MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2020. évi határozatai
 
Határozat száma Határozat címe
1/2020. (I.23.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2020. január 23-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjéről
2/2020. (I.23.) Fejér Megyei Közgyűlés 2020. I. félévi üléstervének módosításáról
3/2020. (I.23.) a jogszabályban rögzített adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségről
4/2020. (I.23.) a Fejér Megyei Nőkért és Újszülöttekért Alapítvány és a Fejér Megyei Tartalékosokért Alapítvány támogatásáról
5/2020. (I.23.) a közgyűlés elnökének döntéshozatalból történő kizárásáról
6/2020. (I.23.) a Fejér Megyei Közgyűlés elnökét megillető 2020. évi cafetéria juttatás keretösszegének meghatározásáról
7/2020. (I.23.) a Fejér Megye Integrált Területi Programja módosításával kapcsolatos szükséges döntések meghozataláról
8/2020. (I.23.) a Fejér megyei területrendezési terv egyeztetési anyagára beérkezett vélemények, az állami főépítészi nyilatkozatok és észrevételek, valamint az azokra adott tervezői válaszok elfogadásáról
9/2020. (I.23.) a Fejér Megye Területrendezési tervhez kapcsolódó területrendezési intézkedési javaslatról és területrendezési ajánlásokról
10/2020. (I.23.) a Lechner Nonprofit Kft-vel kötött tervezési szerződés módosításáról
11/2020. (I.23.) Seregélyes Nagyközség Önkormányzatának a település várossá nyilvánítására irányuló kezdeményezése támogatásáról
12/2020. (I.23.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2020. január 23-i rendkívüli zárt ülésének napirendjéről
13-33/2020. (I.23.) a Fejér megyei TOP támogatási kérelmekre vonatkozó szükséges döntések meghozataláról
34/2020. (I.23.) a Fejér megyei TOP támogatási kérelmekre (költségnövekményekre) vonatkozó szükséges döntések meghozataláról
35/2020. (II.27.)  a 2020. évi vagyonnyilatkozattételi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos beszámoló tudomásul vételéről
36/2020. (II.27.)  a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő bejelentési kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos beszámoló tudomásul vételéről
37/2020. (II.27.)  a Fejér Megyei Közgyűlés 2020. február 27-i nyílt ülésének napirendjéről
38/2020. (II.27.)  az önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló önkormányzati rendelet függelékének jóváhagyásáról
39/2020. (II.27.)  Somogyi Balázs megyei képviselő módosító javaslatáról
40/2020. (II.27.)  a Fejér Megyei TOP Projekt Bizottság tagjának megválasztásáról
41/2020. (II.27.)  a Fejér Megyei TOP Projekt Bizottság tagjának megválasztásáról
42/2020. (II.27.)  a Fejér Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet függelékeiről
43/2020. (II.27.)  a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. által – a területrendezésért felelős miniszter állásfoglalását követően - összeállított tervezői válaszok tudomásul vételéről
44/2020. (II.27.)  a Fejér megye területrendezési tervéről szóló önkormányzati rendelet függelékének jóváhagyásáról
45/2020. (II.27.)  Fejér Megye Területrendezési Tervhez kapcsolódó területrendezési intézkedési javaslatról és a területrendezési ajánlásokról
46/2020. (II.27.)  a „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” elnevezésű európai polgári kezdeményezés támogatásáról
47/2020. (II.27.)  a közgyűlés elnökének döntéshozatalból történő kizárásáról
48/2020. (II.27.)  a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke 2019. évi szabadság maradványának és 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
49/2020. (II.27.)  a Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
50/2020. (II.27.)  a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 2020. évi működési költségeinek meghatározásáról szóló megállapodás elfogadásáról
51/2020. (II.27.)  a kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása vonatkozásában elnyert pályázat lebonyolításáról
52/2020. (II.27.)  a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról
53/2020. (II.27.)  az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
54/2020. (II.27.)  a Fejér Megyei Önkormányzat és az Opolei Vajdaság által megkötött Együttműködési Megállapodás megerősítéséről
55/2020. (II.27.)  a Fejér Megyei Közgyűlés 2020. február 27-i zárt ülésének napirendjéről
56-78/2020. (II.27.)
- megyei képviselők döntéshozatalból történő kizárásáról
- a Fejér megyei TOP támogatási kérelmekre vonatkozó szükséges döntések meghozataláról
79/2020. (III.11.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2020. március 11-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjéről
80/2020. (III.11.) a Nemzeti Klímavédelmi Szövetség létrehozásáról szóló stratégiai együttműködési megállapodás elfogadásáról
81/2020. (III.11.) az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról
82/2020. (III.11.) a kistelepülések kulturális eseményeinek támogatására vonatkozó támogatói okirat módosításáról
83/2020. (VII.2.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2020. július 2-i renkdívüli ülésének napirendjéről
84/2020. (VII.2.) a 2019. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves öszefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
85/2020. (VII.2.) a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke tevékenységének értékeléséről
a Fejér Megyei Közgyűlés 2020. II. félévi üléstervéről
87/2020. (VII.2.) a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanácsba tag delegálásáról
88/2020. (VII.2.) az ARANYCSAPAT a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány támogatásáról
89/2020. (VII.17.) a "Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi összesített közbeszerzési tervének módosítására" című előterjesztés napirendre vételéről
90/2020. (VII.17.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2020. július 17-i rendkívüli ülésének napirendjéről
91/2020. (VII.17.) a Szent István tér 9. szám alatt található Megyeháza "C" épület felújítása vonatkozásában a Fejér Megyei Kormányhivatallal történő együttműködési megállapodás megkötéséről és a szükséges intézkedések megtételéről
a Fejér Megyei Önkormányzat 2020. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról
93/2020. (IX.24.) a "Javaslat a Gilice Erdei Iskola Alapítvány támogatására" című előterjesztés napirendre vételéről
94/2020. (IX.24.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2020. szeptember 24-i nyílt ülésének napirendjéről
95/2020. (IX.24.) a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 2019. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
96/2020. (IX.24.) a Gilice Erdei Iskola Alapítvány támogatásáról
97/2020. (IX.24.) a "8-as főút" Térségi Fejlesztési Tanács megszüntetéséről
98/2020. (IX.24.) a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács működéséhez szükséges tagi hozzájárulás biztosításáról 
99/2020. (IX.24.) a megyei önkormányzati konszolidáció során az átadás-átvételi megállapodásból kimaradt ingatlan (Mezőkomárom 499 hrsz. alatti ingatlan) tulajdonjogának rendezéséről
100/2020. (IX.24.) a 2021-2027-es költségvetési időszak Európai Uniós forrásainak felhasználásához kapcsolódó területi szintű tervezés folyamatáról és a szükséges intézkedések meghozataláról
101/2020. (IX.24.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
102/2020. (IX.24.) az átruházott hatáskörben hozott intézkedéseiről
103/2020. (IX.24.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2020. szeptember 24-i rendkívüli zárt ülésének napirendjéről
104-108/2020. (IX.24.)
- megyei képviselő döntéshozatalból történő kizáráról
- a Fejér megyei TOP támogatási kérelmekre vonatkozó szükséges döntések meghozataláról
   
   
   
   
   
   
   
 

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum

Mór-Bodajk kerékp. út

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP