MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

 
1/2016. (I.28.)  a „Javaslat a Fejér Megyei Közgyűlés állásfoglalására a kötelező betelepítési kvóta elleni tiltakozással összefüggésben” című előterjesztés napirendre vételéről
2/2016. (I.28.) Seregélyes Nagyközség várossá nyilvánításának kezdeményezéséről” című előterjesztés napirendre vételéről
3/2016. (I.28.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2016. január 28-i ülésének napirendjéről
4/2016. (I.28.) Árgyelán János megyei képviselő módosító indítványáról
5/2016. (I.28.) a kötelező betelepítési kvóta elleni tiltakozással összefüggő közgyűlési állásfoglalásról
6/2016. (I.28.) a jogszabályban rögzített adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségről
7/2016. (I.28. a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács működési területének bővítéséről
8/2016. (I.28.) a Fejér Megyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról
9/2016. (I.28.) a Fejér Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról
10/2016. (I.28.) a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke 2016. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
11/2016. (I.28.) a teljesítménykövetelmények alapját képező, a Fejér Megyei Önkormányzat 2016. évi céljainak meghatározásáról
12/2016. (I.28.) Seregélyes Nagyközség várossá nyilvánításának kezdeményezéséről
13/2016. (II.24.) a 2016. évi vagyonnyilatkozattételi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos beszámoló tudomásul vételéről
14/2016. (II.24.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2016. február 24-i ülésének napirendjéről
15/2016. (II.24.) Fejér megye déli területén, a Sárbogárdi és az Enyingi járásban teendő intézkedésekről, különös tekintettel a szabad vállalkozási zónák létrehozásáról szóló kormányrendeletre
16/2016. (II.24.) a „Dél-Mezőföld Program” előkészítésével kapcsolatos együttműködés kialakításáról
17/2016. (II.24.) a Közgyűlés 2016. I. félévi üléstervének módosításáról
18/2016. (II.24.)  döntési folyamat meghatározásáról
19-25/2016. (II.24.)  Fejér Megye Díszpolgára kitüntető cím adományozásáról
26-35/2016. (II.24.) a Fejér Megyei Önkormányzat Fekete János Díja adományozásáról
36-39/2016. (II.24.) a Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Paulikovics Elemér Díja adományozásáról
40-43/2016. (II.24.)  a Fejér Megyei Önkormányzat Terstyánszky Ödön Díja adományozásáról
44-47/2016. (II.24.) a Fejér Megyei Önkormányzat Németh László Díja adományozásáról
48-53/2016. (II.24.) a Fejér Megyei Önkormányzat Marosi Arnold Díja adományozásáról
54-60/2016. (II.24.) a Fejér Megyei Önkormányzat Vörösmarty Mihály Díja adományozásáról
61-70/2016. (II.24.) a Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Berzsenyi Zoltán Díja adományozásáról
71-73/2016. (II.24.) a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Díja adományozásáról
74-78/2016. (II.24.) a Fejér Megyei Önkormányzat Wekerle Sándor Díja adományozásáról
79-82/2016. (II.24.) a Fejér Megyei Önkormányzat Salamon Lajos Díja adományozásáról
83-88/2016. (II.24.) a Fejér Megyei Önkormányzat Széchenyi Viktor Díja adományozásáról
89/2016. (II.24.) a Fejér Megyei Önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
90/2016. (II.24.) a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 2016. évi működési költségeinek meghatározásáról szóló megállapodás elfogadásáról
91/2016. (II.24.) a TOP-5.1.1-15 „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozataláról
92/2016. (II.24.) a Fejér Megyei Önkormányzat, a Fejér Megyei Kormányhivatal, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., valamint a Nemzeti Földalapkezelő által megkötött konszolidációs szerződés módosításáról
93/2016. (II.24.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról
94/2016. (II.24.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője személyével kapcsolatos döntések meghozataláról
95/2016. (II.24.) a KEHOP-1.2.0. Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozataláról
96/2016. (II.24.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
97/2016. (II.24.) az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
98/2016. (IV.28.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2016. április 28-i ülésének napirendjéről
99/2016. (IV.28.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2016. I. félévi üléstervének módosításáról
100/2016. (IV.28.) Megelőlegezési kérelem benyújtásáról és tagi kölcsön biztosításáról az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. részére
101/2016. (IV.28.) A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola Kitűnő Tanuló, Kiváló Sportoló Alapítványa támogatásáról
102/2016. (IV.28.) A Meran Fülöp Vadászati és Múzeológiai Alapítvány támogatásáról
103/2016. (IV.28.) Az AMKA a Magyar Kézművességért Alapítvány támogatásáról 
104/2016. (IV.28.) a 2015. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról
105/2016. (IV.28.) a megye települési önkormányzatai integrált településfejlesztési stratégiái véleményezéséről
106/2016. (IV.28.)  LEADER HACS-ok helyi fejlesztési stratégiájának véleményezésével kapcsolatos döntések meghozataláról
107/2016. (IV.28.) Fejér Megye Integrált Területi Programja módosításával kapcsolatos szükséges döntések meghozataláról
108/2016. (IV.28.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2015. december 17. 2016. január 20-i időszakról szóló előtársasági egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról
109/2016. (IV.28.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról
110/2016. (IV.28.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról
111/2016. (IV.28.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. Ügyvezetője foglalkoztatási jogviszonyának módosításáról
112/2016. (IV.28.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról
113/2016. (IV.28.) a közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
114/2016. (IV.28.) az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
115/2016. (VI.9.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2016. június 9-i rendkívüli ülésének napirendjéről
116/2016. (VI.9.) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések pályázati felhívására benyújtott Fejér megyei támogatási kérelmek döntési javaslatainak megfogalmazására összehívott Döntés-előkészítő Bizottságba történt közgyűlési elnöki delegálás tudomásul vételéről
117/2016. (VI.9.) a Fejér megyei TOP Projekt Bizottság elnökének megválasztásáról
118/2016. (VI.9.) a Fejér megyei TOP Projekt Bizottság alelnökének megválasztásáról
119/2016. (VI.9.) a Fejér megyei TOP Projekt Bizottság tagjának megválasztásáról
120/2016. (VI.9.) a Fejér megyei TOP Projekt Bizottság tagjának megválasztásáról
121/2016. (VI.9.) a Fejér megyei TOP Projekt Bizottság tagjának megválasztásáról
122/2016. (VI.30.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2016. június 30-i ülésének napirendjéről
123/2016. (VI.30.) a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
124/2016. (VI.30.) tagi kölcsönnel kapcsolatos tájékoztató tudomásulvételéről
125/2016. (VI.30.) a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására elkülönített keret terhére benyújtandó pályázatról
126/2016. (VI.30.) a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér Megyei Igazgatóságának a II. félévi üléstervvel összefüggő javaslatáró
127/2016. (VI.30.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2016. II. félévi üléstervéhez kapcsolódó módosító indítványról
128/2016. (VI.30.) a közgyűlés 2016. II. félévi üléstervéről
129/2016. (VI.30.) beszámoló a Fejér Megyei Értéktár Bizottság 2016. I. féléves munkájáról, valamint a HUNG-2016 kódjelű hungarikum pályázati kiírás vonatkozásában pályázat benyújtásáról
130/2016. (VI.30.) a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
131/2016. (VI.30.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról
132/2016. (VI.30.) a Fejér Megyei Önkormányzat, az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. és a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. közötti együttműködési megállapodásról
133/2016. (VI.30.) a Fejér Megyei Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének módosításáról
134/2016. (VI.30.) a Fejér Megyei Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának módosítására
135/2016. (VI.30.) a Fejér Megyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő, felülvizsgált Együttműködési Megállapodásról
136/2016. (VI.30.) a Fejér Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő, felülvizsgált Együttműködési Megállapodásról
137/2016. (VI.30.) a közgyűlés lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
138/2016. (VI.30.) az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
139/2016. (IX.29.) „Felhívás országos népszavazáson való részvételre” című előterjesztés napirendre vételéről
140/2016. (IX.29.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2016. szeptember 29-i ülésének napirendjéről
141/2016. (IX.29.) Felhívás a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazáson való részvételre
142/2016. (IX.29.) a Nemzeti Foglalkoztatási Alap „Közfoglalkoztatás kiadásai” előirányzat terhére támogatott közfoglalkoztatásról szóló tájékoztató tudomásul vételéről
143/2016. (IX.29.) a LEADER HACS-ok helyi fejlesztési stratégiáinak véleményezéséről
144/2016. (IX.29.) a megye települési önkormányzatai integrált településfejlesztési stratégiái véleményezéséről
145/2016. (IX.29.) a Fejér Megyei Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének módosításáról
146/2016. (IX.29.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Kft. ügyvezetőjének cafetéria juttatásáról
147/2016. (IX.29.) Fejér Megye Integrált Területi Programja módosításával kapcsolatos szükséges döntések meghozataláról
148/2016. (IX.29.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
149/2016. (IX.29.) az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
150/2016. (IX.29.) Mezei János Zsolt megyei képviselő méltatlansági ügyében hozott döntésről
151/2016. (XI.23.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2016. november 23-i ülésének napirendjéről
152/2016. (XI.23.) az Echo Innovációs Műhely közhasznú egyesület pályázatának támogatásáról
153/2016. (XII.22.)  a Fejér Megyei Közgyűlés 2016. december 22-i ülésének napirendjéről
154/2016. (XII.22.)  a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei 2016. évben végzett munkájáról - ezen belül a Fejér Megyei Önkormányzat évközi gazdálkodásáról továbbá a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről
 155/2016. (XII.22.)  a Fejér Megyei Közgyűlés 2017. I. félévi üléstervéről
 a 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
 157/2016. (XII.22.  a Fejér Megyei Értéktár Bizottság 2016. II. féléves munkájáról
 158/2016. (XII.22.)  a Miniszterelnökség és a Fejér Megyei Önkormányzat között megkötött megelőlegezési szerződésben foglaltak alakulásáról
 159/2016. (XII.22.)  a Fejér Megyei Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének felülvizsgálatáról
 160/2016. (XII.22.)  a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Fejér megyében megvalósuló megyei szintű és helyi foglalkoztatási együttműködési projektekkel kapcsolatos döntések meghozataláról
 161/2016. (XII.22.)  a Fejér Megye Integrált Területi Programja módosításával kapcsolatos szükséges döntések meghozataláról
 162/2016. (XII.22.)  Velence város integrált településfejlesztési stratégiája véleményezéséről
 163/2016. (XII.22.)  az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Kft. ügyvezetője részére egyszeri juttatás megállapításáról
164/2016. (XII.22.)  Seregélyes Nagyközség Önkormányzatának a település várossá nyilvánítására irányuló kezdeményezés támogatásáról
165/2016. (XII.22.)  lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
166/2016. (XII.22.)  az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
 

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum

Mór-Bodajk kerékp. út

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP