MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

 
 
1/2015. (II.5.) „Javaslat alapítványok támogatására” című szóbeli előterjesztés napirendre vételéről
2/2015. (II.5.) a közgyűlés napirendjének elfogadásáról
3/2015. (II.5.) az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségről
4/2015. (II.5.) a megyei önkormányzat jogerős bírósági ítéletből származó fizetési kötelezettsége teljesítésének fedezetéről
5/2015. (II.5.) döntési folyamat meghatározásáról
6/2015. (II.5.) a „Fejér Megye Díszpolgára” kitüntető cím adományozásáról
7/2015. (II.5.) a „Fejér Megye Díszpolgára” kitüntető cím adományozásáról
8/2015. (II.5.) a Fejér Megyei Önkormányzat Fekete János Díja adományozásáról
9/2015. (II.5.) a Fejér Megyei Önkormányzat Fekete János Díja adományozásáról
10/2015. (II.5.) a Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Paulikovics Elemér Díja adományozásáról
11/2015. (II.5.) a Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Paulikovics Elemér Díja adományozásáról
12/2015. (II.5.) a Fejér Megyei Önkormányzat Terstyánszky Ödön Díja adományozásáról
13/2015. (II.5.) a Fejér Megyei Önkormányzat Terstyánszky Ödön Díja adományozásáról
14/2015. (II.5.) a Fejér Megyei Önkormányzat Németh László Díja adományozásáról
15/2015. (II.5.) a Fejér Megyei Önkormányzat Németh László Díja adományozásáról
16/2015. (II.5.) a Fejér Megyei Önkormányzat Marosi Arnold Díja adományozásáról
17/2015. (II.5.) a Fejér Megyei Önkormányzat Marosi Arnold Díja adományozásáról
18/2015. (II.5.) a Fejér Megyei Önkormányzat Vörösmarty Mihály Díja adományozásáról
19/2015. (II.5.) a Fejér Megyei Önkormányzat Vörösmarty Mihály Díja adományozásáról
20/2015. (II.5.) a Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Berzsenyi Zoltán Díja adományozásáról
21/2015. (II.5.) a Fejér Megyei Önkormányzat Dr. Berzsenyi Zoltán Díja adományozásáról
22/2015. (II.5.) a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Díja adományozásáról
23/2015. (II.5.) a Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Díja adományozásáról
24/2015. (II.5.) a Fejér Megyei Önkormányzat Wekerle Sándor Díja adományozásáról
25/2015. (II.5.) a Fejér Megyei Önkormányzat Wekerle Sándor Díja adományozásáról
26/2015. (II.5.) a Fejér Megyei Önkormányzat Salamon Lajos Díja adományozásáról
27/2015. (II.5.) a Fejér Megyei Önkormányzat Salamon Lajos Díja adományozásáról
28/2015. (II.5.) a Fejér Megyei Önkormányzat Széchenyi Viktor Díja adományozásáról
29/2015. (II.5.) a Fejér Megyei Önkormányzat Széchenyi Viktor Díja adományozásáról
30/2015. (II.5.) a Fejér Megyei Önkormányzat Gróf Klebelsberg Kunó Emlékérem adományozásáról
31/2015. (II.5.) a Fejér Megyei Önkormányzat Gróf Klebelsberg Kunó Emlékérem adományozásáról
32/2015. (II.5.) a Fejér Megyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról
33/2015. (II.5.) a Fejér Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról
34/2015. (II.5.) a Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
35/2015. (II.5.) a Fejér Megyei Önkormányzat 2014-2019. évekre szóló Gazdasági Programjának és Fejlesztési Elképzeléseinek elfogadásáról
36/2015. (II.5.) a Fejér Megyei Önkormányzat, mint a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács jogutódja által kezelt nemzeti forrásból finanszírozott decentralizált pályázatok lezárásáról
37/2015. (II.5.) az Echo Innovációs Műhely közhasznú egyesület pályázatának támogatásáról
38/2015. (II.5.) a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
39/2015. (II.5.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2015. I. félévi ülésterve módosításáról
40/2015. (II.5.) a Petőfis Tanítványainkért Alapítvány támogatásáról
41/2015. (II.5.) a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány támogatásáról
42/2015. (II.5.) Horváth András megyei képviselői interpellációjára adott válasz elfogadásáról
43/2015. (IV.30.) a közgyűlés napirendjének elfogadásáról 
44/2015. (IV.30.) a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 2014. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
45/2015. (IV.30.) a közgyűlés elnökének döntéshozatalból történő kizárásáról 
46/2015. (IV.30.) a Fejér Megyei Közgyűlés elnökének illetményéről 
47/2015. (IV.30.) a Fejér Megyei Közgyűlés elnökének költségtérítéséről 
48/2015. (IV.30. a pénzmaradvány felosztásával összefüggő indítványról 
49/2015. (IV.30.) döntési folyamat meghatározásáról 
50-98/2015. (IV.30.) bírósági ülnökök választásáról 
99/2015. (IV.30.) a Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének a Fejér Megyei Balesetmegelőzési Bizottság társelnöki tisztségére történő delegálásáról 
100/2015. (IV.30.) az M8 Térségi Fejlesztési Tanácsba történő delegálásról 
101/2015. (IV.30.) Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól 
102/2015. (IV.30.)  érdemi döntés meghozatalának elhalasztásáról 
103/2015. (IV.30.) a KDRFÜ 2014. évi munkájáról szóló beszámoló tudomásul vételéről 
104/2015. (IV.30.)  a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 2015. évi működési költségeinek meghatározásáról szóló megállapodás elfogadásáról 
105/2015. (IV.30.)  a székesfehérvári Máriamajori-erdő és Nagy-völgy helyi védetté nyilvánításáról 
106/2015. (IV.30.)  a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
107/2015. (IV.30.)  az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 
108/2015. (IV.30.  Horváth András megyei képviselői interpellációjára adott válasz elfogadásáról 
109/2015. (V.7.)  a közgyűlés rendkívüli ülésének napirendjéről 
110/2015. (V.7.)  a Fejér Megyei Integrált Területi Programja Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság elé terjesztendő változatára vonatkozó módosító indítványról 
111/2015. (V.7.)  Fejér megye Integrált Területi Programja (FMITP) Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság elé terjesztendő változatának elfogadásáról 
112/2015. (VI.8.)  a közgyűlés rendkívüli ülésének napirendjéről 
113/2015. (VI.8.)  a Közlekedés Operatív Program keretében meghirdetett Kerékpárút-hálózat fejlesztése” című KÖZOP-3.5.0-09-11 számú pályázati felhívásra, összesen 1,1 milliárd forint összértékben, 100 %-os támogatási intenzitású pályázatok benyújtásával összefüggésben az előterjesztésben szereplő I. ütemmel kapcsolatos döntések meghozataláról 
114/2015. (VI.8.)  az előterjesztésben II. ütemként megvalósítandó fejlesztések keretében belül további kerékpárutak előkészítési munkáinak finanszírozhatósága érdekében meghozandó döntésekről 
115/2015. (VI.8.)  a járásszékhely városok integrált településfejlesztési stratégiája véleményezésének elfogadásáról 
116/2015. (VI.25.) a közgyűlés napirendjéről
117/2015. (VI.25.) a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendje módosításának jóváhagyásáról
118/2015. (VI.25.) a Fejér Megyei Önkormányzat és Mór Városi Önkormányzat között megkötendő Konzorciumi Szerződésről
119/2015. (VI.25.) a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal kötendő Együttműködési Megállapodásról
120/2015. (VI.25.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2015. II. félévi üléstervéről
121/2015. (VI.25.) a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkkel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak megállapításáról
122/2015. (VI.25.) a megye települési önkormányzatai Integrált Településfejlesztési Stratégiáinak véleményezésére vonatkozó módosító indítványról
123/2015. (VI.25.) a Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról
124/2015. (VI.25.) a Fejér Megyei Értéktár Bizottság 2014. II. féléves és 2015. I. féléves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
125/2015. (VI.25.) a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2014. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
126/2015. (VI.25.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
127/2015. (VI.25.) az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
128/2015. (VI.25.) Horváth András megyei képviselői interpellációjára adott válasz elfogadásáról
129/2015. (VIII.11.) a közgyűlés napirendjének elfogadásáról
130/2015. (VIII.11.) „a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben rendelkezésre álló forrás terhére biztosított megyei önkormányzati tartalékból történő támogatás elnyerése céljából benyújtandó pályázatról” című napirenddel összefüggő egyéni képviselői indítványró 
131/2015. (VIII.11.) a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben rendelkezésre álló forrás terhére biztosított megyei önkormányzati tartalékból történő támogatás elnyerése céljából benyújtandó pályázatról 
a Fejér Megyei Önkormányzat által megvalósítandó és folyamatban lévő kerékpárút hálózat fejlesztésével kapcsolatos egyes szükséges döntések meghozataláról
 
133/2015. (IX.24.) a „Javaslat a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalára” c. előterjesztés napirendre vételéről
134/2015. (IX.24.) a „Fejér Megyei Közgyűlés állásfoglalása az európai migrációs helyzet miatt Magyarországon kialakult válsághelyzetről” c. előterjesztés napirendre vételéről
135/2015. (IX.24.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2015. szeptember 24-i ülésének napirendjéről
136/2015. (IX.24.) a Fejér Megyei Közgyűlés állásfoglalása az európai migrációs helyzet miatt Magyarországon kialakult válsághelyzetről
137/2015. (IX.24.) döntési folyamat meghatározásáról
138/2015. (IX.24.) a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnök soron kívüli megválasztásáról
139/2015. (IX.24.) a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnök soron kívüli megválasztásáról
140/2015. (IX.24.) a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnök soron kívüli megválasztásáról
141/2015. (IX.24.) a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnök soron kívüli megválasztásáról
142/2015. (IX.24.) a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnök soron kívüli megválasztásáról
143/2015. (IX.24.) a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnök soron kívüli megválasztásáról
144/2015. (IX.24.) a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnök soron kívüli megválasztásáról
145/2015. (IX.24.) a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnök soron kívüli megválasztásáról
146/2015. (IX.24.) a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnök soron kívüli megválasztásáról
147/2015. (IX.24.) a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító Okiratának módosításáról
148/2015. (IX.24.) a megye települési önkormányzatai integrált településfejlesztési stratégiája véleményezéséről szóló beszámoló elfogadásáról
149/2015. (IX.24.) Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló tájékoztatóról
150/2015. (IX.24.) a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozataláról
151/2015. (IX.24.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
152/2015. (IX.24.) az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
153/2015. (XI.26.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2015. november 26-i ülésének napirendjéről
154/2015. (XI.26.) Beszámoló a megye települési önkormányzatai integrált településfejlesztési stratégiái véleményezéséről
155/2015. (XI.26.) Bodajk Város környezetvédelmi program tervezetének véleményezéséről
156/2015. (XI.26.) az előterjesztés I. számú határozati javaslatával összefüggő módosító indítványáról
157/2015. (XI.26.) Bicske Város Önkormányzata hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról, valamint a köztisztaságról ill. a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló rendelet tervezeteinek véleményezéséről
158/2015. (XI.26.) Vértesacsa Község Önkormányzata nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet tervezetének véleményezéséről
159/2015. (XI.26.) elcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet tervezetének véleményezéséről
160/2015. (XI.26.) Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet tervezetének véleményezéséről
161/2015. (XI.26.) Csabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet tervezetének véleményezéséről
162/2015. (XI.26.) Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet tervezetének véleményezéséről
163/2015. (XI.26.) Söréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet tervezetének véleményezéséről
164/2015. (XI.26.) Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet tervezetének véleményezéséről
165/2015. (XI.26.) Csókakő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet tervezetének véleményezéséről
166/2015. (XI.26.) Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló önkormányzati rendelet tervezetének véleményezéséről
167/2015. (XI.26.) Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezetének véleményezéséről
168/2015. (XI.26.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló önkormányzati rendelet tervezetének véleményezéséről
169/2015. (XI.26.) Zámoly Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló önkormányzati rendelet tervezetének véleményezéséről
170/2015. (XI.26.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról készült rendelet tervezetének véleményezéséről
171/2015. (XI.26.) az előterjesztés XV. számú határozati javaslatával összefüggő módosító indítványáról
172/2015. (XI.26.) Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék égetése, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezetének véleményezéséről
173/2015. (XI.26.) az előterjesztés XVI. számú határozati javaslatával összefüggő módosító indítványáról
174/2015. (XI.26.) Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék égetése, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet tervezetének véleményezéséről
175/2015. (XI.26.) a 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
176/2015. (XI.26.) a Fejér megyei értékek népszerűsítéséhez köthető – civil szervezetek, egyesületek által benyújtandó – pályázatok támogatásáról
177/2015. (XI.26.) szándéknyilatkozat megadásáról a 2014-2020-as programozási időszakban a Fejér Megyei Önkormányzatra háruló egyes területfejlesztési feladatok egyszemélyes gazdasági társaság keretében történő ellátására
178/2015. (XI.26.) a „Fejér megyei értékek népszerűsítéséhez köthető – civil szervezetek, egyesületek által benyújtandó – pályázatok támogatásáról” c. előterjesztéssel összefüggő módosító indítványról
179/2015. (XI.26.) a Fejér megyei értékek népszerűsítéséhez köthető – civil szervezetek, egyesületek által benyújtandó – pályázatok támogatásáról
180/2015. (XII.17.) a „Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Hóman Bálint szobor állítása elleni tiltakozás” című előterjesztés napirendre vételéről
181/2015. (XII.17.) A Fejér Megyei Közgyűlés 2015. december 17. ülésének napirendjéről
182/2015. (XII.17.) a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei 2015. évben végezett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
183/2015. (XII.17.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának elfogadásáról
184/2015. (XII.17.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításához szükséges pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsájtásáról
185/2015. (XII.17.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztásáról
186/2015. (XII.17.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének díjazásáról
187/2015. (XII.17.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága elnökének megválasztásáról
188/2015. (XII.17.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága tagjának megválasztásáról
189/2015. (XII.17.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága tagjának megválasztásáról
190/2015. (XII.17.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága tagjának megválasztásáról
191/2015. (XII.17.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsága tagjának megválasztásáról
192/2015. (XII.17.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és díjazásáról
193/2015. (XII.17.) a Közép-Magyarországi Régió szétválásával kapcsolatos állásfoglalásról
194/2015. (XII.17.)
a Fejér Megyei Közgyűlés 2016. I. félévi üléstervéhez kapcsolódó módosító indítványról
195/2015. (XII.17.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2016. I. félévi üléstervéről
196/2015. (XII.17.) a „Javaslat Fejér megye hátrányos helyzetű térségeinek felzárkóztatását szolgáló intézkedések megtételére” c. előterjesztésben szereplő határozati javaslat kiegészítésére vonatkozó indítványról
197/2015. (XII.17.) Fejér megye hátrányos helyzetű térségeinek felzárkóztatását szolgáló intézkedések megtételéről
198/2015. (XII.17.) a Fejér Megyei Értéktár Bizottság 2015. II. féléves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
199/2015. (XII.17.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
200/2015. (XII.17.) az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
201/2015. (XII.17.) a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke szabadságának igénybevételéről
 

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum

Mór-Bodajk kerékp. út

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP