MNVH

 

2021-2027 stratégia

 

2021-2027 projektek

A 2021-2027 IDŐSZAK PROJEKTSZINTŰ ELŐKÉSZÍTÉSE FEJÉR MEGYÉBEN

Foglalkoztatás

Megyei identitás erősítése

Velencei-tó partfal

KÖZADATKERESŐ

 
 
a Fejér Megyei Önkormányzat 2017. évi határozatai
 
 
 
Határozat száma Határozat megnevezése
1/2017. (I.26.)  a közgyűlés 2017. január 26-i ülésének napirendjéről
2/2017. (I.26.)  a közgyűlés elnökének döntéshozatalból történő kizárásáról
3/2017. (I.26.)  a Fejér Megyei Közgyűlés Elnökét megillető cafetéria juttatás éves összegének megállapításáról
4/2017. (I.26.)  a jogszabályban rögzített adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségről
5/2017. (I.26.)  a közgyűlés elnökének döntéshozatalból történő kizárásáról
6/2017. (I.26.)  Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke illetményéről és nyelvvizsgapótlékáról
7/2017. (I.26.) Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke költségtérítéséről
8/2017. (I.26.)  a közgyűlés alelnökének döntéshozatalból történő kizárásáról
9/2017. (I.26.)  Wilmek Tibor, a Fejér Megyei Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökének tiszteletdíjáról
10/2017. (I.26.)  Wilmek Tibor, a Fejér Megyei Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökének költségtérítéséről
11/2017. (I.26.)  Tanka Csaba, a Fejér Megyei Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjáról
12/2017. (I.26.)  Tanka Csaba, a Fejér Megyei Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke költségtérítéséről
13/2017. (I.26.)  a Fejér Megyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról
14/2017. (I.26.)  a Fejér Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról
15/2017. (I.26.)  a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
16/2017. (I.26.)  a teljesítménykövetelmények alapját képező, a Fejér Megyei Önkormányzat 2017. évi céljainak meghatározásáról
17/2017. (I.26.)  az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
18/2017. (II.23.)  a 2017. évi vagyonnyilatkozattételi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos beszámoló tudomásul vételéről
19/2017. (II.23.)  a „Javaslat az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön nyújtására” című előterjesztés napirendre vételéről
20/2017. (II.23.)  a Fejér Megyei Közgyűlés 2017. február 23-i ülésének napirendjéről
21/2017. (II.23.)  a Vörösmarty Mihály Általános Iskola Kitűnő Tanuló, Kiváló Sportoló Alapítvány támogatásáról
22/2017. (II.23.)  az Albensis Nonprofit Kft. részére történő tagi kölcsön folyósításáról
23/2017. (II.23.)  a Fejér Megyei Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
24/2017. (II.23.)  a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 2017. évi működési költségeinek meghatározásáról szóló megállapodás elfogadásáról
25/2017. (II.23.)  az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) felülvizsgálati javaslataival kapcsolatos szükséges döntések meghozataláról
26/2017. (II.23.)  az első körben meghirdetett Fejér megyei TOP pályázati keretek megemelésével kapcsolatos szükséges döntések meghozataláról
27/2017. (II.23.)  lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
28/2017. (II.23.)  az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
29/2017. (II.23.)  döntési folyamat meghatározásáról
30-35/2017. (II.23.) Fejér Megye Díszpolgára kitüntető cím adományozásáról
36-42/2017. (II.23.) Fejér Megyei Önkormányzat Fekete János Díja adományozásáról
43-45/2017. (II.23.) Fejér Megyei Önkormányzat dr. Paulikovics Elemér Díja adományozásáról
46-49/2017. (II.23.) Fejér Megyei Önkormányzat Terstyánszky Ödön Díja adományozásáról
50-62/2017. (II.23.) Fejér Megyei Önkormányzat Németh László Díja adományozásáról
63-65/2017. (II.23.) Fejér Megyei Önkormányzat Marosi Arnold Díja adományozásáról
66-73/2017. (II.23.) Fejér Megyei Önkormányzat Vörösmarty Mihály Díja adományozásáról
74-79/2017. (II.23.) Fejér Megyei Önkormányzat dr. Berzsenyi Zoltán Díja adományozásáról
80-83/2017. (II.23.) Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Díja adományozásáról
84-85/2017. (II.23.) Fejér Megyei Önkormányzat Wekerle Sándor Díja adományozásáról
86-89/2017. (II.23.) Fejér Megyei Önkormányzat Salamon Lajos Díja adományozásáról
90-93/2017. (II.23.) Fejér Megyei Önkormányzat Széchenyi Viktor Díja adományozásáról
94-99/2017. (II.23.) Fejér Megyei Önkormányzat gróf Klebelsberg Kunó Emlékérem adományozásáról
100/2017. (IV.5.)  a Fejér Megyei Közgyűlés 2017. április 5-i zárt ülésének napirendjéről
101/2017. (IV.5.)  Bálint Istvánné megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
102/2017. (IV.5.)  Bechtold Tamás megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
103/2017. (IV.5.)  Dimovicsné Trádler Hajnalka megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
104/2017. (IV.5.)  Gebula Béla Ákos megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
105/2017. (IV.5.)  Horváth Bálint megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
106/2017. (IV.5.)  Mezei János Zsolt megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
107/2017. (IV.5.)  Novák Kovács Zsolt megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
108/2017. (IV.5.)  Dr. Sükösd Tamás megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
109/2017. (IV.5.)  Sebestyén Éva megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
110/2017. (IV.5.)  Somogyi Balázs megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
111/2017. (IV.5.)  a szavazási rendjéről
112-168/2017. (IV.5.)  
169/2017. (IV.27.)  a „Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzatnak a 2021-ben megrendezendő Vadászati Világkiállításban történő szerepvállalásáról” című előterjesztés napirendre vételéről
170/2017. (IV.27.)  a Fejér Megyei Közgyűlés 2017. április 27-i ülésének napirendjéről
171/2017. (IV.27.)  a 2016. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról
172/2017. (IV.27.)  az EFOP-1.6.3-17 „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozataláról
173/2017. (IV.27.)  a Fejér Megyei Önkormányzatnak a 2021-ben megrendezendő Vadászati Világkiállításban történő szerepvállalásáról
174/2017. (IV.27.)  lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
175/2017. (IV.27.)  az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
176/2017. (V.29.)  Árgyelán János megyei képviselő önálló képviselői indítványának napirendre vételéről
 
 
177/2017. (V.29.)  a Fejér Megyei Közgyűlés 2017. május 29-i ülésének napirendjéről
178/2017. (V.29.)  az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójáról
179/2017. (V.29.)  az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervéről
180/2017. (V.29.)  együttműködési és partnerségi megállapodás megkötéséről a HUNGRANA Keményítő- és Izocukorgyártó és Forgalmazó Kft-vel
181/2017. (V.29.)  Horváth András Tibor megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
182/2017. (V.29.)  Horváth András Tibor megyei képviselő méltatlansági ügyében hozott döntésről
183/2017. (V.29.)  Bálint Istvánné megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
184/2017. (V.29.)  Mezei János Zsolt megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
185/2017. (V.29.)  Novák Kovács Zsolt megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
186/2017. (V.29.)  Dr. Sükösd Tamás megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
187/2017. (V.29.)  Sebestyén Éva megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
188/2017. (V.29.)  a szavazási rendjéről
189/2017. (V.29.)  
190/2017. (V.29.)  
191/2017. (V.29.)  
192/2017. (V.29.)  
193/2017. (V.29.)  
194/2017. (V.29.)  
195/2017. (V.29.)  
196/2017. (VI.29.)  a Fejér Megyei Közgyűlés 2017. június 29-i ülésének napirendjéről
197/2017. (VI.29.)  a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 2016. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
198/2017. (VI.29.)  a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására elkülönített keret terhére benyújtandó pályázatról
199/2017. (VI.29.)  a Fejér Megyei Közgyűlés 2017. II. félévi üléstervéhez kapcsolódó bizottsági módosító indítványról
 
200/2017. (VI.29.)  a Fejér Megyei Közgyűlés 2017. II. félévi üléstervéről
201/2017. (VI.29.)  a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
202/2017. (VI.29.)  a Fejér Megyei Értéktár Bizottság 2017. I. féléves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
203/2017. (VI.29.)  a HUNG-2017 kódjelű hungarikum pályázati kiírás vonatkozásában pályázat benyújtásáról
204/2017. (VI.29.)  lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
205/2017. (VI.29.)  az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
206/2017. (VI.29.)  Sebestyén Éva megyei képviselői interpellációjára adott válasz elfogadásáról
207/2017. (VII.13.)  a Fejér Megyei Közgyűlés 2017. július 13-i zárt ülésének napirendjéről
208/2017. (VII.13.)  Dimovicsné Trádler Hajnalka megyei képviselő döntéshozatalból történő
209/2017. (VII.13.)  Bálint Istvánné megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
210/2017. (VII.13.)  Somogyi Balázs megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
211/2017. (VII.13.)  Horváth Bálint megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
212/2017. (VII.13.)  Bechtold Tamás megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
213/2017. (VII.13.)  Gebula Béla Ákos megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
214/2017. (VII.13.)  a szavazás rendjéről
215/2017. (VII.13.)  
216/2017. (VII.13.)  
 217/2017. (VII.13.)  
218/2017. (VII.13.)  
219/2017. (VII.13.)  
220/2017. (VII.13.)  
221/2017. (VII.13.)  
222/2017. (IX.27.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2017. II. félévi üléstervéről szóló 200/2017. (VI.29.) önkormányzati határozatának módosításáról
223/2017. (IX.27.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2017. szeptember 27-i ülésének napirendjéről
224/2017. (IX.27.)  Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által az „Európa Kulturális Fővárosa 2023” cím elnyerésére benyújtandó pályázat támogatásáról
225/2017. (IX.27.)  a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal átszervezésével kapcsolatosan az Ügyrend felülvizsgálatáról és jóváhagyásáról
226/2017. (IX.27.)  az Országos, a Balaton és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvények felülvizsgálati és módosító javaslata egyeztetési anyagának véleményezéséről
227/2017. (IX.27.)  a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
228/2017. (IX.27.)  az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
229/2017. (IX.27.)  dr. Sükösd Tamás megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
230/2017. (IX.27.)  Novák-Kovács István Zsolt megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról
231/2017. (IX.27.) a szavazás rendjéről
232/2017. (IX.27.)  
233/2017. (IX.27.)  
234/2017. (XI.29.)  a Fejér Megyei Közgyűlés 2017. november 29-i ülésének napirendjéről
235/2017. (XI.29.)  a Fejér Megyei Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról és a költségvetés egyensúlyi helyzetéről
236/2017. (XI.29.)  a Fejér Megyei Önkormányzat stratégiai ellenőrzési tervének elfogadásáról
237/2017. (XI.29.)  a Fejér Megyei Önkormányzat stratégiai ellenőrzési tervének elfogadásáról
238/2017. (XI.29.) az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője részére egyszeri juttatás megállapításáról 
239/2017. (XI.29.) a közgyűlés elnökének döntéshozatalból történő kizárásáról 
240/2017. (XI.29.) dr. Molnár Krisztián elnök részére Erzsébet utalvány formájában 30.000,-Ft összegű egyszeri juttatás megállapításáról
241/2017. (XI.29.) a megye települési önkormányzatai integrált településfejlesztési stratégiái véleményezéséről, különös tekintettel Baracska Község Önkormányzatának integrált településfejlesztési stratégiájáról 
242/2017. (XI.29.) a Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány által a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház cím elnyerésére benyújtandó pályázattal összefüggő együttműködési szándéknyilatkozat megkötéséről 
243/2017. (XI.29.) Horváth András megyei képviselői interpellációjára adott válasz elfogadásáról 
244/2017. (XI.29.) a Fejér Megyei Közgyűlés 2017. november 29-i zárt ülés napirendjéről 
245/2017. (XI.29.) Bálint Istvánné megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról 
246/2017. (XI.29.) Horváth Bálint megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról 
247/2017. (XI.29.) Gebula Béla Ákos megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról 
248/2017. (XI.29.) Sebestyén Éva megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról 
249/2017. (XI.29.) Novák-Kovács Zsolt megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról 
250/2017. (XI.29.) Dr. Sükösd Tamás megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról 
251/2017. (XI.29.) Somogyi Balázs megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról 
252/2017. (XI.29.) Bechtold Tamás megyei képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról 
253/2017. (XI.29.)  a szavazás rendjéről
254/2017. (XI.29.)   
255/2017. (XI.29.)  
256/2017. (XI.29.)  
257/2017. (XI.29.)  
258/2017. (XI.29.)  
259/2017. (XI.29.)  
260/2017. (XI.29.)  
261/2017. (XI.29.)  
262/2017. (XII.14.)  a Fejér Megyei Közgyűlés 2017. II. félévi üléstervének módosításáról
263/2017. (XII.14.)  napirend levételéről
264/2017. (XII.14.)  a Fejér Megyei Közgyűlés 2017. december 14-i ülésének napirendjéről
265/2017. (XII.14.)   a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei 2017. évben végezett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
266/2017. (XII.14.)  a közgyűlés elnökének döntéshozatalból történő kizárásáról
267/2017. (XII.14.)  a Fejér Megyei Közgyűlés Elnökét megillető cafetéria juttatás éves összegének megállapításáról
268/2017. (XII.14.)  a jogszabályban rögzített adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségről
269/2017. (XII.14.)  a Fejér Megyei Német Területi Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött Együttműködési Megállapodás és a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési szabályzatának felülvizsgálatáról
270/2017. (XII.14.)  a Fejér Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött Együttműködési Megállapodás és a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési szabályzatának felülvizsgálatáról
271/2017. (XII.14.)  a közgyűlés elnökének döntéshozatalból történő kizárásáról
272/2017. (XII.14.)  a Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke 2017. évi szabadság maradványának és 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
273/2017. (XII.14.)  a Fejér Megyei Önkormányzat 2018. évi összesített közbeszerzési tervének jóváhagyásáról
274/2017. (XII.14.)  a Fejér Megyei Területrendezési Terv módosításával összefüggő megállapodás megkötéséről és egyéb intézkedések megtételéről
275/2017. (XII.14.)  a Fejér Megyei Közgyűlés 2018. I. félévi üléstervéről
276/2017. (XII.14.)  a Fejér Megyei Értéktár Bizottság 2017. II. féléves munkájáról
277/2017. (XII.14.)  a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 2018. évi működési költségeinek meghatározásáról szóló megállapodás elfogadásáról
278/2017. (XII.14.)  a Megyeháza nyílászáróinak cserjével összefüggő megállapodás aláírására, valamint tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megadásáról
279/2017. (XII.14.)  a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról
280/2017. (XII.14.)  az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Keresés

Tájékoztatás

Kincsestáj kerékpárút

 

FELHÍVÁS


 

Foglalkoztat. Paktum

Mór-Bodajk kerékp. út

 

Fejér Megyei Értéktár

Vakbarát verzió

 

Kerékpárút-fejlesztés

klímastratégia

EFOP- Felzárkóztatás

 

Választás 2022

 

www.gajavolgy.hu

"NE DŐLJÖN BE"

Magyar Államkincstár

ÁROP