levél kiadásáról
87/2018. (IV.26.) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával a Megyenap-Megyekorzó rendezvényre vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről
88/2018. (IV.26.)
a Fejér Megyei Kormányhivatal, a Fejér Megyei Önkormányzat és a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal között létrejött megállapodás módosításáról
89/2018. (IV.26.) lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
90/2018. (IV.26.) az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
91/2018. (V.24.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2018. május 24-i nyílt ülésének napirendjéről
92/2018. (V.24.) a 2017. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról
93/2018. (V.24.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról
94/2018. (V.24.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének jóváhagyásáról 
95/2018. (V.24.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője, Turiné Menczel Andrea díjazásáról
96/2018. (V.24.) az EFOP-1.6.3-17-2017-00005 azonosító számú, „Fejér megyei felzárkóztatás-politikai együttműködés fejlesztés” c. projektről szóló beszámoló elfogadásáról, és szükséges intézkedések megtételéről
97/2018. (V.24.) a TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001 azonosító számú, „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében” c. projektről, és javaslat a szükséges intézkedések megtételéről
98/2018. (V.24.) a HUNG-2018 kódjelű, „Pályázati felhívás a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” c. pályázati kiírás vonatkozásában pályázat benyújtásáról
99/2018. (V.24.) a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2018. (II.15.) önkormányzati határozata módosításáról
100/2018. (V.24.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2018. május 24-i zárt ülésének napirendjéről
101/2018. (V.24.) a Fejér megyei TOP támogatási kérelemre vonatkozó összesített DeB döntési javaslattal kapcsolatos szükséges döntések meghozataláról
102/2018. (VI.21.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2018. június 21-i nyílt ülésének napirendjéről
103/2018. (VI.21.) a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 2017. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
104/2018. (VI.21.) a Wekerle Sándor Életművét Gondozó Kulturális és Tudományos Alapítvány támogatásáról
105/2018. (VI.21.) a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtandó pályázatról
106/2018. (VI.21.) a közgyűlés 2018. II. félévi üléstervéről
107/2018. (VI.21.) a Fejér Megyei Értéktár Bizottság 2018. I. féléves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
108/2018. (VI.21.) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája felülvizsgálatának előzetes véleményezéséről
109/2018. (VI.21.) lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
110/2018. (VI.21.) az átruházott hatáskörben hozott intézkedéseiről
111/2018. (IX.27.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2018. szeptember 27-i nyílt ülésének napirendjéről
112/2018. (IX.27.) a TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001 azonosító számú, „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében” c. projektről szóló beszámoló elfogadásáról és a projekttel kapcsolatban szükséges intézkedések megtételéről
113/2018. (IX.27.) lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
114/2018. (IX.27.) az átruházott hatáskörben hozott intézkedéseiről
115/2018. (IX.27.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2018. szeptember 27-i zárt ülésének napirendjéről
116/2018. (IX.27.) Gebula Béla Ákos megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
117/2018. (IX.27.) Bechtold Tamás megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról 
118/2018. (IX.27.) Balinka Község Önkormányzata többlettámogatási igényéről
119/2018. (IX.27.) Enying Város Önkormányzata többlettámogatási igényéről
120/2018. (IX.27.) Beloiannisz Község Önkormányzata többlettámogatási igényéről
121/2018. (IX.27.) Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata többlettámogatási igényéről
122/2018. (IX.27.) Vál Község Önkormányzata többlettámogatási igényéről
123/2018. (IX.27.) Enying Város Önkormányzata többlettámogatási igényéről
124/2018. (IX.27.) Mór Város Önkormányzata többlettámogatási igényéről
125/2018. (IX.27.) Mór Város Önkormányzata többlettámogatási igényéről
126/2018. (XI.22.)  a Fejér Megyei Közgyűlés 2018. II. félévi üléstervének módosításáról
127/2018. (XI.22.)  a Fejér Megyei Közgyűlés 2018. november 22-i nyílt ülésének napirendjéről
128/2018. (XI.22.)  a Fejér Megyei Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról és a költségvetés egyensúlyi helyzetéről
129/2018. (XI.22.)  a Fejér Megyei Esély Gyermekvédelmi és Gyermeksegítő Alapítvány támogatásáról
130/2018. (XI.22.)  a Fejér Megyei Közgyűlés képviselőcsoportja névváltozásával összefüggésben a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.19) önkormányzati rendelet egyes függelékeinek módosításáról
131/2018. (XI.22.)  a Fejér Megyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás és a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési szabályzatának 2019. évre vonatkozó felülvizsgálatára
132/2018. (XI.22.)  a Fejér Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás és a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési szabályzatának 2019. évre vonatkozó felülvizsgálatára
133/2018. (XII.13.)  a „Javaslat Ercsi Vasútállomás és környékének felújítására vonatkozó kezdeményezés támogatására” című előterjesztés napirendre vételéről
134/2018. (XII.13.)  a Fejér Megyei Közgyűlés 2018. december 13-i nyílt ülésének napirendjéről
135/2018. (XII.13.)  a Fejér Megyei Nőkért és Újszülöttekért Alapítvány támogatásáról
136/2018. (XII.13.)  a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei 2018. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
137/2018. (XII.13.)  a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács működési területének bővítéséről
138/2018. (XII.13.)  a Fejér Megyei Közgyűlés 2019. I. félévi üléstervéről
139/2018. (XII.13.)  a Fejér Megyei Értéktár Bizottság 2018. II. féléves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
140/2018. (XII.13.)  a 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
141/2018. (XII.13.)  a Fejér Megyei Önkormányzat és Tusnádfürdő közötti testvérkapcsolat kezdeményezéséről
142/2018. (XII.13.)  a Bethlen Gábor Alap által kiírt „Testvér-Települési Programok és Együttműködések” pályázaton való részvételről
143/2018. (XII.13.)  a Fejér Megyei Területrendezési Terv módosításával kapcsolatos megállapodások módosításáról
144/2018. (XII.13.)  a Fejér Megyei Területrendezési Terv módosításra vonatkozó Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. által elkészített „előkészítő fázis dokumentációja és az egyedileg meghatározott megyei övezetekre vonatkozó Tervezői javaslat” elfogadásáról
145/2018. (XII.13.)  a Fejér Megye Integrált Területi Programja módosításával kapcsolatos szükséges döntések meghozataláról
146/2018. (XII.13.)  az EFOP-1.6.3-17-2017-00005 azonosító számú, „Fejér megyei felzárkóztatás-politikai együttműködés fejlesztés” c. projektről, és a szükséges intézkedések megtételéről
147/2018. (XII.13.)  az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozásról szóló Szolgáltatási szerződés megkötéséről
148/2018. (XII.13.)  a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
149/2018. (XII.13.)  az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
150/2018. (XII.13.)  Ercsi Vasútállomás és környékének felújítására vonatkozó kezdeményezés támogatásáról
151/2018. (XII.13.)  a Fejér Megyei Közgyűlés 2018. december 13-i zárt ülésének napirendjéről
152/2018. (XII.13.)  Bálint Istvánné megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
153/2018. (XII.13.)  a Fejér megyei TOP támogatási kérelemre vonatkozó összesített DeB döntési javaslattal kapcsolatos szükséges döntések meghozataláról
154/2018. (XII.13.)  a Fejér megyei TOP támogatási kérelemre vonatkozó összesített DeB döntési javaslattal kapcsolatos szükséges döntések meghozataláról
   
 

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum

Mór-Bodajk kerékp. út

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP