MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

 
A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

2019. évi határozatai
 
 
Határozat száma Határozat címe
1/2019. (II.14.) a 2019. évi vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos beszámoló tudomásul vételéről
2/2019. (II.14.)  a Fejér Megyei Közgyűlés 2019. február 14-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjéről
3/2019. (II.14.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2019. I. félévi üléstervéről szóló 138/2018. (XII.13.) önkormányzati határozat módosításáról
4/2019. (II.14.)  a jogszabályban rögzített adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségről
5/2019. (II.14.) a közgyűlés elnökének döntéshozatalból történő kizárásáról
6/2019. (II.14.) a Fejér Megyei Közgyűlés Elnökét megillető 2019. évi cafetéria juttatásról
7/2019. (II.14.) a közgyűlés elnökének döntéshozatalból történő kizárásáról
8/2019. (II.14.) a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke 2018. évi szabadság maradványának és 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
9/2019. (II.14.) a Fejér Megyei Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
10/2019. (II.14.) a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 2019. évi működési költségeinek meghatározásáról szóló megállapodás elfogadásáról
11/2019. (II.14.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
12/2019. (II.14.) az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
13/2019. (II.14.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2019. február 14-i rendkívüli zárt ülésének napirendjéről
14/2019. (II.14.) a kitüntető cím és díjak odaítélésével összefüggő döntési folyamatról
15-80/2019. (II.14.) kitüntető címek és díjak odaítéléséről (később kerül feltöltésre)
81/2019. (II.14.) a Fejér Megyei TOP támogatási kérelmekre (költségnövekményekre) vonatkozó szükséges döntések meghozataláról (később kerül feltöltésre)
82/2019. (II.14.) a Fejér Megyei TOP támogatási kérelmekre (költségnövekményekre) vonatkozó szükséges döntések meghozataláról (később kerül feltöltésre)
83/2019. (IV.30.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2019. április 30-i rendkívüli nyílt ülésének napirendjéről
84/2019. (IV.30.) a Székesfehérvári Törvényszékre ülnök megválasztásáról
85/2019. (IV.30.) a Székesfehérvári Törvényszékre ülnök megválasztásáról
86/2019. (IV.30.) a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő ülnök választásáról
87/2019. (IV.30.) a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő ülnök választásáról
88/2019. (IV.30.) a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnök megválasztásáról
89/2019. (IV.30.) a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnök megválasztásáról
90/2019. (IV.30.) a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnök megválasztásáról
91/2019. (IV.30.) a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnök megválasztásáról
92/2019. (IV.30.) a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnök megválasztásáról
93/2019. (IV.30.) a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnök megválasztásáról
94/2019. (IV.30.) a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnök megválasztásáról
95/2019. (IV.30.) a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnök megválasztásáról
96/2019. (IV.30.) a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnök megválasztásáról
97/2019. (IV.30.) a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnök megválasztásáról
98/2019. (IV.30.) a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnök megválasztásáról
99/2019. (IV.30.) a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnök megválasztásáról
100/2019. (IV.30.) a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnök megválasztásáról
101/2019. (IV.30.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2019. április 30-i rendkívüli zárt ülésének napirendjéről
102/2019. (IV.30.) Bálint Istvánné megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
103-112/2019. (IV.30.) a Fejér megyei TOP támogatási kérelmekre vonatkozó döntési javaslattal kapcsolatos szükséges döntések meghozataláról
113/2019. (V.30.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2019. május 30-i ülésének napirendjéről
114/2019. (V.30.) a 2018. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
115/2019. (V.30.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadásáról
116/2019. (V.30.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
117/2019. (V.30.) az Előadóművészetekért Alapítvány támogatásáról
118/2019. (V.30.) a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtandó pályázatról
119/2019. (V.30.) a HUNG-2019 kódjelű, „Az Agrárminisztérium 2019. évi pályázati felhívásához a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” c. pályázati kiírás vonatkozásában pályázat benyújtásáról
120/2019. (V.30.) a TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001 azonosító számú, „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében” c. projektről és a szükséges intézkedések megtételéről
121/2019. (V.30.) Polgárdi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája egyeztetési változatának véleményezéséről
122/2019. (V.30.) Baracska Község Integrált Településfejlesztési Stratégiája egyeztetési változatának véleményezéséről
123/2019. (VI.20.) a „Javaslat a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsban a Fejér Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személy megbízására” című előterjesztés napirendre vételéről
124/2019. (VI.20.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2019. június 20-i nyílt ülésének napirendjéről
125/2019. (VI.20.) a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 2018. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
126/2019. (VI.20.) a közgyűlés 2019. II. félévi üléstervéről
127/2019. (VI.20.) a Fejér Megyei Értéktár Bizottság 2019. I. féléves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
128/2019. (VI.20.) a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
129/2019. (VI.20.) a TOP-1.2.1-16 kódjelű „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” c. pályázati felhívásra benyújtandó, Mór-Bodajk közötti kerékpárút megépítésére vonatkozó támogatási kérelemről
130/2019. (VI.20.) a Fejér Megyei Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének módosításáról
131/2019. (VI.20.) a Fejér Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak bővítésére, Tusnádfürdő településsel együttműködési megállapodás megkötéséről
132/2019. (VI.20.) az EFOP-1.6.3-17-2017-00005 azonosító számú, „Fejér megyei felzárkóztatás-politikai együttműködés fejlesztés” c. projektről szóló beszámoló elfogadásáról, és szükséges intézkedések megtételéről
133/2019. (VI.20.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája felülvizsgálatának előzetes véleményezéséről
134/2019. (VI.20.) Velence Város Önkormányzat „Tudományos és Technológiai Park” címre való pályázási szándékának, valamint a tudományos és technológiai park fejlesztési koncepciójára vonatkozó támogatói nyilatkozat megadásáról
135/2019. (VI.20.) a Fejér Megyei Területrendezési Terv módosítására vonatkozó „javaslattevő fázis” c. dokumentáció elfogadásáról
136/2019. (VI.20.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
137/2019. (VI.20.) az átruházott hatáskörben hozott intézkedéseiről
138/2019. (VI.20.) a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsban a Fejér Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személy megbízásáról
139/2019. (VI.20.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2019. június 20-i zárt ülésének napirendjéről
140/2019. (VI.20.) Somogyi Balázs megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
141-146/2019. (VI.20.) a Fejér megyei TOP támogatási kérelmekre (költségnövekményekre) vonatkozó szükséges döntések meghozataláról
147/2019. (VIII.14.)  a Fejér Megyei Közgyűlés 2019. augusztus 14-ei nyílt ülésének napirendjéről
148/2019. (VIII.14.)  a 126/2019. (VI.20.) határozattal elfogadott 2019. II. félévi ülésterv módosításáról
149/2019. (VIII.14.)  a Fejér Megyei Területi Választási bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztásáról
150/2019. (VIII.14.)  a Fejér Megyei Területi Választási Bizottság tagjaként végzett munka elismeréséről
151/2019. (VIII.14.)  a Veszprém Megyei Területrendezési Terv 2019. évi módosítása véleményezéséről
152/2019. (VIII.14.)  a Fejér Megyei Közgyűlés 2019. augusztus 14-ei zárt ülésének napirendjéről
153/2019. (VIII.14.)  a Fejér megyei TOP támogatási kérelmekre vonatkozó döntési javaslattal kapcsolatos szükséges döntések meghozataláról
154/2019. (VIII.14.)  a Fejér megyei TOP támogatási kérelmekre vonatkozó döntési javaslattal kapcsolatos szükséges döntések meghozataláról
155/2019. (VIII.14.)  a Fejér megyei TOP támogatási kérelmekre vonatkozó döntési javaslattal kapcsolatos szükséges döntések meghozataláról
156/2019. (VIII.14.)  a Fejér megyei TOP támogatási kérelmekre vonatkozó döntési javaslattal kapcsolatos szükséges döntések meghozataláról
157/2019. (VIII.14.)  a Fejér megyei TOP támogatási kérelmekre vonatkozó döntési javaslattal kapcsolatos szükséges döntések meghozataláról
158/2019. (VIII.14.)  a Fejér megyei TOP támogatási kérelmekre vonatkozó döntési javaslattal kapcsolatos szükséges döntések meghozataláról
159/2019. (VIII.14.)  a Fejér megyei TOP támogatási kérelmekre vonatkozó döntési javaslattal kapcsolatos szükséges döntések meghozataláról
160/2019. (VIII.14.)  Sebestyén Éva megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
161/2019. (VIII.14.)  Horváth András Tibor megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
162/2019. (VIII.14.)  megyei képviselő méltatlansági ügyéről
163/2019. (VIII.14.)  megyei képviselő méltatlansági ügyéről
164/2019. (VIII.14.)  megyei képviselő méltatlansági ügyéről
165/2019. (IX.26.)  a Fejér Megyei Közgyűlés 2019. szeptember 26-ai nyílt ülésének napirendjéről
166/2019. (IX.26.)  a Székesfehérvári Törvényszék fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő ülnök megválasztásáról
167/2019. (IX.26.)  a Székesfehérvári Törvényszék fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő ülnök megválasztásáról
168/2019. (IX.26.)  a Székesfehérvári Törvényszék fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő ülnök megválasztásáról
169/2019. (IX.26.)  a Tusnádfürdő Város Önkormányzata részére készíttetett művészeti alkotásról szóló tájékoztató tudomásul vételéről
170/2019. (IX.26.)  a TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001 azonosító számú, „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében” c. projektre történő forrás átcsoportosításhoz szükséges döntések meghozataláról
171/2019. (IX.26.)  a Fejér Megyei Területrendezési Terv módosítására vonatkozó „javaslattevő fázis” dokumentációjának egyeztetésébe bevonandó szervezetek megállapításáról és az egyeztetés szabályairól
172/2019. (IX.26.)  a Fejér Megyei Közgyűlés 2019. szeptember 26-i zárt ülésének napirendjéről
173/2019. (IX.26.)  a Fejér megyei TOP támogatási kérelmekre vonatkozó döntési javaslattal kapcsolatos szükséges döntések meghozataláról
174/2019. (X.26.)  a Fejér Megyei Közgyűlés 2019. október 26-ai alakuló ülésének napirendjéről
175/2019. (X.26.)  a szavazatszámláló bizottság elnökének megválasztásáról
176/2019. (X.26.)  a szavazatszámláló bizottság elnökének megválasztásáról
177/2019. (X.26.)  a szavazatszámláló bizottság elnökének megválasztásáról
178/2019. (X.26.)  Dr. Molnár Krisztián megyei képviselő elnökké történő jelöléséről
179/2019. (X.26.)  a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke megválasztásáról
180/2019. (X.26.)  a közgyűlés elnökének döntéshozatalból történő kizárásáról
181/2019. (X.26.)  a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke illetményének megállapításáról
182/2019. (X.26.)  a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke költségtérítésének megállapításáról
183/2019. (X.26.)  a Fejér Megyei Közgyűlés elnökét megillető szabadságról
184/2019. (X.26.)  a Fejér Megyei Közgyűlés elnökét megillető cafetéria juttatásról
185/2019. (X.26.)  a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
186/2019. (X.26.)  a Fejér Megyei Közgyűlés főállású alelnöke megválasztásáról
187/2019. (X.26.)  a Fejér Megyei Közgyűlés nem képviselői jogállású társadalmi megbízatású alelnöke megválasztásáról
188/2019. (X.26.)  a közgyűlés főállású alelnökének döntéshozatalból történő kizárásáról
189/2019. (X.26.)  a Fejér Megyei Közgyűlés főállású alelnöke illetményének megállapításáról
190/2019. (X.26.)  a Fejér Megyei Közgyűlés főállású alelnöke költségtérítésének megállapításáról
191/2019. (X.26.)  a Fejér Megyei Közgyűlés nem képviselői jogállású társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjának megállapításáról
192/2019. (X.26.)  a Fejér Megyei Közgyűlés nem képviselői jogállású társadalmi megbízatású alelnöke költségtérítésének megállapításáról
193/2019. (XI.07.)  a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására” című előterjesztés napirendre vételéről
194/2019. (XI.07.)  a Fejér Megyei Közgyűlés 2019. november 7-i ülésének napirendjéről
195/2019. (XI.07.)  a Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottság elnökének megválasztásáról
196/2019. (XI.07.)  a Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottság alelnökének megválasztásáról
197/2019. (XI.07.)  a Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottság tagjának megválasztásáról
198/2019. (XI.07.)  a Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottság tagjának megválasztásáról
199/2019. (XI.07.)  a Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottság tagjának megválasztásáról
200/2019. (XI.07.)  a Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottság tagjának megválasztásáról
201/2019. (XI.07.)  a Pénzügyi, Jogi és Fejlesztési Bizottság tagjának megválasztásáról
202/2019. (XI.07.)  a Fejér megyei TOP Projekt Bizottság elnökének megválasztásáról
203/2019. (XI.07.)  a Fejér megyei TOP Projekt Bizottság alelnökének megválasztásáról
204/2019. (XI.07.)  a Fejér megyei TOP Projekt Bizottság tagjának megválasztásáról
205/2019. (XI.07.)  a Fejér megyei TOP Projekt Bizottság tagjának megválasztásáról
206/2019. (XI.07.)  a Fejér megyei TOP Projekt Bizottság tagjának megválasztásáról
207/2019. (XI.07.)  a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba történő delegálásról
208/2019. (XI.07.)  a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba történő delegálásról
209/2019. (XI.07.)  a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanácsba történő delegálásról
210/2019. (XI.07.)  a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanácsba történő delegálásról
211/2019. (XI.07.)  a Fejér Megyei Értéktár Bizottság elnökének megválasztásáról
212/2019. (XI.07.)  a Fejér Megyei Értéktár Bizottság tagjának megválasztásáról
213/2019. (XI.07.)  a Közép-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba történő delegálásról
214/2019. (XI.07.)  a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program Döntés-előkészítő Bizottságába történő delegálásról
215/2019. (XI.07.)  a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program Döntés-előkészítő Bizottságába történő póttag delegálásáról
216/2019. (XI.07.)  a Fejér Megyei Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórumba és annak Irányító Csoportjába történő delegálásról
217/2019. (XI.07.)  az önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról szóló 9/2014. (XI.6.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
218/2019. (XI.07.)  az „Echo Innovációs Műhely” közhasznú szervezet pályázatának támogatásáról
219/2019. (XI.21.) a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos beszámoló tudomásul vételéről
220/2019. (XI.21.) a „Javaslat az „Ez a Minimum!” program végrehajtásához szükséges korrupció elleni intézkedések előkészítésének megkezdéséről” című előterjesztés napirendre vételéről
221/2019. (XI.21.) a „Javaslat a Emberi Erőforrások Minisztériuma által a kistelepülések kulturális eseményeinek támogatására irányuló kérelem benyújtására” című előterjesztés napirendre vételéről
222/2019. (XI.21.) a közgyűlés 2019. november 21-i ülésének napirendjéről 
223/2019. (XI.21.) a Fejér Megyei Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről
224/2019. (XI.21.) a Fejér Megyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő, felülvizsgált Együttműködési Megállapodás elfogadásáról
225/2019. (XI.21.)  a Fejér Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő, felülvizsgált Együttműködési Megállapodás elfogadásáról 
226/2019. (XI.21.) a Fejér Megyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás 2020. évre vonatkozó felülvizsgálatáról
227/2019. (XI.21.) a Fejér Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás 2020. évre vonatkozó felülvizsgálatáról
228/2019. (XI.21.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjának visszahívásáról
229/2019. (XI.21.)  az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjának visszahívásáról
230/2019. (XI.21.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjának visszahívásáról
231/2019. (XI.21.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjának jelöléséről
232/2019. (XI.21.)  az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjának jelöléséről
233/2019. (XI.21.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjának jelöléséről
234/2019. (XI.21.)  az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjának jelöléséről
235/2019. (XI.21.)  az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjának jelöléséről
236/2019. (XI.21.)  az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról
237/2019. (XI.21.)  az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a kistelepülések kulturális eseményeinek támogatására irányuló kérelem benyújtásáról
238/2019. (XII.12.)  a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos beszámoló tudomásul vételéről
239/2019. (XII.12.)  „Fejér Megyei Önkormányzat Fejér megye területére klímavédelmi vészhelyzetet hirdet” című javaslat napirendre vételéről
240/2019. (XII.12.) a közgyűlés 2019. december 12-i nyílt ülésének napirendjéről
241/2019. (XII.12.) a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei 2019. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
242/2019. (XII.12.) a Fejér Megyei Értéktár Bizottság 2019. II. féléves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
243/2019. (XII.12.) a Vörösmarty Mihály Általános Iskola Kitűnő Tanuló Kiváló Sportoló Alapítvány támogatásáról
244/2019. (XII.12.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője részére egyszeri juttatás megállapításáról
245/2019. (XII.12.) „Fejér megye és Tusnádfürdő testvérkapcsolata az értékek tükrében” pályázat kapcsán létrejött támogatói okirat módosításának kezdeményezéséről
246/2019. (XII.12.) a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról
247/2019. (XII.12.) a TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001 azonosító számú, „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében” c. projektről és javaslat a szükséges intézkedések megtételéről
248/2019. (XII.12.) a Fejér Termék Bizottság elnökének megválasztásáról
249/2019. (XII.12.) a Fejér Termék Bizottság tagjának megválasztásáról
250/2019. (XII.12.) a Fejér Termék Bizottság tagjának megválasztásáról
251/2019. (XII.12.) a Fejér Termék Bizottság tagjának megválasztásáról
252/2019. (XII.12.) a Fejér Termék Bizottság tagjának megválasztásáról 
253/2019. (XII.12.) az önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 14/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
a Fejér Megyei Közgyűlés 2020. I. félévi üléstervéről
a 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
256/2019. (XII.12.) az M8 gyorsforgalmi út M7-Dunaújváros közötti szakasza megvalósításáról, valamint a 13. sz., a 81. sz. és a 63.sz. főutak korszerűsítéséről
257/2019. (XII.12.) Pálffy Károly főállású alelnök döntéshozatalból történő kizárásáról
258/2019. (XII.12.) a Fejér Megyei Közgyűlés főállású alelnökének cafetéria juttatás megállapításáról
259/2019. (XII.12.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
260/2019. (XII.12.) az átruházott hatáskörben hozott intézkedéseiről
261/2019. (XII.12.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2019. december 12-i zárt ülésének napirendjéről
262-265/2019. (XII.12.) a Fejér megyei TOP támogatási kérelmekre vonatkozó döntési javaslattal kapcsolatos szükséges döntések meghozataláról
   
   
   
   
   
   
 

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum

Mór-Bodajk kerékp. út

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP